Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1994

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει το Στάδιο II της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ). Τίθεται σε ισχύ η συμφωνία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Φεβρουάριος

19

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσιεύει ειδική έκθεση για τους ελέγχους όσον αφορά τις παρατυπίες και τις περιπτώσεις απάτης στο γεωργικό τομέα.

Μάρτιος

9/10

Εναρκτήρια σύνοδος της Επιτροπής των Περιφερειών, που συστάθηκε με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Jacques Blanc εκλέγεται πρόεδρος.

29

Πραγματοποιείται στα Ιωάννινα άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών. Λαμβάνεται συμβιβαστική απόφαση για τους κανόνες που διέπουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία, ενόψει της διεύρυνσης.

30

Ολοκληρώνονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Αυστρία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

31

Η Ουγγαρία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απρίλιος

5

Η Πολωνία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για την οπτικοακουστική πολιτική της Ένωσης.

15

Υπογράφεται στο Μαρακές, Μαρόκο, η τελική πράξη των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT).

19

Το Συμβούλιο αποφασίζει κοινή δράση στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για τη στήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.

26

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εγκρίνουν το τέταρτο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, την ανάπτυξη και την επίδειξη (1994-1998).

Μάιος

25

Το Συμβούλιο των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

26/27

Πραγματοποιείται στο Παρίσι, Γαλλία, εναρκτήρια διάσκεψη για Σύμφωνο Σταθερότητας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ιούνιος

9-12

Πραγματοποιούνται για τέταρτη φορά εκλογές για την άμεση εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

12

Σε δημοψήφισμα που διενεργείται στην Αυστρία, η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

14

Υπογράφεται στο Λουξεμβούργο συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.

24/25

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κέρκυρα, Ελλάδα. Το βασικό θέμα είναι η εφαρμογή της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.Υπογράφονται οι πράξεις προσχώρησης της Αυστρίας, Σουηδίας, Φινλανδίας και Νορβηγίας. Υπογράφεται νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ιούλιος

1

Η Γερμανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8-10

Πραγματοποιείται στη Νάπολη, Ιταλία, η εικοστή Οικονομική Σύνοδος Κορυφής της Δύσης.

14

Απόφαση Faccini-Dori. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι ένα κράτος μέλος που προκαλεί ζημία σε ιδιώτη, επειδή παρέλειψε να ενσωματώσει κοινοτική οδηγία στην εθνική του νομοθεσία, πρέπει να καταβάλει αποζημίωση, εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι.

15

Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες: ο Ζακ Σαντέρ επιλέγεται να διαδεχθεί τον Ζακ Ντελόρ ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

18

Υπογράφονται στις Βρυξέλλες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

19-26

Το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει στο Στρασβούργο. Ο κ. Klaus Hansch εκλέγεται πρόεδρός του. Ο κ. Σαντέρ διορίζεται επίσημα νέος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

27

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική.

Οκτώβριος

10

Υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής.Αρχίζει στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία, η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ).

16

Πραγματοποιείται δημοψήφισμα στη Φινλανδία. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τάσσεται υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

25

Υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της Νότιας Αφρικής.Αρχίζει στη Βουδαπέστη, Ουγγαρία, η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ).

Νοέμβριος

13

Πραγματοποιείται δημοψήφισμα στη Σουηδία, όπου η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

15

Το συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος συνεδριάζει για πρώτη φορά στη Φρανκφούρτη.

28

Η Νορβηγία απορρίπτει μετά από δημοψήφισμα την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

29

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εγκρίνουν τις δημοσιονομικές προοπτικές 1995-99 ενόψει της διεύρυνσης.

30

Το Συμβούλιο εγκρίνει την πρώτη κοινή δράση σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

Δεκέμβριος

6

Το Συμβούλιο εγκρίνει το πρόγραμμα Leonardo da Vinci για την επαγγελματική εκπαίδευση και εκδίδει το πρώτο ψήφισμα για το Πρωτόκολλο Κοινωνικής Πολιτικής.

9/10

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν, Γερμανία, καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης για την ενίσχυση της στρατηγικής της Λευκής Βίβλου για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, με ειδική αναφορά στα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και στην έναρξη της λειτουργίας των διευρωπαϊκών δικτύων. Εγκρίνει συνολική στρατηγική για να προσεγγίσουν οι συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης την Κοινότητα και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να θεσπίσει την ευρωμεσογειακή συνεργασία. Εγκρίνει την αρχή εφαρμογής ενός πολυετούς προγράμματος ενίσχυσης για τη Βόρεια Ιρλανδία.

15-16

Το Συμβούλιο εγκρίνει κοινοτική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για το περιβάλλον και τις μεταφορές. Εκδίδει κανονισμό σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος και οδηγία για την αποτέφρωση επικίνδυνων απορριμμάτων.

17

Η συνθήκη για τον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη υπογράφεται στη Λισσαβόνα.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top