Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1992

Eiropas Savienības vēsture - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Portugāle pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Februāris

3

Padome pieņem pasākumus, lai palīdzētu Horvātijai, Slovēnijai, Dienvidslāvijas republikām Bosnijai un Hercegovinai, Melnkalnei un Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai.

7

Dalībvalstu ārlietu un finanšu ministri Māstrihtā paraksta Līgumu par Eiropas Savienību.

19

Komisija pieņem Zaļo grāmatu par transporta ietekmi uz vidi.

Marts

18

Somija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Aprīlis

4

Eskudo pievienojas Eiropas Monetārās sistēmas valūtas kursa mehānismam.

Maijs

2

Portu (Portugālē) tiek parakstīts Eiropas Ekonomikas zonas līgums.

20

Šveice iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Jūnijs

2

Dānijā notiek referendums, kurā pilsoņi nobalso pret Līguma par Eiropas Savienību ratifikāciju.

3-14

Riodežaneiro (Brazīlijā) notiek ANO Vides un attīstības konference (UNCED). Kopiena tajā piedalās un paraksta dažas starptautiskas konvencijas par klimata pārmaiņām pasaulē un bioloģisko daudzveidību.

18

Īrijā notiek referendums, kurā pilsoņi nobalso par Līguma par Eiropas Savienību ratifikāciju.

26-27

Lisabonā (Portugālē) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā tiek uzsvērts, cik svarīgi ir ievērot Līguma par Eiropas Savienību ratifikācijas grafiku.

Jūlijs

1

Apvienotā Karaliste pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

2

Luksemburga ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

6-8

Minhenē (Vācijā) notiek 18. rietumvalstu augstākā līmeņa sanāksme par ekonomikas jautājumiem. Septiņas rūpnieciski visattīstītākās valstis pasaulē izskata iespēju definēt jaunas partnerattiecības ar pārējām Eiropas un pasaules valstīm, balstoties uz kopīgo vērtību pakāpenisku iesakņošanos.

31

Grieķija ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

Augusts

7

Padome pieņem regulu par ekonomiskās palīdzības programmas (PHARE) paplašināšanu, tajā iekļaujot Slovēniju.

25

Londonā (Apvienotajā Karalistē) tiek atklāta starptautiska konference par bijušo Dienvidslāviju.

Septembris

20

Francijā notiek referendums, kurā pilsoņi nobalso par Līguma par Eiropas Savienību ratifikāciju.

Oktobris

7

Komisija sniedz ārkārtas palīdzību kara upuriem bijušajā Dienvidslāvijā.

12-13

Ženēvā (Šveicē) notiek līdzekļu devēju konference par palīdzības sniegšanu Somālijai. Domājot par saviem turpmākajiem ziedojumiem, konferencē piedalās arī Kopiena.

16

Birmingemā (Apvienotajā Karalistē) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme. Tajā pieņem deklarāciju "Saviem pilsoņiem tuva Kopiena".

26

Itālija ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

Novembris

4

Beļģija ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

25

Norvēģija iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās. Spānija ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

Decembris

2

Komisija pieņem Balto grāmatu par kopējās transporta politikas attīstību nākotnē.

6

Šveicē notiek referendums, kurā pilsoņi nobalso pret Eiropas Ekonomikas zonas līguma ratifikāciju.

11

Portugāle ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

11-12

Edinburgā (Apvienotajā Karalistē) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā Dānijai tiek piedāvāta īpaša procedūra, lai tā varētu organizēt otru referendumu par Līguma ratifikāciju. Sanāksmē tiek apstiprināta Delora II pakete un panākta vienošanās 1. janvārī sākt pievienošanās sarunas ar Austriju, Zviedriju un Somiju.

15

Nīderlande ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

18

Vācija ratificē Līgumu par Eiropas Savienību.

21

Par Revīzijas palātas priekšsēdētāju ievēl Andrē Midelhūku.

23

Komisija pieņem Zaļo grāmatu “Plurālisms un plašsaziņas līdzekļu koncentrācija iekšējā tirgū. Kopienas rīcības nepieciešamības novērtējums”.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī
Back to top