Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1994

Euroopan unionin historia - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Kreikasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio. Talous- ja rahaliiton II vaihe alkaa ja Euroopan rahapoliittinen instituutti (ERI) perustetaan. Sopimus Euroopan talousalueesta (ETA-sopimus) tulee voimaan. 

Helmikuu

19.

Tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen väärinkäytöksiin ja petoksiin liittyvistä tarkastuksista maatalouden alalla.

Maaliskuu

9.-10.

Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella perustettu alueiden komitea pitää perustavan kokouksensa. Puheenjohtajaksi valitaan Jacques Blanc. 

29.

Epävirallinen ulkoministerikokous pidetään Ioanninassa, Kreikassa. Kokous tekee kompromissipäätöksen säännöistä, joita sovelletaan laajentumisen valmisteluun liittyvissä määräenemmistöpäätöksissä. 

30.

Jäsenyysneuvottelut Itävallan, Ruotsin, Suomen ja Norjan kanssa päättyvät Brysselissä.

31.

Unkari hakee virallisesti Euroopan unionin jäsenyyttä. 

Huhtikuu

5.

Puola hakee virallisesti Euroopan unionin jäsenyyttä.

6.

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan unionin audiovisuaalisesta politiikasta.

15.

Uruguayn kierroksen (GATT) neuvottelujen päätösasiakirja allekirjoitetaan Marrakeshissa, Marokossa. 

19.

Neuvosto päättää yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sisältyvästä yhteisestä toiminnasta Lähi-idän rauhanprosessin tukemiseksi.

26.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tutkimusta, kehitystä ja esittelyä koskevan neljännen puiteohjelman (1994-1998). 

Toukokuu

25.

Euroopan investointipankin valtuusto perustaa Euroopan investointirahaston.

26.-27.

Keski- ja Itä-Euroopan vakaussopimusta valmistelevan konferenssin avausistunto pidetään Pariisissa, Ranskassa.

Kesäkuu

9.-12.

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään neljännen kerran suorana kansanvaalina. 

12.

Itävallassa järjestetyssä kansanäänestyksessä kansalaisten enemmistö kannattaa liittymistä Euroopan unionin jäseneksi. 

14.

Euroopan unionin ja Ukrainan välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitetaan Luxemburgissa. 

24.-25.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Korfussa, Kreikassa. Tärkeimpänä aiheena ovat kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan valkoisen kirjan seurantatoimenpiteet. Itävallan, Ruotsin, Suomen ja Norjan liittymisasiakirjat allekirjoitetaan. Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välinen uusi kumppanuus- ja yhteistyösopimus allekirjoitetaan. 

Heinäkuu

1.

Saksasta tulee Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio.

8.-10.

Napolissa, Italiassa pidetään 20. länsimaiden taloudellinen huippukokous. 

14.

Faccini-Dori -tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa, että jäsenvaltion, joka ei ole sisällyttänyt direktiivin säännöksiä kansalliseen lainsäädäntöönsä, on korvattava tästä yksityishenkilölle aiheutuneet vahingot edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät.

15.

Eurooppa-neuvoston ylimääräinen kokous pidetään Brysselissä. Jacques Santer valitaan komission puheenjohtajaksi Jacques Delorsin jälkeen.

18.

Viron, Latvian ja Liettuan kanssa allekirjoitetaan Brysselissä vapaakauppasopimukset.

19.-26.

Uusi Euroopan parlamentti kokoontuu ensimmäiseen istuntoonsa Strasbourgiin. Klaus Hänsch valitaan puhemieheksi. Jacques Santer nimitetään virallisesti Euroopan komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.

27.

Euroopan komissio hyväksyy valkoisen kirjan Euroopan sosiaalipolitiikasta.

Lokakuu

10.

Yhteisön ja Etelä-Afrikan välinen yhteistyösopimus allekirjoitetaan. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (ETYK) avataan Budapestissä, Unkarissa. 

16.

Suomessa järjestetyssä kansanäänestyksessä kansalaisten enemmistö kannattaa liittymistä Euroopan unioniin.

25.

Euroopan  komissio hyväksyy ensimmäisen osan televiestinnän perusrakenteiden ja kaapelitelevisioverkkojen vapauttamista koskevasta vihreästä kirjasta.

Marraskuu

13.

Ruotsissa järjestetyssä kansanäänestyksessä kansalaisten enemmistö kannattaa liittymistä Euroopan unioniin. 

15.

Euroopan rahapoliittisen instituutin neuvosto pitää ensimmäisen kokouksensa Frankfurtissa, Saksassa.

28.

Norjassa järjestetyssä kansanäänestyksessä kansalaisten enemmistö vastustaa liittymistä Euroopan unioniin. 

29.

Parlamentti, neuvosto ja komissio hyväksyvät EU:n laajentumiseen mukautetut rahoitusnäkymät vuosille 1995-1999.

30.

Neuvosto hyväksyy ensimmäisen oikeus- ja sisäasioiden alan yhteistyötä koskevan yhteisen toiminnan.

Joulukuu

6.

Neuvosto hyväksyy ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -ohjelman ja ensimmäisen sosiaalipoliittisen pöytäkirjan mukaisen päätöslauselman. 

9.-10.

Essenissä, Saksassa kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyy toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan valkoisen kirjan strategiaa vahvistetaan ottaen erityisesti huomioon toimet työttömyyden torjumiseksi ja Euroopan laajuisten verkkojen ottamiseksi käyttöön. Eurooppa-neuvosto hyväksyy yleisen strategian assosioituneiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden lähentämiseksi yhteisöön ja vahvistaa sitoutuneensa Euro-Välimeri-kumppanuuden luomiseen. Se hyväksyy periaatteen Pohjois-Irlannin hyväksi toteutettavasta monivuotisesta tukiohjelmasta. 

15.-16.

Neuvosto hyväksyy päätelmän yhteisön strategiasta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sekä ympäristöstä ja liikenteestä. Se hyväksyy myös asetuksen otsonikerrosta heikentävistä aineista ja direktiivin vaarallisten jätteiden polttamisesta. 

17.

Sopimus Euroopan energiaperuskirjasta allekirjoitetaan Lissabonissa, Portugalissa.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top