Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1994

Zgodovina Evropske unije - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Grčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije. Začetek druge faze ekonomske in monetarne unije ter ustanovitev Evropskega monetarnega inštituta (EMI). Začetek veljavnosti sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Februar

19

Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo o nadzoru nepravilnosti in goljufij v kmetijstvu.

Marec

9-10

Ustanovno zasedanje Odbora regij, ki ga je uvedla Pogodba o Evropski uniji. Za predsednika so izvolili francoskega politika Jacquesa Blanca.

29

Na neformalnem zasedanju zunanjih ministrov v grški Joanini so kot del priprav na širitev EU sprejeli kompromisno rešitev o pravilih za odločanje s kvalificirano večino.

30

V Bruslju zaključek pristopnih pogajanj z Avstrijo, Finsko, Norveško in Švedsko.

31

Madžarska je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

April

5

Poljska je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropski uniji.

6

Komisija je sprejela zeleno knjigo o avdiovizualni politiki EU.

15

V maroškem Marakešu so podpisali sklepni akt urugvajskega kroga trgovinskih pogajanj v okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT).

19

Svet je sprejel skupni ukrep v okviru skupne zunanje in varnostne politike v podporo bližnjevzhodnemu mirovnemu procesu.

26

Parlament in Svet sta sprejela četrti okvirni program za raziskovalne, razvojne in predstavitvene dejavnosti (obdobje 1994–1998).

Maj

25

Svet guvernerjev Evropske investicijske banke je ustanovil Evropski investicijski sklad.

26-27

V Parizu je potekala ustanovna konferenca za pakt stabilnosti za države Srednje in Vzhodne Evrope.

Junij

9-12

Četrte neposredne volitve v Evropski parlament.

12

Avstrijski volivci so na referendumu glasovali za pristop države k Evropski uniji.

14

V Luxembourgu so podpisali sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino.

24-25

Na zasedanju Evropskega sveta na grškem Krfu so razpravljali o gospodarski rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju. Podpisali so akte o pristopu Avstrije, Finske, Norveške in Švedske. Podpisali so tudi nov sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi, državami članicami in Rusijo.

Julij

1

Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu Evropske unije.

8-10

V italijanskem Neaplju je potekal 20. gospodarski vrh zahodnih držav.

14

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Faccini Dori pojasnilo, da mora država članica posamezniku, ki je utrpel škodo zaradi neprenosa direktive v nacionalno zakonodajo, izplačati odškodnino, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

15

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v Bruslju so za naslednika predsednika Komisije Jacquesa Delorsa izbrali luksemburškega politika Jacquesa Santerja.

18

V Bruslju podpis sporazumov o prosti trgovini z Estonijo, Latvijo in Litvo.

19-26

Na prvem zasedanju novoizvoljenega Evropskega parlamenta v Strasbourgu so za predsednika izvolili nemškega politika Klausa Hänscha. Jacques Santer je bil uradno imenovan za novega predsednika Evropske komisije.

27

Komisija je sprejela belo knjigo o evropski socialni politiki.

Oktober

10

Podpis sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Južno Afriko. V Budimpešti začetek Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE).

16

Finski volivci so na referendumu glasovali za pristop države k Evropski uniji.

25

Komisija je sprejela prvi del zelene knjige o liberalizaciji telekomunikacijske infrastrukture in omrežij kabelske televizije.

November

13

Švedski volivci so na referendumu glasovali za pristop države k Evropski uniji.

15

V nemškem Frankfurtu prvo zasedanje sveta Evropskega monetarnega inštituta.

28

Norveški volivci so na referendumu zavrnili pristop države k Evropski uniji.

29

Evropski parlament, Svet in Komisija so sprejeli prilagojeni finančni načrt za obdobje 1995–1999, ki je upošteval širitev.

30

Svet je sprejel prvi skupni ukrep na področju pravosodja in notranjih zadev.

December

6

Svet je potrdil ustanovitev programa Leonardo da Vinci za poklicno izobraževanje in sprejel prvo resolucijo na podlagi Protokola o socialni politiki iz Pogodbe o Evropski uniji.

9-10

Na zasedanju Evropskega sveta v nemškem Essnu je Nemčija predlagala ukrepe za gospodarsko rast, konkurenčnost in zaposlovanje, skupaj s posebnimi ukrepi za odpravo brezposelnosti in vzpostavitev vseevropskih omrežij. Svet se je dogovoril o splošni strategiji za tesnejše povezovanje z državami Srednje in Vzhodne Evrope ter potrdil svojo odločenost za vzpostavitev evropsko-sredozemskega partnerstva. Odobril je tudi večletni program pomoči za Severno Irsko.

15-16

Svet je sprejel sklep o strategiji Skupnosti za zmanjševanje izpustov CO2 ter o okolju in prometu. Sprejel tudi uredbo o o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, in direktivo o sežiganju nevarnih odpadkov.

17

V Lizboni podpis Evropske energetske listine.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi: