Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1993

Euroopan unionin historia - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Tanskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Euroopan yhtenäismarkkinat tulevat voimaan.

Helmikuu

1.

Itävallan, Suomen ja Ruotsin jäsenyysneuvottelut aloitetaan Brysselissä. Romanian kanssa allekirjoitetaan kauppaan liittyviä asioita koskeva Eurooppa-sopimus. 

Maaliskuu

8.

Bulgarian kanssa allekirjoitetaan kauppaa koskeva Eurooppa-sopimus.

Huhtikuu

5.

Norjan jäsenyysneuvottelut aloitetaan Luxemburgissa.

Toukokuu

14.

Komissio hyväksyy vihreän kirjan ympäristövahinkojen korvaamisesta.

18.

Tanskalaiset hyväksyvät toisessa kansanäänestyksessä sopimuksen Euroopan unionista.

Kesäkuu

19.-24.

Yhteisö osallistuu Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien maailmankonferenssiin.

21.-22.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Kööpenhaminassa, Tanskassa. Neuvosto kehottaa komissiota laatimaan valkoisen kirjan kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämistä koskevasta pitkän aikavälin strategiasta. Se vahvistaa myös, että Itävallan, Suomen, Ruotsin ja Norjan liittymisprosessi on saatettava päätökseen vuoteen 1995 mennessä ja vakuuttaa assosioituneille Keski- ja Itä-Euroopan maille, että ne hyväksytään täysjäseniksi heti, kun ne täyttävät asetetut poliittiset ja taloudelliset ehdot. 

Heinäkuu

1.

Belgiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

7.-9.

Tokiossa, Japanissa pidetään G7-maiden huippukokous.

19.

Neuvosto hyväksyy entisen Neuvostoliiton itsenäisiä valtioita varten laaditun uuden Tacis-ohjelman.

Elokuu

2.

Yhdistynyt kuningaskunta ratifioi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen.

Syyskuu

29.

Komissio hyväksyy vihreän kirjan koulutuksen eurooppalaisesta ulottuvuudesta.

Lokakuu

8.-9.

Yhteisö osallistuu Euroopan neuvoston järjestämään Wienin huippukokoukseen. 

20.

Komissio hyväksyy vihreän kirjan kulutustavaroiden takuista ja myynnin jälkeisistä palveluista.

25.

Toimielinten välinen konferenssi pidetään Luxemburgissa. Neuvosto, komissio ja parlamentti hyväksyvät demokratiaa, avoimuutta ja toissijaisuutta koskevan julistuksen, parlamentin päätösluonnoksen oikeusasiamiehen tehtävien harjoittamisen yleisistä edellytyksistä ja asiakirjan sovittelukomitean työskentelymenetelmistä yhteispäätösmenettelyssä.

29.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Neuvosto antaa julistuksen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantulon johdosta, vahvistaa talous- ja rahaliiton toisen vaiheen alkamisen 1. tammikuuta 1994 ja nimeää useita aiheita, jotka on sisällytettävä unionin yhteiseen toimintaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Myös useiden yhteisön keskusten ja virastojen sijainnista tehdään päätökset. 

Marraskuu

1.

Kaikki ratifiointitoimenpiteet on saatettu päätökseen ja Euroopan unionista tehty sopimus tulee voimaan.

16.

Komissio hyväksyy vihreän kirjan kuluttajien oikeusturvasta ja kuluttajavalitusten ratkaisemisesta.

17.

Komissio hyväksyy vihreän kirjan unionin vaihtoehdoista Euroopan sosiaalipolitiikassa.

Joulukuu

5.

Komissio hyväksyy kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan valkoisen kirjan "21. vuosisadan haasteet ja mahdollisuudet".

6.

Neuvosto ja komissio sopivat virallisten asiakirjojen julkisuutta koskevista toimintasäännöistä.

9.

Boris Jeltsin, Jacques Delors ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Jean Luc Dehaene allekirjoittavat julistuksen Venäjän federaation ja Euroopan unionin suhteiden vahvistamisesta erityisesti politiikan alalla.

10.-11.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Brysselissä. Kokouksessa laaditaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelma, joka perustuu komission valkoiseen kirjaan kasvusta, kilpailukyvystä ja työllisyydestä, ja oikeus- ja sisäasioiden alaa koskeva alustava toimintasuunnitelma. Eurooppa-neuvosto päättää myös kutsua koolle konferenssin, jonka tehtävänä on laatia Keski- ja Itä-Eurooppaa koskeva vakaussopimus.

13.

Neuvosto hyväksyy sopimuksen Euroopan talousalueesta.

15.

Uruguayn kierroksen (GATT) neuvotteluihin osallistuvien valtioiden valtuuskunnat allekirjoittavat Genevessä sopimuksen, joka valmistaa tietä historian laajimmalle maailmankaupan vapauttamisprosessille.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top