Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1992

Zgodovina Evropske unije - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Portugalska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Februar

3

Svet je sprejel ukrepe za pomoč Hrvaški, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

7

V Maastrichtu so zunanji in finančni ministri držav članic podpisali Pogodbo o Evropski uniji.

19

Komisija je sprejela zeleno knjigo o vplivu prometa na okolje.

Marec

18

Finska je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

April

4

Portugalski eskudo je vstopil v mehanizem deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema.

Maj

2

V portugalskem Portu so podpisali sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP).

20

Švica je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

Junij

2

Danski volivci so na referendumu zavrnili ratifikacijo Pogodbe o Evropski uniji.

3-14

Evropska skupnost je sodelovala na zasedanju Konference ZN o okolju in razvoju (UNCED) v brazilskem Rio de Janeiru, kjer je podpisala mednarodni konvenciji o svetovnih podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti.

18

Irski volivci so na referendumu potrdili ratifikacijo Pogodbe o Evropski uniji.

26-27

Na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni so poudarili pomen spoštovanja časovnega poteka ratifikacije Pogodbe o Evropski uniji.

Julij

1

Združeno kraljestvo je prevzelo predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

2

Luksemburg je ratificiral Pogodbo o Evropski uniji.

6-8

Na 18. gospodarskem vrhu zahodnih držav v nemškem Münchnu so predstavniki sedmih najbolj industrijsko razvitih držav razpravljali o novem sodelovanju z ostalo Evropo in svetom, ki bi temeljilo na skupnih vrednotah.

31

Grčija je ratificirala Pogodbo o Evropski uniji.

Avgust

7

Svet je sprejel uredbo o vključitvi Slovenije v program gospodarske pomoči PHARE.

25

V Londonu začetek mednarodne konference o nekdanji Jugoslaviji.

September

20

Francoski volivci so na referendumu potrdili ratifikacijo Pogodbe o Evropski uniji.

Oktober

7

Komisija je žrtvam vojne v nekdanji Jugoslaviji odobrila dodatno nujno pomoč.

12-13

Evropska skupnost se je v švicarski Ženevi udeležila donatorske konference za pomoč Somaliji.

16

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v britanskem Birminghamu so sprejeli izjavo o Skupnosti, ki naj bo bližje državljanom.

26

Italija je ratificirala Pogodbo o Evropski uniji.

November

4

Belgija je ratificirala Pogodbo o Evropski uniji.

25

Norveška je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim. Španija je ratificirala Pogodbo o Evropski uniji.

December

2

Komisija je sprejela belo knjigo o prihodnjem razvoju skupne prometne politike.

6

Švicarski volivci so na referendumu zavrnili ratifikacijo sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora.

11

Portugalska je ratificirala Pogodbo o Evropski uniji.

11-12

Na zasedanju Evropskega sveta v škotskem Edinburgu so Danski zagotovili posebno ureditev, ki je danski vladi omogočila ponovitev referenduma o ratifikaciji Pogodbe o Evropski uniji. Potrdili so tudi sveženj ukrepov Delors II in za začetek pristopnih pogajanj z Avstrijo, Švedsko in Finsko določili 1. januar.

15

Nizozemska je ratificirala Pogodbo o Evropski uniji.

18

Nemčija je ratificirala Pogodbo o Evropski uniji.

21

Za predsednika Evropskega računskega sodišča so izvolili Nizozemca Andréja Middelhoeka.

23

Komisija je sprejela zeleno knjigo o pluralizmu in koncentraciji medijev na notranjem trgu ter morebitnih ukrepih Skupnosti.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi
Back to top