an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1994

Stair an Aontais Eorpaigh - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Ghréig i gceann Uachtaránacht ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirtear tús le Céim II den aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta agus bunaítear an Institiúid Eorpach Airgeadaíochta (IEA). Tagann an comhaontú ag bunú an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) i bhfeidhm.

Feabhra

19

Foilsíonn an Chúirt Iniúchóirí tuarascáil maidir le rialú neamhrialtachtaí agus calaoise i réimse na talmhaíochta.

Márta

9-10

Tionólann Coiste na Réigiún, a bunaíodh ag an gConradh ar an Aontas Eorpach, a sheisiún tionscnaimh. Toghtar Jacques Blanc ina chathaoirleach.

29

Tionóltar cruinniú neamhfhoirmiúil d’airí eachtracha in Ioannina. Glactar cinneadh comhréitigh maidir le rialacha do chinnteoireacht tromlaigh cháilithe mar ullmhú don mhéadú.

30

Tugtar caibidlíocht aontachais chun críche leis an Ostair, an tSualainn, an Fhionlainn agus an Iorua sa Bhruiséil.

31

Déanann an Ungáir iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

Aibreán

5

Déanann an Pholainn iarratas foirmiúil ar dhul isteach san Aontas Eorpach.

6

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine maidir le beartas closamhairc an Aontais.

15

Sínítear an ionstraim deiridh de bhabhta caibidlíochta Uragua (CGGT) in Marrakech Mharacó.

19

Cinneann an Chomhairle ar ghníomhaíocht chomhpháirteach faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála i dtacaíocht le próiseas síochána an Mheánoirthir.

26

Glacann an Pharlaimint agus an Chomhairle an ceathrú creatchlár ar thaighde, ar fhorbairt agus ar thaisealbhadh (1994-1998).

Bealtaine

25

Bunaíonn bord gobharnóirí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta an Ciste Eorpach Infheistíochta.

26-27

Tionóltar comhdháil tionscnaimh i bPáras na Fraince maidir le Comhshocrú Cobhsaíochta le haghaidh Lár agus Oirthear na hEorpa.

Meitheamh

9-12

Déantar toghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa den cheathrú huair.

12

I reifreann san Ostair vótálann an tromlach i bhfabhar aontachais don Aontas Eorpach.

14

Sínítear comhaontú um chomhpháirtíocht agus um chomhar idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin i Lucsamburg.

24-25

Tionóltar Comhairle Eorpach in Corfú na Gréige. Fás, iomaíochas agus fostaíocht na príomhábhair chainte. Sínítear ionstraimí maidir le haontachas na hOstaire, na Sualainne, na Fionlainne agus na hIorua. Sínítear comhaontú nua um chomhpháirtíocht agus um chomhar idir na Comhphobail Eorpacha, na Ballstáit agus an Rúis.

Iúil

1

Téann an Ghearmáin i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

8-10

Tionóltar an fichiú Cruinniú Mullaigh an Iarthair i Naples na hIodáile.

14

Rialú Faccini Dori. Deimhníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach nach mór do Bhallstát a dhéanann díobháil do dhuine príobháideach trí fhaillí a dhéanamh maidir le treoir ón AE a thrasuí sa dlí náisiúnta, cúiteamh a íoc ar choinníoll go sásaítear coinníollacha áirithe.

15

Tionóltar cruinniú urghnách den Chomhairle Eorpach sa Bhruiséil. Roghnaítear Jacques Santer chun teacht i gcomharbacht ar Jacques Delors mar uachtarán an Choimisiúin.

18

Sínítear comhaontuithe saorthrádála sa Bhruiséil leis an Eastóin, an Laitvia agus an Liotuáin.

19-26

Tionóltar céad pháirt-seisiún Pharlaimint na hEorpa nua i Strasbourg. Mr. Toghtar Klaus Hänsch ina uachtarán. Ceaptar an tUasal Santer go foirmiúil mar chéad uachtarán eile an Choimisiúin Eorpaigh.

27

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán maidir leis an mbeartas Sóisialta Eorpach.

Deireadh Fómhair

10

Sínítear comhaontú um chomhar idir an Comhphobal agus an Afraic Theas. Osclaíonn an Chomhdháil um Shlándáil agus Comhar san Eoraip i mBúdaipeist na hUngáire.

16

I reifreann san Fhionlainn vótálann an tromlach i bhfabhar aontachais don Aontas Eorpach.

25

Glacann an Coimisiún an chéad chuid den Pháipéar Uaine maidir le léirscaoileadh an bhonneagair theileachumarsáide agus na ngréasán teilifíse cábla.

Samhain

13

I reifreann sa tSualainn vótálann an tromlach i bhfabhar aontachais don Aontas Eorpach.

15

Bíonn cruinniú tionscnaimh ag Comhairle na hInstitiúide Eorpaí Airgeadaíochta i Frankfurt.

28

I reifreann san Iorua, diúltaítear d'aontachas don Aontas Eorpach.

29

Glacann an Pharlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún an pheirspictíocht airgeadais 1995-99 arna choigeartú chun aird a thabhairt ar mhéadú.

30

Glacann an Chomhairle an chéad ghníomhaíocht chomhpháirteach i réimse an Cheartais agus na nGnóthaí Baile.

Nollaig

6

Glacann an Chomhairle clár Leonardo da Vinci i ngairmoiliúint agus ritheann sí a céad rún faoin bPrótacal maidir le Beartas Sóisialta.

9-10

In Essen na Gearmáine, leagann an Chomhairle Eorpach línte gníomhaíochta síos maidir le fás, le hiomaíochas agus le fostaíocht agus go háirithe i gcás beart chun dul i ngleic le dífhostaíocht agus chun gréasáin thras-Eorpacha a thabhairt i bhfeidhm; tagann sí ar chomhaontú maidir le straitéis foriomlán chun tíortha comhlachaithe Lár agus Oirthear na hEorpa a thabhairt níos gaire don Chomhphobal agus athdhearbhaíonn sí a diongbháilteacht faoi chomhpháirtíocht Eora-Mheánmhara a bhunú. Formheasann sí prionsabal an chláir ilbhliantúil chúnaimh do Thuaisceart Éireann.

15-16

Glacann an Chomhairle conclúid maidir le straitéis an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 a laghdú agus maidir leis an gcomhshaol agus le hiompar. Glacann sí chomh maith rialachán maidir le substaintí a laghdaíonn an ciseal ózóin agus treoir maidir le loscadh dramhaíola guaisí.

17

Sínítear an Chairt Eorpach Fuinnimh i Liospóin.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin: 
Back to top