Europska unija

Povijest Europske unije - 1993.

Povijest Europske unije - 1993.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Siječanj

1.

Danska preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica.
Na snagu stupa jedinstveno europsko tržište.

Veljača

1.

U Bruxellesu počinju pregovori o pristupanju Austrije, Finske i Švedske. S Rumunjskom potpisan Europski sporazum o trgovinskim pitanjima.

Ožujak

8.

S Bugarskom potpisan Europski sporazum o trgovini.

Travanj

5.

U Luxembourgu počinju pregovori o pristupanju Norveške.

Svibanj

14.

Komisija donosi Zelenu knjigu o popravku štete nanesene okolišu.

18.

Danski glasači na drugom referendumu prihvaćaju Ugovor o Europskoj uniji.

Lipanj

19. – 24.

Zajednica sudjeluje na UN-ovoj Svjetskoj konferenciji o ljudskim pravima.

21. – 22.

U Kopenhagenu (Danska) održan sastanak Europskog vijeća. Vijeće potvrđuje da će se pristupanje Austrije, Finske, Švedske i Norveške završiti do 1995. te jamči pridruženim zemljama srednje i istočne Europe da će postati punopravne članice čim ispune političke i ekonomske uvjete.

Srpanj

1.

Belgija preuzima predsjedanje Vijećem Europskih zajednica.

7. – 9.

U Tokiju (Japan) održan sastanak na vrhu G7.

19.

Vijeće donosi novi program Tacis za Neovisne države bivšeg Sovjetskog Saveza.

Kolovoz

2.

Ujedinjena Kraljevina ratificira Ugovor o Europskoj uniji.

Rujan

29.

Komisija donosi Zelenu knjigu o europskoj dimenziji obrazovanja.

Listopad

8. – 9.

Zajednica sudjeluje na sastanku na vrhu u Beču što ga je organiziralo Vijeće Europe.

20.

Komisija donosi Zelenu knjigu o jamstvima za potrošačku robu i postprodajne usluge.

25.

U Luksemburgu održana međuinstitucijska konferencija. Vijeće, Komisija i Parlament donose deklaraciju o demokraciji, transparentnosti i supsidijarnosti. Prihvaćaju nacrt odluke Parlamenta o dužnostima Europskog ombudsmana te nacrt teksta o metodama rada Odbora za mirenje u postupku suodlučivanja.

29.

U Bruxellesu (Belgija) održan sastanak Europskog vijeća. Vijeće potvrđuje da će druga faza ekonomske i monetarne unije stupiti na snagu 1. siječnja 1994. te određuje područja u kojima je potrebna zajednička akcija Unije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Također se donosi i odluka o smještaju nekoliko ureda i agencija Zajednice.

Studeni

1.

Završeni svi postupci ratifikacije. Na snagu stupa Ugovor o Europskoj uniji.

16.

Komisija donosi Zelenu knjigu o pristupu potrošača pravosuđu i rješavanju potrošačkih sporova.

17.

Komisija donosi Zelenu knjigu o europskoj socijalnoj politici – mogućnosti za Uniju.

Prosinac

5.

Komisija donosi Bijelu knjigu o rastu, konkurentnosti i zapošljavanju: izazovi i smjerovi za 21. stoljeće.

6.

Vijeće i Komisija postižu dogovor o kodeksu ponašanja kojim se uređuje javni pristup službenim dokumentima.

9.

Boris Jeljcin, Jacques Delors i predsjednik Europskog vijeća Jean Luc Dehaene potpisuju deklaraciju o jačanju odnosa između Ruske Federacije i Europske unije, posebno u području politike.

10. – 11.

U Bruxellesu (Belgija) održan sastanak Europskog vijeća. Donesen akcijski plan za rast, konkurentnost i zapošljavanje te za područje pravosuđa i unutarnjih poslova. Također donesena odluka o sazivanju konferencije kako bi se završio pakt o stabilnosti za srednju i istočnu Europu.

13.

Vijeće donosi sporazum o stvaranju Europskog gospodarskog prostora.

15.

Delegacije država koje sudjeluju u Urugvajskom krugu pregovora (GATT) potpisuju u Ženevi sporazum kojim se otvaraju vrata najvećoj liberalizaciji u povijesti svjetske trgovine.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vidi također: 
Back to top