Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1993

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jannar

1

Id-Danimarka tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.
Jidħol fis-seħħ is-suq Ewropew waħdieni.

Frar

1

Jibdew fi Brussell in-negozjati dwar l-adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja u l-Isvezja. Jiġi ffirmat mar-Rumanija l-Ftehim Ewropew dwar kwistjonijiet kummerċjali.

Marzu

8

Jiġi ffirmat mal-Bulgarija l-Ftehim Ewropew dwar il-kummerċ.

April

5

Jibdew fil-Lussemburgu n-negozjati dwar l-adeżjoni tan-Norveġja.

Mejju

14

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar ir-rimedji għall-ħsarat ambjentali.

18

F'referendum ieħor li sar, il-poplu Daniż jivvota favur it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Ġunju

19-24

Il-Komunità tipparteċipa fil-Konferenza Dinjija tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem.

21-22

Kunsill Ewropew ġewwa Kopenħagen, fid-Danimarka. Il-Kunsill jikkonferma li l-adeżjoni tal-Awstrija, il-Finlandja, l-Isvezja u n-Norveġja trid titwettaq sal-1995 u jassigura lill-pajjiżi assoċjati tal-Ewropa ċentrali u tal-Lvant li huma se jsiru membri sħaħ malli jissodisfaw il-kundizzjonijiet politiċi u ekonomiċi.

Lulju

1

Il-Belġju jassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

7-9

Samit tal-G7 f'Tokjo, il-Ġappun.

19

Il-Kunsill jadotta programm Tacis ġdid għall-Istati Indipendenti tal-ex Unjoni Sovjetika.

Awwissu

2

Ir-Renju Unit jirratifika t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

Settembru

29

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar id-dimensjoni Ewropea tal-edukazzjoni.

Ottubru

8-9

Il-Komunità tattendi għas-Samit ta' Vjenna organizzat mill-Kunsill tal-Ewropa.

20

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar il-garanziji għall-prodotti tal-konsumatur u s-servizzi ta' wara l-bejgħ.

25

Konferenza interistituzzjonali fil-Lussemburgu. Il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament jadottaw dikjarazzjoni dwar id-demokrazija, it-trasparenza u s-sussidjaretà; huma japprovaw l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Parlament dwar id-dmirijiet tal-Ombudsman u l-abbozz ta' test dwar il-metodi ta' ħidma tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-proċedura ta' kodeċiżjoni.

29

Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Belġju. Il-Kunsill jikkonferma li t-tieni fażi tal-unjoni ekonomika u monetarja se tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1994 u jidentifika diversi materji għal azzjoni konġunta li għandhom jitwettqu mill-Unjoni taħt il-politika komuni barranija u tas-sigurtà. Tittieħed ukoll deċiżjoni dwar is-sede ta' diversi uffiċċji u aġenziji Komunitarji.

Novembru

1

Jitlestew il-proċeduri kollha ta' ratifika; jidħol fis-seħħ it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

16

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar l-aċċess tal-konsumaturi għall-ġustizzja u s-soluzzjoni ta' tilwimiet li jirrigwardaw il-konsumatur.

17

Il-Kummissjoni tadotta Green Paper dwar l-opzjonijiet tal-politika soċjali Ewropea għall-Unjoni.

Diċembru

5

Il-Kummissjoni tadotta White Paper dwar it-tkabbir, il-kompetittività u l-impjiegi: L-isfidi u t-toroq 'il quddiem lejn is-seklu 21.

6

Il-Kunsill u l-Kummissjoni jilħqu ftehim dwar kodiċi ta' kondotta li jirregola l-aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti uffiċjali.

9

Boris Yeltsin, Jacques Delors u Jean Luc Dehaene, il-President tal-Kunsill Ewropew, jiffirmaw dikjarazzjoni dwar it-tisħiħ tar-relazzjonijiet bejn il-Federazzjoni Russa u l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fil-kamp politiku.

10-11

Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Belġju. Dan ifassal pjan ta' azzjoni għat-tkabbir, il-kompetittività u l-impjiegi, u fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni. Huwa jiddeċiedi wkoll li jsejjaħ konferenza sabiex tikkonkludi patt ta' stabilità għall-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.

13

Il-Kunsill jikkonkludi ftehim li joħloq iż-Żona Ekonomika Ewropea.

15

Id-delegazzjonijiet tal-istati parteċipanti fin-negozjati tas-Sessjoni tal-Urugwaj (GATT) jiffirmaw ftehim f'Ġinevra li jiftaħ it-triq għall-akbar liberalizzazzjoni fl-istorja tal-kummerċ dinji.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Ara wkoll
Back to top