Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1992

Istoria Uniunii Europene - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Portugalia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Februarie

3

Consiliul adoptă măsuri de asistenţă pentru Croaţia, Slovenia, Republicile Iugoslave Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

7

Miniştrii de externe şi de finanţe din statele membre semnează la Maastricht Tratatul privind Uniunea Europeană.

19

Comisia adoptă o carte verde privind impactul transporturilor asupra mediului.

Martie

18

Finlanda îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.

Aprilie

4

Moneda escudo este introdusă în mecanismul ratei de schimb al Sistemului Monetar European.

Mai

2

La Porto (Portugalia) este semnat un acord privind Spaţiul Economic European.

20

Elveţia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.

Iunie

2

În Danemarca este organizat un referendum în care electoratul votează împotriva ratificării Tratatului privind Uniunea Europeană.

3-14

La Rio de Janeiro (Brazilia) este organizată Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare (UNCED). Comunitatea participă la această conferinţă şi semnează câteva convenţii internaţionale privind schimbările climatice globale şi diversitatea biologică.

18

În Irlanda este organizat un referendum în care electoratul votează în favoarea ratificării Tratatului privind Uniunea Europeană.

26-27

La Lisabona (Portugalia) are loc o reuniune a Consiliului European. Se subliniază importanţa respectării programului de ratificare a Tratatului privind Uniunea Europeană.

Iulie

1

Regatul Unit preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

2

Luxemburg ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

6-8

La München (Germania) este organizat cel de-al 18-lea summit economic occidental. Membrii celor mai industrializate şapte ţări din lume caută un nou model de parteneriat cu restul Europei şi al lumii, bazat pe acumularea progresivă de valori comune.

31

Grecia ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

August

7

Consiliul adoptă un regulament privind extinderea pogramului de ajutor economic PHARE către Slovenia.

25

La Londra (Regatul Unit) are loc o conferinţă internaţională privind fosta Iugoslavie.

Septembrie

20

În Franţa este organizat un referendum în care electoratul votează în favoarea ratificării Tratatului privind Uniunea Europeană.

Octombrie

7

Comisia acordă ajutoare suplimentare de urgenţă victimelor războiului din fosta Iugoslavie.

12-13

La Geneva (Elveţia) este organizată o conferinţă a donatorilor pentru ajutorarea Somaliei. Comunitatea participă în vederea pregătirii viitoarelor sale donaţii.

16

La Birmingham (Regatul Unit) este organizată o reuniune extraordinară a Consiliului European. Acesta adoptă o declaraţie privind „O Comunitate apropiată de cetăţenii săi”.

26

Italia ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

Noiembrie

4

Belgia ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

25

Norvegia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene. Spania ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

Decembrie

2

Comisia adoptă o carte albă privind dezvoltarea viitoare a politicii comune în domeniul transporturilor.

6

În Elveţia este organizat un referendum în care electoratul votează împotriva ratificării Acordului de înfiinţare a unui Spaţiu Economic European.

11

Portugalia ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

11-12

La Edinburgh (Regatul Unit) este organizată o reuniune a Consiliului European. În cadrul acesteia sunt încheiate acorduri speciale cu Danemarca, care îi permit să organizeze un al doilea referendum pentru ratificarea Tratatului. Este aprobat pachetul Delors II şi este prevăzută începerea, la 1 ianuarie, a negocierilor de aderare cu Austria, Suedia şi Finlanda.

15

Ţările de Jos ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

18

Germania ratifică Tratatul privind Uniunea Europeană.

21

André Middelhoek este ales preşedinte al Curţii de Conturi.

23

Comisia adoptă o carte verde intitulată „Pluralismul şi concentrarea mass-mediei în cadrul pieţei interne - Evaluarea necesităţii unor măsuri comunitare”.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri
Back to top