Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1994

Dějiny Evropské unie - 1994


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Řecko. Začíná druhá etapa hospodářské a měnové unie a vzniká Evropský měnový institut (EMI). V platnost vstupuje dohoda o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Únor

19

Účetní dvůr vydává zvláštní zprávu o kontrolách nesrovnalostí a podvodů v zemědělství.

Březen

9-10

Koná se zahajovací zasedání Výboru regionů, který vznikl na základě Smlouvy o Evropské unii. Předsedou je zvolen Jacques Blanc.

29

V Ioannině se koná neformální setkání ministrů zahraničních věcí. Je zde dosaženo kompromisu v otázce pravidel rozhodování kvalifikovanou většinou při přípravě rozšíření.

30

V Bruselu jsou uzavřena přístupová jednání s Rakouskem, Švédskem, Finskem a Norskem.

31

Maďarsko podává žádost o vstup do Evropské unie.

Duben

5

Polsko podává žádost o vstup do Evropské unie.

6

Komise schvaluje zelenou knihu o audiovizuální politice Unie.

15

V marockém Marrákeši je podepsán závěrečný akt jednání Uruguayského kola (GATT).

19

Rada rozhoduje o společné akci v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky na podporu mírového procesu na Středním východě.

26

Evropský parlament a Rada schvalují čtvrtý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (1994–1998).

Květen

25

Rada guvernérů Evropské investiční banky rozhoduje o vytvoření Evropského investičního fondu.

26-27

V Paříži je zahájena konference o paktu stability pro střední a východní Evropu.

Červen

9-12

Počtvrté se konají přímé volby do Evropského parlamentu.

12

Většina Rakušanů se v referendu vyslovuje pro přistoupení k Evropské unii.

14

V Lucemburku je podepsána dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ukrajinou.

24-25

Na řeckém ostrově Korfu se koná zasedání Evropské rady. Je věnováno zejména otázkám růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jsou podepsány akty o přistoupení Rakouska, Švédska, Finska a Norska. Je podepsána nová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími, členskými státy a Ruskem.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropské unie přebírá Německo.

8-10

V italské Neapoli se koná dvacátý hospodářský summit západních států.

14

Rozhodnutí ve věci Faccini Dori. Evropský soudní dvůr rozhoduje, že členský stát musí za určitých podmínek uhradit škodu jednotlivci, jehož poškodil tím, že opomenul provést určitou směrnici do vnitrostátního práva.

15

V Bruselu se koná mimořádné zasedání Evropské rady. Po Jacquesovi Delorsovi je za předsedu Komise vybrán Jacques Santer.

18

V Bruselu jsou podepsány dohody o volném obchodu s Estonskem, Litvou a Lotyšskem.

19-26

Nově zvolený Evropský parlament se schází na svém prvním zasedání ve Štrasburku. Předsedou parlamentu je zvolen Klaus Hänsch. Jacques Santer je formálně jmenován příštím předsedou Evropské komise.

27

Komise schvaluje bílou knihu o evropské sociální politice.

Říjen

10

Je podepsána dohoda o spolupráci mezi Společenstvím a Jižní Afrikou. V Budapešti zahajuje své jednání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE).

16

Většina Finů se v referendu vyslovuje pro přistoupení k Evropské unii.

25

Komise schvaluje první část zelené knihy o liberalizaci telekomunikační infrastruktury a sítí kabelové televize.

Listopad

13

Většina Švédů se v referendu vyslovuje pro přistoupení k Evropské unii.

15

Ve Frankfurtu se poprvé schází Rada Evropského měnového institutu.

28

Norové v referendu odmítají přistoupit k Evropské unii.

29

Evropský parlament, Rada a Komise schvalují finanční výhledy na období 1995–1999 upravené s ohledem na rozšíření.

30

Rada schvaluje první společnou akci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Prosinec

6

Rada schvaluje program odborného vzdělávání Leonardo da Vinci a přijímá své první rozhodnutí v rámci protokolu o sociální politice.

9-10

Zasedání Evropské rady v německém Essenu stanovuje pokyny pro akci v oblasti hospodářského růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti se zvláštním důrazem na opatření v boji proti nezaměstnanosti a při uvádění transevropských sítí do provozu. Přijímá také celkovou strategii přiblížení přidružených zemí střední a východní Evropy ke Společenství a znovu potvrzuje svou vůli k partnerství mezi Evropou a středomořskými státy. Schvaluje zásadu víceletého programu pomoci Severnímu Irsku.

15-16

Rada přijímá závěry strategie Společenství v oblasti snížení emisí CO2 a v oblasti životního prostředí a dopravy. Schvaluje také nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a směrnici o spalování nebezpečných odpadů.

17

V Lisabonu je podepsána Evropská energetická charta.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také: 
Back to top