Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1993

Zgodovina Evropske unije - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Danska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.
Začetek delovanja enotnega evropskega trga.

Februar

1

V Bruslju začetek pristopnih pogajanj z Avstrijo, Finsko in Švedsko. Podpis evropskega sporazuma o trgovinskem sodelovanju z Romunijo.

Marec

8

Podpis evropskega sporazuma o trgovinskem sodelovanju z Bolgarijo.

April

5

V Luxembourgu začetek pristopnih pogajanj z Norveško.

Maj

14

Komisija je sprejela zeleno knjigo o odpravi okoljske škode.

18

Danski volivci so na ponovljenem referendumu potrdili ratifikacijo Pogodbe o Evropski uniji.

Junij

19-24

Evropska skupnost se je udeležila Svetovne konference ZN o človekovih pravicah.

21-22

Na zasedanju Evropskega sveta v danskem Københavnu so potrdili pristop Avstrije, Finske, Norveške in Švedske z letom 1995, pridruženim državam Srednje in Vzhodne Evrope pa zagotovili, da se bodo povezavi lahko pridružile, ko bodo izpolnile politične in gospodarske pogoje.

Julij

1

Belgija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

7-9

V japonskem Tokiu je potekalo srečanje na vrhu sedmih industrijsko najbolj razvitih držav G7.

19

Svet je potrdil vzpostavitev programa TACIS za Skupnost neodvisnih držav (nekatere nekdanje republike Sovjetske zveze).

Avgust

2

Združeno kraljestvo je ratificiralo Pogodbo o Evropski uniji.

September

29

Komisija je sprejela zeleno knjigo o evropski razsežnosti v izobraževanju.

Oktober

8-9

Evropska skupnost se je udeležila srečanja na vrhu, ki ga je na Dunaju organiziral Svet Evrope.

20

Komisija je sprejela zeleno knjigo o garancijah za potrošniško blago in poprodajne storitve.

25

Na medinstitucionalni konferenci v Luxembourgu so Svet, Komisija in Parlament sprejeli izjavo o demokraciji, preglednosti in subsidiarnosti. Potrdili so osnutek odločbe Parlamenta o nalogah evropskega varuha človekovih pravic in osnutek besedila o načinu dela spravnega odbora, ki sodeluje v postopku soodločanja.

29

Na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju so za začetek druge faze ekonomsko-monetarne unije določili 1. januar 1994 in se dogovorili o skupnih ukrepih Skupnosti na področju skupne zunanje in varnostne politike. Določili so tudi sedež več uradov in agencij Skupnosti.

November

1

Z zaključkom vseh ratifikacijskih postopkov je začela veljati Pogodba o Evropski uniji.

16

Komisija je sprejela zeleno knjigo o pravnem varstvu potrošnikov in reševanju potrošniških sporov.

17

Komisija je sprejela zeleno knjigo o možnostih usklajevanja evropske socialne politike.

December

5

Komisija je sprejela belo knjigo o gospodarski rasti, konkurenčnosti in zaposlovanju, ki je vsebovala tudi izzive in predloge za prihodnost.

6

Svet in Komisija sta se dogovorila o dostopu javnosti do uradnih dokumentov.

9

Ruski predsednik Boris Jelcin, predsednik Komisije Jacques Delors in predsednik Evropskega sveta, Belgijec Jean Luc Dehaene so podpisali izjavo o tesnejšem sodelovanju med Rusko federacijo in Evropsko unijo, zlasti na političnem področju.

10-11

Na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju so pripravili akcijska načrta za gospodarsko rast, konkurenčnost in zaposlovanje ter za pravosodje in notranje zadeve. Dogovorili so se tudi o organizaciji konference za podpis pakta stabilnosti z državami Srednje in Vzhodne Evrope.

13

Svet je sprejel sporazum o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora.

15

Predstavniki držav, ki so sodelovale v urugvajskem krogu pogajanj v okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT), so v švicarski Ženevi podpisali sporazum, ki je pomenil začetek najobsežnejše liberalizacije v zgodovini svetovne trgovine.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi
Back to top