Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1993

Dějiny Evropské unie - 1993


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Dánsko.
Začíná fungovat jednotný evropský trh.

Únor

1

V Bruselu jsou zahájena přístupová jednání s Rakouskem, Finskem a Švédskem. S Rumunskem je podepsána evropská dohoda o obchodu a o obchodních záležitostech.

Březen

8

S Bulharskem je podepsána evropská dohoda o obchodu.

Duben

5

V Lucemburku jsou zahájena přístupová jednání s Norskem.

Květen

14

Komise schvaluje zelenou knihu o nápravě škod na životním prostředí.

18

Dánové hlasují ve druhém referendu pro přijetí Smlouvy o Evropské unii.

Červen

19-24

Společenství se účastní světové konference OSN o lidských právech.

21-22

Zasedání Evropské rady v Kodani. Rada potvrzuje přistoupení Rakouska, Finska, Švédska a Norska do roku 1995 a ujišťuje přidružené země střední a východní Evropy, že se stanou plnoprávnými členy, jakmile splní politické a ekonomické podmínky.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Belgie.

7-9

V Tokiu se koná summit G7.

19

Rada schvaluje nový program Tacis určený pro nezávislé státy bývalého Sovětského svazu.

Srpen

2

Spojené království ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

Září

29

Komise schvaluje zelenou knihu o evropském rozměru vzdělávání.

Říjen

8-9

Společenství se účastní vídeňského summitu organizovaného Radou Evropy.

20

Komise schvaluje zelenou knihu o zárukách na spotřební zboží a poprodejních službách.

25

V Lucemburku se koná interinstitucionální konference. Rada, Komise a Evropský parlament přijímají prohlášení o demokracii, transparentnosti a subsidiaritě. Schvalují návrh Evropského parlamentu o povinnostech veřejného ochránce práv a návrh pracovních metod dohodovacího výboru při postupu spolurozhodování.

29

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Rada potvrzuje, že k 1. lednu 1994 vstoupí hospodářská a měnová unie do své druhé fáze, a vymezuje několik oblastí pro společnou akci Unie v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je také rozhodnuto o sídle několika úřadů a agentur Společenství.

Listopad

1

Všechny ratifikační postupy jsou dokončeny a Smlouva o Evropské unii vstupuje v platnost.

16

Komise schvaluje zelenou knihu o nároku spotřebitelů na právní ochranu a o urovnávání spotřebitelských sporů.

17

Komise schvaluje zelenou knihu o možnostech evropské sociální politiky v rámci Unie.

Prosinec

5

Komise schvaluje bílou knihu o růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pod názvem „Výzvy současnosti a cesty do 21. století“.

6

Rada a Komise dosahují shody ohledně kodexu chování řídícího přístup veřejnosti k oficiálním dokumentům.

9

Boris Jelcin, Jacques Delors a předseda Evropské rady Jean Luc Dehaene podepisují prohlášení o upevňování vztahů mezi Ruskou federací a Evropskou unií, a to zejména v politické oblasti.

10-11

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Rada navrhuje akční plán v oblasti hospodářského růstu, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, spravedlnosti a vnitřních věcí. Rozhoduje také svolat konferenci k uzavření paktu stability pro střední a východní Evropu.

13

Rada uzavírá dohodu o vytvoření Evropského hospodářského prostoru.

15

Delegace států zúčastněných na jednání Uruguayského kola (GATT) podepisují v Ženevě dohodu, která otevírá cestu k nejrozsáhlejší liberalizaci v dějinách světového obchodu.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také: 
Back to top