Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1993

Istoria Uniunii Europene - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Danemarca preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.
Intră în vigoare piaţa unică europeană.

Februarie

1

La Bruxelles încep negocierile de aderare a Austriei, Finlandei şi Suediei. Este semnat acordul european în materie comercială cu România.

Martie

8

Este semnat acordul european în materie comercială cu Bulgaria.

Aprilie

5

La Luxemburg încep negocierile de aderare cu Norvegia.

Mai

14

Comisia adoptă o carte verde privind remedierea daunelor produse mediului.

18

Într-un al doilea referendum, poporul danez votează în favoarea Tratatului privind Uniunea Europeană.

Iunie

19-24

Comunitatea participă la Conferinţa mondială a Naţiunilor Unite privind drepturile omului.

21-22

La Copenhaga (Danemarca) este organizată o reuniune a Consiliului European. Consiliul confirmă că aderarea Austriei, Finlandei, Suediei şi Norvegiei ar trebui realizată până în 1995 şi asigură ţările asociate din Europa Centrală şi de Est că vor putea deveni membri deplini imediat ce vor îndeplini condiţiile economice şi politice.

Iulie

1

Belgia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

7-9

La Tokyo (Japonia) este organizat un summit G7.

19

Consiliul adoptă un nou program TACIS pentru Statele Independente din fosta Uniune Sovietică.

August

2

Regatul Unit ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

Septembrie

29

Comisia adoptă o carte verde privind dimensiunea europeană a educaţiei.

Octombrie

8-9

Comunitatea participă la summitul de la Viena organizat de Consiliul Europei.

20

Comisia adoptă o carte verde privind garantarea bunurilor de consum şi a serviciilor post-vânzare.

25

La Luxemburg este organizată o conferinţă interinstituţională. Consiliul, Comisia şi Parlamentul adoptă o declaraţie privind democraţia, transparenţa şi subsidiaritatea şi aprobă proiectul de decizie a Parlamentului privind atribuţiile Ombudsmanului, precum şi proiectul de text privind metodele de lucru ale comitetului de conciliere în cadrul procedurii de codecizie.

29

Consiliul European se întruneşte la Bruxelles (Belgia). Consiliul confirmă că cea de-a doua fază a uniunii economice şi monetare va intra în vigoare începând de la 1 ianuarie 1994 şi identifică anumite aspecte care trebuie să facă obiectul acţiunilor comunitare în cadrul politicii externe şi de securitate comune. De asemenea, adoptă o decizie privind locaţia unor birouri şi agenţii comunitare.

Noiembrie

1

Sunt finalizate toate procedurile de ratificare; intră în vigoare Tratatul privind Uniunea Europeană.

16

Comisia adoptă o carte verde privind accesul consumatorilor la justiţie şi soluţionarea litigiilor în materie de protecţia consumatorilor.

17

Comisia adoptă o carte verde privind opţiunile de politică socială europeană ale Uniunii.

Decembrie

5

Comisia adoptă o carte albă cu titlul „Creştere, competitivitate, ocuparea forţei de muncă: Provocări şi soluţii pentru secolul XXI”.

6

Consiliul şi Comisia convin asupra unui cod de conduită pentru accesul public la documente oficiale.

9

Boris Elţîn, Jacques Delors şi Jean Luc Dehaene, preşedintele Consiliului European, semnează o declaraţie privind consolidarea relaţiilor între Federaţia Rusă şi Uniunea Europeană, în special în domeniul politic.

10-11

Consiliul European se întruneşte la Bruxelles (Belgia). Acesta redactează un plan de acţiune pentru creştere, competitivitate şi ocuparea forţei de muncă, precum şi un plan în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. Decide, de asemenea, organizarea unei conferinţe de încheiere a unui pact de stabilitate pentru Europa Centrală şi de Est.

13

Consiliul încheie un acord de creare a Spaţiului Economic European.

15

La Geneva, delegaţiile statelor participante la negocierile rundei Uruguay (GATT) semnează un acord care deschide calea către cea mai amplă liberalizare din istoria comerţului mondial.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri
Back to top