Európai Unió

Az Európai Unió története - 1993

Az Európai Unió története - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Dánia átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.
Hatályba lép az egységes európai piac.

Február

1

Brüsszelben megkezdődnek a tárgyalások Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozásáról. A Közösség és Románia aláírja a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló Európa-megállapodás.

Március

8

A Közösség és Bulgária aláírja a kereskedelemről szóló Európa-megállapodást.

Április

5

Luxemburgban tárgyalások kezdődnek Norvégia csatlakozásáról.

Május

14

Az Európai Bizottság elfogadja a környezeti károk felszámolásáról szóló zöld könyvet.

18

A második dániai népszavazáson az állampolgárok igennel szavaznak az Európai Unióról szóló szerződésre.

Június

19–24

Az ENSZ összehívja az Emberi Jogok Világkonferenciáját, melyen a Közösség is részt vesz.

21–22

Az Európai Tanács koppenhágai (Dánia) ülése. A Tanács megerősíti, hogy Ausztria, Finnország, Svédország és Norvégia csatlakozásának 1995-ig le kell zárulnia, és biztosítja a közép- és kelet-európai országokat arról, hogy teljes jogú tagokká válnak, ha teljesítik a politikai és gazdasági feltételeket.

Július

1

Belgium átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

7–9

A G7-országok tokiói (Japán) csúcstalálkozója.

19

A Tanács új technikai segítségnyújtási programot (TACIS) fogad el a volt Szovjetunió függetlenné vált államai számára.

Augusztus

2

Az Egyesült Királyság ratifikálja az Európai Unióról szóló szerződést.

Szeptember

29

A Bizottság elfogadja az oktatás európai dimenziójáról szóló zöld könyvet.

Október

8–9

A Közösség részt vesz az Európa Tanács által rendezett bécsi csúcstalálkozón.

20

Az Európai Bizottság elfogadja a fogyasztási cikkekre és értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó garanciákról szóló zöld könyvet.

25

Intézményközi konferenciára kerül sor Luxembourgban. A Tanács, a Bizottság és a Parlament nyilatkozatot fogad el a demokráciáról, az átláthatóságról és a szubszidiaritásról, továbbá jóváhagyja a Parlament által az ombudsman feladatairól kidolgozott határozattervezetet, valamint az egyeztetőbizottság együttdöntési eljárás során alkalmazott munkamódszereiről szóló szövegtervezetet.

29

Az Európai Tanács Brüsszelben (Belgium) ül össze. A Tanács megerősíti, hogy a gazdasági és monetáris unió második szakasza 1994. január 1-jén hatályba fog lépni, és több olyan kérdést is meghatároz, melyekkel kapcsolatban az Uniónak a közös kül- és biztonságpolitika keretében együttesen kell fellépnie. Döntés születik továbbá számos közösségi ügynökség és hivatal székhelyéről is.

November

1

A ratifikációs folyamat lezárultával hatályba lép az Európai Unióról szóló szerződés.

16

A Bizottság elfogadja a fogyasztók igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréséről és a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló zöld könyvet.

17

A Bizottság elfogadja az európai szociálpolitika terén az Unió előtt álló választási lehetőségekről szóló zöld könyvet.

December

5

A Bizottság elfogadja a „Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatás: a kihívások és a 21. századba vezető utak” című fehér könyvet.

6

A Tanács és a Bizottság egyetértésre jut a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést szabályozó magatartási kódexről.

9

Borisz Jelcin orosz elnök, Jacques Delors, a Bizottság elnöke és Jean Luc Dehaene, az Európai Tanács elnöke nyilatkozatot ír alá az Orosz Föderáció és az Európai Unió közötti kapcsolatok – elsősorban politikai téren történő – megerősítéséről.

10–11

Az Európai Tanács Brüsszelben (Belgium) ülésezik. A résztvevők kidolgozzák a növekedésre, versenyképességre és foglalkoztatásra, továbbá a bel- és igazságügyi kérdésekre vonatkozó cselekvési tervet. Döntés születik továbbá arról, hogy konferenciát hívnak össze a közép- és kelet-európai országokkal kötendő stabilitási paktum létrehozása céljából.

13

A Tanács jóváhagyja az Európai Gazdasági Térség (EGT) létrehozásáról szóló megállapodást.

15

A GATT uruguayi fordulójának tárgyalásain részt vevő államok küldöttségei Genfben megállapodást írnak alá, amely a világkereskedelem történetében a legszélesebb körű liberalizáció előtt nyitja meg az utat.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak
Back to top