Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1992

De geschiedenis van de Europese Unie - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januari

1

Portugal neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Februari

3

De Raad keurt positieve maatregelen goed ten gunste van Kroatië, Slovenië, de Joegoslavische republieken Bosnië-Herzegovina en Montenegro alsmede de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië.

7

Het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt te Maastricht ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken en de ministers van Financiën van de lidstaten.

19

De Commissie keurt een Groenboek goed over de invloed van het vervoer op het milieu.

Maart

18

Finland dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

April

4

De escudo treedt toe tot het wisselkoersmechanisme van het Europees Monetair Stelsel.

Mei

2

Een overeenkomst over de Europese Economische Ruimte wordt ondertekend in Porto, Portugal.

20

Zwitserland dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in.

Juni

2

Het Deense volk, bij referendum geraadpleegd, spreekt zich uit tegen de ratificatie van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

3-14

Achtste Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling (UNCED) wordt gehouden te Rio de Janeiro, Brazilië. De Gemeenschap neemt deel aan deze conferentie en ondertekent de internationale verdragen inzake mondiale klimaatverandering en biologische diversiteit.

18

Het Ierse volk spreekt zich in een referendum uit vóór de ratificatie van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

26/27

De Europese Raad te Lissabon, Portugal, beklemtoont dat het belangrijk is dat de hand wordt gehouden aan het tijdschema dat is vastgesteld voor de ratificatie van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Juli

1

Het Verenigd Koninkrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

2

Luxemburg ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

6-8

De achttiende westerse economische topconferentie wordt gehouden te München, Duitsland. De leden van de Groep van de zeven meest geïndustrialiseerde landen van de wereld wisselen van gedachten over de totstandbrenging van een nieuw partnerschap met de rest van Europa en van de wereld, op basis van de geleidelijke invoering van gemeenschappelijke waarden.

31

Griekenland ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Augustus

7

De Raad keurt een verordening goed over de uitbreiding van de economische hulp (PHARE-programma) tot Slovenië.

25

Opening van een internationale conferentie over het voormalige Joegoslavië te Londen, Verenigd Koninkrijk.

September

20

De Fransen spreken zich in een referendum uit vóór de ratificatie van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Oktober

7

De Gemeenschap kent nieuwe spoedhulp toe aan de slachtoffers van de oorlog in het voormalige Joegoslavië.

12-13

De Gemeenschap neemt deel aan de conferentie van de donateurs te Genève, Zwitserland, met het oog op de hulpverlening aan Somalië.

16

De Europese Raad komt in buitengewone zitting bijeen te Birmingham, Verenigd Koninkrijk, en neemt de verklaring "Een Gemeenschap die dicht bij haar burgers staat" aan.

26

Italië ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

November

4

België ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

25

Noorwegen dient een officieel verzoek om toetreding tot de Europese Gemeenschappen in. Spanje ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

December

2

De Commissie keurt een Witboek goed over de toekomstige ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoersbeleid.

6

De Zwitsers spreken zich in een referendum uit tegen de ratificatie van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte.

11

Portugal ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

11-12

De Europese Raad, die te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk) bijeen komt, staat Denemarken de afwijkingen toe die het dit land mogelijk maakt een tweede referendum te houden over de ratificatie van het Verdrag. Deze hecht haar goedkeuring aan het pakket Delors II en stelt 1 januari 1993 vast als begindatum voor de toetredingsonderhandelingen met Oostenrijk, Zweden en Finland.

15

Nederland ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

18

Duitsland ratificeert het Verdrag betreffende de Europese Unie.

21

André Middelhoek wordt verkozen tot voorzitter van de Rekenkamer.

23

De Commissie keurt een Groenboek goed over "Pluralisme en mediaconcentratie in de interne markt? Beoordeling van de noodzaak van communautair beleid".

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Zie ook: 
Back to top