Európska únia

História Európskej únie - 1992

História Európskej únie - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1.

Portugalsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

3.

Rada prijíma opatrenia na pomoc Chorvátsku, Slovinsku, juhoslovanským republikám Bosna a Hercegovina a Čierna Hora a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.

7.

Ministri zahraničných vecí a ministri financií členských štátov podpisujú v Maastrichte Zmluvu o Európskej únii.

19.

Komisia prijíma zelenú knihu o vplyve dopravy na životné prostredie.

Marec

18.

Fínsko oficiálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

Apríl

4.

Escudo vstupuje do mechanizmu menových kurzov Európskeho menového systému.

Máj

2.

V Porto (Portugalsko) sa podpisuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore.

20.

Švajčiarsko oficiálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

Jún

2.

V Dánsku sa koná referendum, v ktorom sa voliči vyslovili proti ratifikácii Zmluvy o Európskej únii.

3. - 14.

V Rio de Janeiro (Brazília) sa koná Konferencia Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) za účasti Spoločenstva, ktoré podpisuje niekoľko medzinárodných dohovorov o globálnej zmene klímy a biologickej diverzite.

18.

V Írsku sa koná referendum, v ktorom voliči hlasujú za ratifikáciu Zmluvy o Európskej únii.

26. - 27.

V Lisabone (Portugalsko) sa koná zasadnutie Európskej rady. Zdôrazňuje sa na ňom význam dodržiavania časového harmonogramu ratifikácie Zmluvy o Európskej únii.

Júl

1.

Spojené kráľovstvo preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

2.

Luxembursko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

6. - 8.

V Mníchove (Nemecko) sa koná osemnásty samit hospodársky vyspelých západných krajín. Členovia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta skúmajú vymedzenie nového partnerstva so zvyškom Európy a sveta, založeného na progresívnych základoch spoločných hodnôt.

31.

Grécko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

August

7.

Rada prijíma nariadenie o rozšírení programu hospodárskej pomoci (PHARE) na Slovinsko.

25.

V Londýne (Spojené kráľovstvo) sa otvára medzinárodná konferencia o bývalej Juhoslávii.

September

20.

Vo Francúzsku sa koná referendum, v ktorom voliči hlasujú za ratifikáciu Zmluvy o Európskej únii.

Október

7.

Komisia poskytuje ďalšiu núdzovú pomoc obetiam vojny v bývalej Juhoslávii.

12. - 13.

V Ženeve (Švajčiarsko) sa koná konferencia poskytovateľov pomoci Somálsku. Spoločenstvo sa zúčastňuje s cieľom poskytnúť tejto krajine v budúcnosti pomoc.

16.

V Birminghame (Spojené kráľovstvo) sa koná mimoriadne zasadnutie Európskej rady. Prijíma sa na ňom vyhlásenie „Spoločenstvo blízko svojim občanom“.

26.

Taliansko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

November

4.

Belgicko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

25.

Nórsko oficiálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev. Španielsko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

December

2.

Komisia prijíma bielu knihu o budúcom rozvoji spoločnej dopravnej politiky.

6.

Vo Švajčiarsku sa koná referendum, v ktorom voliči hlasujú proti ratifikácii Dohody o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru.

11.

Portugalsko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

11. - 12.

V Edinburgu (Spojené kráľovstvo) sa koná zasadnutie Európskej rady. Dánsku sa na ňom ponúkne osobitné riešenie, ktoré mu umožní vykonať druhé referendum o ratifikácii zmluvy. Schvaľuje sa balík Delors II a odsúhlasí sa, že prístupové rokovania s Rakúskom, Švédskom a Fínskom začnú 1. januára.

15.

Holandsko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

18.

Nemecko ratifikuje Zmluvu o Európskej únii.

21.

Pán André Middelhoek je zvolený za predsedu Dvora audítorov.

23.

Komisia prijíma bielu knihu „Pluralizmus a koncentrácia médií na vnútornom trhu – hodnotenie potreby opatrení Spoločenstva“.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Klikni tiež na...: 
Back to top