Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1994

Istoria Uniunii Europene - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Grecia preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Începe faza a doua a uniunii economice şi monetare şi este înfiinţat Institutul Monetar European (IME). Intră în vigoare acordul de instituire a Spaţiului Economic European (SEE).

Februarie

19

Curtea de Conturi publică raportul special privind controlul neregulilor şi fraudelor din sectorul agricol.

Martie

9-10

Are loc sesiunea inaugurală a Comitetului Regiunilor, instituţie înfiinţată prin Tratatul privind Uniunea Europeană. Jacques Blanc este ales preşedinte.

29

La Ioannina are loc o reuniune informală a miniştrilor de externe. Este adoptată o decizie de compromis privind regulile de adoptare a deciziilor cu majoritate calificată, în cadrul etapelor premergătoare extinderii.

30

Negocierile de aderare cu Austria, Suedia, Finlanda şi Norvegia se încheie la Bruxelles.

31

Ungaria îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Aprilie

5

Polonia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeană.

6

Comisia adoptă o carte verde privind politica Uniunii în domeniul audiovizualului.

15

La Marrakech (Maroc) este semnat actul final al negocierilor rundei Uruguay (GATT).

19

Consiliul decide să ia măsuri în cadrul politicii externe şi de securitate comune, în sprijinul procesului de pace din Orientul Mijlociu.

26

Parlamentul şi Consiliul adoptă cel de-al patrulea program-cadru privind cercetarea, dezvoltarea şi activităţile demonstrative (1994-1998).

Mai

25

Consiliul guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii înfiinţează Fondul european de investiţii.

26-27

La Paris se desfăşoară conferinţa de lansare a unui pact de stabilitate pentru Europa Centrală şi de Est.

Iunie

9-12

Sunt organizate pentru a patra oară alegeri directe pentru Parlamentul European.

12

În Austria se organizează un referendum. Participanţii votează majoritar în favoarea aderării la Uniunea Europeană.

14

La Luxemburg este semnat un acord de parteneriat şi cooperare între Uniunea Europeană şi Ucraina.

24-25

În Corfù (Grecia) are loc o reuniune a Consiliului European. În cadrul acesteia se discută în principal aspecte legate de creştere economică, competitivitate şi ocuparea forţei de muncă. Sunt semnate actele de aderare ale Austriei, Suediei, Finlandei şi Norvegiei. Este semnat un nou acord de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene, statele membre şi Rusia.

Iulie

1

Germania preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

8-10

La Napoli (Italia) este organizat cel de-al 20-lea summit economic occidental.

14

Hotărârea Faccini Dori. Curtea Europeană de Justiţie declară că un stat membru care aduce prejudicii unei persoane private ca urmare a netranspunerii unei directive în dreptul naţional trebuie să plătească despăgubiri, cu condiţia îndeplinirii anumitor cerinţe.

15

La Bruxelles are loc o reuniune extraordinară a Consiliului European; Jacques Santer este ales succesorul lui Jacques Delors la preşedinţia Comisiei.

18

La Bruxelles sunt semnate acorduri de liber schimb cu Estonia, Letonia şi Lituania.

19-26

La Strasbourg are loc prima sesiune parţială a noului Parlament European. Klaus Hänsch este ales în funcţia de preşedinte. Jacques Santer este desemnat oficial preşedinte al Comisiei Europene.

27

Comisia adoptă o carte albă privind politica socială europeană.

Octombrie

10

Este semnat un acord de cooperare între Comunitate şi Africa de Sud. La Budapesta (Ungaria) se deschide o Conferinţă pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE).

16

În Finlanda se organizează un referendum. Participanţii votează majoritar în favoarea aderării la Uniunea Europeană.

25

Comisia adoptă prima parte a cărţii verzi privind liberalizarea infrastructurii de telecomunicaţii şi a reţelelor de televiziune prin cablu.

Noiembrie

13

În Suedia se organizează un referendum. Participanţii votează majoritar în favoarea aderării la Uniunea Europeană.

15

La Frankfurt are loc prima reuniune a Consiliului Institutului Monetar European.

28

Norvegia respinge prin referendum aderarea la Uniunea Europeană.

29

Parlamentul, Consiliul şi Comisia adoptă perspectiva financiară pentru perioada 1995-1999, ajustată pentru a ţine cont de procesul de extindere.

30

Consiliul adoptă o primă acţiune comună în domeniul justiţiei şi afacerilor interne.

Decembrie

6

Consiliul adoptă Programul Leonardo da Vinci pentru formare profesională şi votează prima sa rezoluţie în cadrul protocolului pentru politică socială.

9-10

Consiliul European din Essen (Germania) stabileşte liniile de acţiune în materie de creştere economică, competitivitate şi ocuparea forţei de muncă, cu referire specială la măsurile de combatere a şomajului şi de punere în funcţiune a reţelelor transeuropene; stabileşte o strategie generală privind consolidarea relaţiilor între Comunitate şi ţările asociate din Europa Centrală şi de Est şi îşi reiterează hotărârea de a stabili un parteneriat euro-mediteraneean. Aprobă principiul de funcţionare a unui program de asistenţă multianuală pentru Irlanda de Nord.

15-16

Consiliul adoptă o concluzie privind strategia comunitară pentru mediul înconjurător şi transporturi şi de reducere a emisiilor de CO2. De asemenea, adoptă un regulament privind substanţele care distrug stratul de ozon şi o directivă privind incinerarea deşeurilor periculoase.

17

La Lisabona este semnată Carta europeană a energiei.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri: 
Back to top