an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1993

Stair an Aontais Eorpaigh - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Danmhairg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.
Tagann an margadh aonair Eorpach i bhfeidhm.

Feabhra

1

Cuirtear tús sa Bhruiséil le caibidlíocht i dtaobh aontachas na hOstaire, na Fionlainne agus na Sualainne. Sínítear Comhaontú Eorpach leis an Rómáin ar chúrsaí a bhaineann le trádáil.

Márta

8

Sínítear Comhaontú Eorpach leis an mBulgáir ar thrádáil.

Aibreán

5

Cuirtear tús i Lucsamburg le caibidlíocht i dtaobh aontachas na hIorua.

Bealtaine

14

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar dhamáiste comhshaoil a leigheas.

18

Vótálann muintir na Danmhairge i bhfabhar dhaingniú an Chonartha ar an Aontas Eorpach sa dara reifreann.

Meitheamh

19-24

Glacann an Comhphobal páirt i gComhdháil Domhanda na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Duine.

21-22

Tionóltar Comhairle Eorpach i gCóbanhávan na Danmhairge. Deimhníonn an Chomhairle go bhfuil aontachas na hOstaire, na Fionlainne, na Sualainne agus na hIorua le baint amach faoin mbliain 1995 agus geallann sí do thíortha comhlachaithe lár agus oirthear na hEorpa go dtiocfaidh siad chun bheith ina mbaill iomlána chomh luath is a shásaíonn siad na coinníollacha polaitiúla agus eacnamaíocha.

Iúil

1

Téann an Bheilg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

7-9

Tionóltar cruinniú mullaigh den G7 i dTóiceo na Seapáine.

19

Glacann an Chomhairle clár nua Tacis le haghaidh Stáit Neamhspleácha an iar-Aontais Sóivéadaigh.

Lúnasa

2

Daingníonn an Ríocht Aontaithe an Conradh ar an Aontas Eorpach.

Meán Fómhair

29

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar éirim Eorpach an oideachais.

Deireadh Fómhair

8-9

Freastalaíonn an Comhphobal ar Chruinniú Mullaigh Vín arna eagrú ag Comhairle na hEorpa.

20

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine ar ráthaíochtaí d’earraí tomhaltóra agus do sheirbhísí iar-dhíola.

25

Tionóltar comhdháil idir-institiúideach i Lucsamburg. Glacann an Chomhairle, an Coimisiún agus an Pharlaimint dearbhú maidir le daonlathas, trédhearcacht agus coimhdeacht; formheasann siad dréacht-chinneadh na Parlaiminte ar dhualgais an Ombudsman agus an dréacht-téacs maidir le modhanna oibre an Choiste Idir-réitigh sa nós imeachta comhchinnteoireachta.

29

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Deimhníonn an Chomhairle go dtiocfaidh an dara céim den aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta i bhfeidhm an 1 Eanáir 1994 agus aithníonn sí roinnt cúrsaí a dteastóidh gníomhaíocht chomhpháirteach maidir leo ag an Aontas faoin gcomhbheartas eachtrach agus slándála. Glactar cinneadh chomh maith ar shuíomh roinnt oifigí agus gníomhaireachtaí de chuid an Chomhphobail.

Samhain

1

Tá gach nós imeachta daingniúcháin tugtha chun críche; tagann an Conradh ar an Aontas Eorpach i bhfeidhm.

16

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine maidir le rochtain tomhaltóirí ar cheartas agus maidir le díospóidí tomhaltóirí a réiteach.

17

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine maidir le roghanna beartais shóisialta Eorpacha le haghaidh an Aontais.

Nollaig

5

Glacann an Coimisiún Páipéar Bán maidir le fás, le hiomaíochas agus le fostaíocht: Na dúshláin agus na bealaí chun tosaigh isteach san 21ú haois.

6

Tagann an Chomhairle agus an Coimisiún ar chomhaontú maidir le cód iompair a rialóidh rochtain an phobail ar dhoiciméid oifigiúla.

9

Síníonn Boris Yeltsin, Jacques Delors and Jean Luc Dehaene, uachtarán na Comhairle Eorpaí, dearbhú maidir le caidreamh a neartú idir Cónaidhm na Rúise agus an Aontas Eorpach, go háirithe i réimse na polaitíochta.

10-11

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBruiséil na Beilge. Dréachtaíonn sí plean gníomhaíochta maidir le fás, le hiomaíochas agus le fostaíocht, agus i réimse an cheartais agus na ngnóthaí intíre. Cinneann sí chomh maith comhdháil a thionól chun comhshocrú cobhsaíochta a thabhairt chun críche le haghaidh Lár agus Oirthear na hEorpa.

13

Tugann an Chomhairle comhaontú chun críche ag cruthú an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch.

15

Síníonn toscaireachtaí na stát atá rannpháirteach i mBabhta Caibidlíochta Uragua (GATT) comhaontú sa Ghinéiv a réitíonn an tslí don léirscaoileadh is mó i stair na trádála domhanda.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin: 
Back to top