Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1995

Dějiny Evropské unie - 1995


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Francie.
Finsko, Rakousko a Švédsko se stávají členy Evropské unie.

23

Na základě schválení odhlasovaného Evropským parlamentem dne 18. ledna jmenují zástupci vlád členských států předsedu a členy Evropské komise s mandátem na pět let.

25

Komise schvaluje druhou část zelené knihy o liberalizaci telekomunikační infrastruktury a sítí kabelové televize.

Únor

23

Rozhodnutí ve věci Bordessa. Evropský soudní dvůr nařizuje, že občané mohou vyvážet bankovky, mince a šeky bez předchozího povolení.

25-26

V Bruselu se koná ministerská konference skupiny G7 o informační společnosti. Při této příležitosti je zahájen provoz internetových stránek Evropské unie – „Europa“.

Březen

8

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o finančním nástroji soudržnosti.

14

Rada a Evropský parlament podepisují program Sokrates v oblasti vzdělávání.

20-21

V Paříži je schválen a podepsán Pakt stability pro střední a východní Evropu.

26

V platnost vstupuje Schengenská dohoda mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Německem, Nizozemskem, Portugalskem a Španělskem.

Duben

4

Komise schvaluje zelenou knihu o úloze Unie v oblasti cestovního ruchu.

9

Lichtenštejnsko v referendu schvaluje své přistoupení k Evropskému hospodářskému prostoru.

10

Rada schvaluje zprávu o fungování Smlouvy o Evropské unii v rámci příprav mezivládní konference v roce 1996.

21

Výbor regionů přijímá stanovisko vypracované z vlastního podnětu k přípravám mezivládní konference v roce 1996.

28

Rakousko podepisuje Schengenskou dohodu.

Květen

1

Lichtenštejnsko vstupuje do Evropského hospodářského prostoru.

3

Komise schvaluje program INFO 2000 na povzbuzení rozvoje evropského průmyslu multimediálních materiálů ve vznikající informační společnosti.

3-10

Komise schvaluje bílou knihu o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na integraci do vnitřního trhu Evropské unie.

11

Smlouva o nešíření jaderných zbraní je prodloužena na časově neomezenou dobu (společná akce v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky).

31

Komise schvaluje zelenou knihu o praktických opatřeních při zavádění společné měny.

Červen

12

Evropské dohody o přidružení jsou podepsány s Estonskem, Litvou a Lotyšskem.

15

V kanadském Halifaxu se koná 21. summit skupiny G7.

22

Rumunsko podává žádost o vstup do Evropské unie.

27

Slovensko podává žádost o vstup do Evropské unie.

26-27

Ve francouzském Cannes se koná zasedání Evropské rady. Je rozhodnuto o vnějším financování včetně finančních pravidel v rámci osmého Evropského rozvojového fondu (ERF) pro africké, karibské a tichomořské státy (AKT). Je potvrzen přechod na společnou měnu k 1. lednu 1999.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Španělsko.

12

Evropský parlament jmenuje Fina Jacoba Södermana do funkce veřejného ochránce práv Evropské unie.

17

Jsou podepsány prozatímní dohoda s Ruskem, Evropsko-středomořská dohoda s Tuniskem a dohoda o spolupráci s Vietnamem.

19

Komise schvaluje zelenou knihu o autorském právu a právech s ním souvisejících v informační společnosti a o „užitných vzorech“ (právní ochrana duševního vlastnictví).

26

Členské státy podepisují Úmluvu o Europolu a policejní spolupráci.

Září

13

V Pekingu začíná čtvrtá konference OSN o ženách.

25

Členské státy schvalují seznam nečlenských zemí, jejichž občané musí pro vstup do Evropské unie obdržet vízum.

Říjen

13

Lotyšsko podává žádost o vstup do Evropské unie.

17

Rozhodnutí ve věci Kalanke. Evropský soudní dvůr míní, že opatření zaručující automatické upřednostnění žen při pracovním povýšení přesahuje zásadu rovnosti žen a mužů, a představuje tak diskriminací na základě pohlaví.

Listopad

7

Je podepsána nová dohoda Euratom–USA o mírovém využití jaderné energie.

20

Je podepsána dohoda o spolupráci s Nepálem. S Izraelem je podepsána Evropsko-středomořská dohoda o přidružení.

24

Estonsko podává žádost o vstup do Evropské unie.

27-28

V Barceloně se koná evropsko-středomořská konference.

29

Komise schvaluje zelenou knihu o občanských sítích (městská doprava) a bílou knihu o vzdělávání a odborné přípravě.

Prosinec

8

Litva podává žádost o vstup do Evropské unie.

13

Komise schvaluje bílou knihu o energetické politice Evropské unie.

14

V Paříži je podepsána daytonská mírová dohoda o bývalé Jugoslávii. Bulharsko podává žádost o vstup do Evropské unie.

15

Rozhodnutí ve věci Bosman. Evropský soudní dvůr nařizuje, že předpisy fotbalových svazů omezující počet zahraničních hráčů ve fotbalových týmech a předpisy o přestupech hráčů jsou v rozporu s právem Společenství.

15-16

Zasedání Evropské rady v Madridu. Stanovuje 29. březen 1996 jako den zahájení mezivládní konference a potvrzuje zavedení jednotné měny („eura“) k 1. lednu 1999.

20-21

Evropská komise a Světová banka organizují v Bruselu setkání dárcovských zemí a organizací zapojených do obnovy Bosny a Hercegoviny.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také: 
Back to top