Európai Unió

Az Európai Unió története - 1994

Az Európai Unió története - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Görögország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. Megkezdődik a gazdasági és monetáris unió második szakasza, és létrejön az Európai Monetáris Intézet (EMI). Hatályba lép az Európai Gazdasági Térséget (EGT) létrehozó megállapodás.

Február

19

A Számvevőszék különjelentést ad ki, melynek témája a szabálytalanságok és csalások ellenőrzése a mezőgazdasági ágazatban.

Március

9–10

Az Európai Unióról szóló szerződés által létrehozott Régiók Bizottsága megtartja alakuló ülését. A résztvevők Jacques Blanc-t választják meg elnöknek.

29

A külügyminiszterek informális ülést tartanak Ioanninában. A találkozón a bővítés előkészítésének keretében kompromisszumos döntés születik a minősített többséggel történő döntéshozatalra vonatkozó szabályokról.

30

Brüsszelben befejeződnek a csatlakozási tárgyalások Ausztriával, Svédországgal, Finnországgal és Norvégiával.

31

Magyarország hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

Április

5

Lengyelország hivatalosan felvételét kéri az Európai Unióba.

6

Az Európai Bizottság elfogadja az Unió audiovizuális politikájáról szóló zöld könyvet.

15

A marokkói Marrakeshben aláírják a GATT-tárgyalások uruguayi fordulójának záróokmányát.

19

A Tanács a közel-keleti békefolyamat támogatása céljából a közös kül- és biztonságpolitika keretében megvalósítandó együttes fellépésről hoz határozatot.

26

A Parlament és a Tanács elfogadja a negyedik kutatási, fejlesztési és demonstrációs keretprogramot (1994–1998).

Május

25

Az Európai Beruházási Bank Kormányzótanácsa megalapítja az Európai Beruházási Alapot.

26–27

Párizsban (Franciaország) megtartják a közép- és kelet-európai stabilitási paktum megkötésére irányuló nyitókonferenciát.

Június

9–12

Unió-szerte negyedszer választják meg közvetlen választással az Európai Parlament képviselőit.

12

Az ausztriai népszavazáson az állampolgárok többsége igennel szavaz az Európai Unióhoz történő csatlakozásra.

14

Luxembourgban az Európai Unió és Ukrajna partnerségi és együttműködési megállapodást köt egymással.

24–25

Az Európai Tanács ülést tart a görögországi Korfu szigetén. A találkozó fő témája a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás. A résztvevők aláírják Ausztria, Svédország, Finnország és Norvégia csatlakozási okmányát. Új partnerségi és együttműködési megállapodás jön létre az Európai Közösségek, a Közösségek tagállamai és Oroszország között.

Július

1

Németország átveszi az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét.

8–10

Nápolyban (Olaszország) megtartják a G7-országok huszadik gazdasági csúcstalálkozóját.

14

Ítélet a Faccini Dori ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy annak a tagállamnak, amely valamelyik irányelvet elmulasztja átültetni nemzeti joganyagába, s ezáltal magánszemély jogait sérti, bizonyos feltételek teljesülése esetén kártérítést kell fizetnie.

15

Az Európai Tanács rendkívüli ülést tart Brüsszelben, ahol Jacques Santert választják meg Jacques Delors utódjává a Bizottság élén.

18

Az Európai Unió Brüsszelben szabadkereskedelmi megállapodást köt Észtországgal, Lettországgal és Litvániával.

19–26

Az új Európai Parlament megtartja első ülésszakát Strasbourgban. A képviselők Klaus Hänscht választják meg elnöknek. Jacques Santert hivatalosan kinevezik az Európai Bizottság következő elnökévé.

27

A Bizottság elfogadja az európai szociális politikáról szóló fehér könyvet.

Október

10

A Közösség együttműködési megállapodást ír alá a Dél-afrikai Köztársasággal. Budapesten megnyitják az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) konferenciáját.

16

A finnországi népszavazáson az állampolgárok többsége igennel szavaz az Európai Unióhoz történő csatlakozásra.

25

A Bizottság elfogadja a távközlési infrastruktúra és a kábeltelevízió-hálózatok liberalizációjáról szóló zöld könyv első részét.

November

13

A svéd népszavazáson az állampolgárok többsége igennel szavaz az Európai Unióhoz történő csatlakozásra.

15

Az Európai Monetáris Intézet Tanácsának első ülése Frankfurtban.

28

A norvég népszavazáson az állampolgárok nemmel szavaznak az Európai Unióhoz történő csatlakozásra.

29

A Parlament, a Tanács és a Bizottság elfogadja az 1995–99-es időszakra vonatkozó, a bővítés figyelembevétele céljából kiigazított pénzügyi tervet.

30

A Tanács első ízben hoz a bel- és igazságügy területén együttes fellépést célzó döntést.

December

6

A Tanács elfogadja a szakképzés fejlesztésére irányuló Leonardo da Vinci programot, és a szociálpolitikai jegyzőkönyv keretében meghozza első állásfoglalását.

9–10

Az Európai Tanács esseni (Németország) ülésén meghatározza a növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdítására irányuló cselekvési irányvonalakat, különös tekintettel a munkanélküliség elleni, valamint a transzeurópai hálózatok működésbe léptetését célzó intézkedésekre. A résztvevők megállapodnak arról, milyen általános stratégiát dolgozzanak ki a közép- és kelet-európai társult országok és a Közösség közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében, és ismét kifejezésre juttatják elkötelezettségüket az euromediterrán partnerség létrehozása iránt. Ezenkívül jóváhagyják, hogy Észak-Írország részére többéves segélyprogram induljon.

15–16

A Tanács elfogadja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, továbbá a környezetvédelemre és a közlekedésre vonatkozó közösségi stratégiával kapcsolatos következtetését, továbbá rendeletet fogad el az ózonréteget lebontó anyagok szabályozásáról, valamint irányelvet a veszélyes hulladékok égetéséről.

17

Lisszabonban aláírják az Európai Energia Chartát.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top