Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία γίνονται μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23

Μετά την ψήφο έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 18 Ιανουαρίου, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών διορίζουν τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θητεία πέντε ετών.

25

Η Επιτροπή εγκρίνει το δεύτερο μέρος της Πράσινης Βίβλου για την ελευθέρωση των υποδομών τηλεπικοινωνιών και τα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης.

Φεβρουάριος

1

Τίθενται σε ισχύ οι Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας.

23

Απόφαση Bordessa. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι πολίτες μπορούν να εξάγουν χαρτονομίσματα, κέρματα και επιταγές χωρίς προηγούμενη έγκριση.

25/26

Η υπουργική διάσκεψη της ομάδας G7 για την κοινωνία των πληροφοριών πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Με την ευκαιρία αυτή εγκαινιάζεται ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Europa".

Μάρτιος

8

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για το δημοσιονομικό μέσο συνοχής.

14

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υπογράφουν το πρόγραμμα Socrates στον τομέα της εκπαίδευσης.

20/21

Το Σύμφωνο Σταθερότητας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη υπογράφεται και εγκρίνεται στο Παρίσι.

26

Τίθεται σε ισχύ η Συμφωνία Σένγκεν μεταξύ του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Απρίλιος

4

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για τον ρόλο της Ένωσης στον τομέα του τουρισμού.

9

Το Λίχτενσταϊν επικυρώνει με δημοψήφισμα την προσχώρησή του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

10

Το Συμβούλιο εγκρίνει έκθεση για τη λειτουργία της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προετοιμασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996.

21

Η Επιτροπή των Περιφερειών εκδίδει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας σχετικά με τις προετοιμασίες της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996.

28

Η Αυστρία υπογράφει τη Συμφωνία Σένγκεν.

Μάιος

1

Το Λίχτενσταϊν συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

3

Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα Info 2000 που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής βιομηχανίας πολυμέσων ενόψει της κοινωνίας των πληροφοριών.

3-10

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την προετοιμασία των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για την ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11

Παρατείνεται για απεριόριστο χρόνο η ισχύς της συνθήκης για τον μη πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων (κοινή δράση στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας).

31

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες για την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος.

Ιούνιος

12

Υπογράφονται Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Σύνδεσης με την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

15

Η 21η σύνοδος κορυφής της ομάδας G7 πραγματοποιείται στο Χάλιφαξ, Καναδάς.

22

Η Ρουμανία υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

27

Η Σλοβακία υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

26/27

Πραγματοποιείται στις Κάννες, Γαλλία, σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιτυγχάνεται συνολική συμφωνία για την εξωτερική χρηματοδότηση, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων χρηματοδότησης του 8ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για τα κράτη της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ). Επιβεβαιώνεται η μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ιούλιος

1

Η Ισπανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον Φινλανδό Jacob Soderman ως Διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

17

Υπογράφονται προσωρινή συμφωνία με τη Ρωσία, ευρωμεσογειακή συμφωνία με την Τυνησία και συμφωνία συνεργασίας με το Βιετνάμ.

19

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία των πληροφοριών και για τα "υποδείγματα χρησιμότητας" (νομική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας).

26

Τα κράτη μέλη υπογράφουν τη Σύμβαση Europol για αστυνομική συνεργασία.

Σεπτέμβριος

13

Η τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών αρχίζει στο Πεκίνο, Κίνα.

25

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν κατάλογο χωρών μη μελών της ΕΕ, οι υπήκοοι των οποίων χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οκτώβριος

13

Η Λετονία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

17

Απόφαση Kalanke. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι η λήψη μέτρου που εγγυάται την αυτόματη προτεραιότητα των γυναικών για προαγωγή υπερβαίνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών και αποτελεί διάκριση βάσει του φύλου.

Νοέμβριος

7

Υπογράφεται νέα συμφωνία Ευρατόμ-ΗΠΑ για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

20

Υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας με το Νεπάλ. Υπογράφεται η συμφωνία ευρωμεσογειακής σύνδεσης με το Ισραήλ.

24

Η Εσθονία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

27/28

Πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη η διάσκεψη ευρωμεσογειακής συνεργασίας.

29

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για τα δίκτυα των πολιτών (αστικές μεταφορές) και Λευκή Βίβλο για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

Δεκέμβριος

8

Η Λιθουανία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

13

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14

Υπογράφεται στο Παρίσι η ειρηνευτική συμφωνία του Dayton για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Η Βουλγαρία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

15

Απόφαση Bosman. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι διατάξεις των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών που θέτουν περιορισμό ως προς τον αριθμό των ξένων παικτών που μπορούν να συμμετέχουν στις ποδοσφαιρικές ομάδες, καθώς και οι διατάξεις σχετικά με τις μεταγραφές ποδοσφαιριστών είναι αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο.

15-16

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Μαδρίτη, Ισπανία. Ορίζεται η 29η Μαρτίου 1996 ως ημερομηνία έναρξης της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και επιβεβαιώνεται η εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος ("ευρώ") την 1η Ιανουαρίου 1999.

20-21

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Διεθνής Τράπεζα οργανώνουν στις Βρυξέλλες συνεδρίαση των χωρών και οργανώσεων που χρηματοδοτούν την ανοικοδόμηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top