Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1992

Historia Unii Europejskiej - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Styczeń

1

Portugalia przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Luty

3

Rada przyjmuje środki mające na celu pomoc Chorwacji, Słowenii, Jugosłowiańskim Republikom Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry, a także Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

7

Ministrowie spraw zagranicznych i ministrowie finansów podpisują w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej.

19

Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie oddziaływania transportu na środowisko.

Marzec

18

Finlandia składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Kwiecień

4

Escudo wchodzi do mechanizmu kursów walutowych Europejskiego Systemu Walutowego.

Maj

2

Podpisanie Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w Porto w Portugalii.

20

Szwajcaria składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Czerwiec

2

Duńczycy opowiadają się w referendum przeciwko ratyfikacji Traktatu o Unii Europejskiej.

3-14

W Rio de Janeiro w Brazylii odbywa się konferencja Narodów Zjednoczonych poświęcona środowisku i rozwojowi (UNCED). Wspólnota uczestniczy w konferencji i podpisuje część międzynarodowych Konwencji o zmianach klimatycznych i różnorodności biologicznej.

18

Irlandczycy w referendum opowiadają się za ratyfikacją Traktatu o Unii Europejskiej.

26-27

Posiedzenie Rady Europejskiej w Lizbonie w Portugalii. Rada podkreśla wagę przestrzegania harmonogramu ratyfikacji Traktatu o Unii Europejskiej.

Lipiec

1

Wielka Brytania przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

2

Luksemburg ratyfikuje Traktat o Unii Europejskiej.

6-8

Osiemnasty Zachodni Szczyt Gospodarczy Monachium w Niemczech. Przedstawiciele siedmiu najbardziej uprzemysłowionych krajów świata zajmują się określeniem nowego partnerstwa z resztą Europy i świata w oparciu o stopniowe zakorzenianie wspólnych wartości.

31

Grecja ratyfikuje Traktat o Unii Europejskiej.

Sierpień

7

Rada przyjmuje rozporządzenie w sprawie rozszerzenia programu pomocy gospodarczej (PHARE) na Słowenię.

25

Rozpoczęcie międzynarodowej konferencji poświęcona byłej Jugosławii w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Wrzesień

20

Francuzi w referendum opowiadają się za ratyfikacją Traktatu o Unii Europejskiej.

Październik

7

Komisja przyznaje dodatkową pilną pomoc dla ofiar wojny w byłej Jugosławii.

12-13

Konferencja państw i organizacji pomagających Somalii w Genewie w Szwajcarii. Wspólnota uczestniczy w konferencji z myślą o pomocy w przyszłości.

16

Posiedzenie Rady Europejskiej w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Rada przyjmuje deklarację „Wspólnota blisko obywateli".

26

Włochy ratyfikują Traktat o Unii Europejskiej.

Listopad

4

Belgia ratyfikuje Traktat o Unii Europejskiej.

25

Norwegia składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich. Hiszpania ratyfikuje Traktat o Unii Europejskiej.

Grudzień

2

Komisja przyjmuje białą księgę w sprawie przyszłego rozwoju wspólnej polityki transportowej.

6

Szwajcarzy w referendum opowiadają się przeciwko ratyfikacji Umowy ustanawiającej Europejski Obszar Gospodarczy.

11

Portugalia ratyfikuje Traktat o Unii Europejskiej.

11-12

Posiedzenie Rady Europejskiej w Edynburgu w Wielkiej Brytanii. Rada proponuje Danii specjalne ustalenia umożliwiające organizację drugiego referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu. Zatwierdza drugi pakiet Delorsa i ustala rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Austrią, Szwecją i Finlandią na dzień 1 stycznia.

15

Holandia ratyfikuje Traktat o Unii Europejskiej.

18

Niemcy ratyfikują Traktat o Unii Europejskiej.

21

André Middelhoek zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Trybunału Obrachunkowego.

23

Komisja przyjmuje zieloną księgę zatytułowaną „Pluralizm i koncentracja mediów na rynku wewnętrznym – ocena potrzeby działania Wspólnoty".

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zobacz również
Back to top