an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1992

Stair an Aontais Eorpaigh - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann an Phortaingéil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Feabhra

3

Glacann an Chomhairle bearta chun cabhrú leis an gCróit, leis an tSlóivéin, le Poblachtaí Iúgslavacha na Boisnia-Heirseagaivéine agus an Mhontainéagró agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine.

7

Síníonn airí gnóthaí eachtracha agus airgeadais na mBallstát an Conradh ar an Aontas Eorpach in Maastricht.

19

Glacann an Coimisiún páipéar uaine ar éifeacht an iompair ar an gcomhshaol.

Márta

18

Déanann an Fhionlainn iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

Aibreán

4

Téann an Escudo isteach i meicníocht ráta malartaithe an Chórais Eorpaigh Airgeadaíochta.

Bealtaine

2

Sínítear comhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch in Porto na Portaingéile.

20

Déanann an Eilvéis iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

Meitheamh

2

I reifreann sa Danmhairg vótálann an pobal in aghaidh dhaingniú an Chonartha ar an Aontas Eorpach.

3-14

Tionóltar Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Chomhshaol agus Forbairt (UNCED) i Rio de Janeiro na Brasaíle. Glacann an Comhphobal páirt ann agus síníonn sé roinnt Coinbhinsiún idirnáisiúnta ar Athrú Aeráide Domhanda agus ar Éagsúlacht Bhitheolaíoch.

18

I reifreann in Éirinn vótálann an pobal i bhfabhar dhaingniú an Chonartha ar an Aontas Eorpach.

26-27

Tionóltar Comhairle Eorpach i Liospóin na Portaingéile. Léiríonn sí a thábhachtaí is atá sé cloí leis an dtráthchlár le haghaidh dhaingniú an Chonartha ar an Aontas Eorpach.

Iúil

1

Téann an Ríocht Aontaithe i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

2

Daingníonn Lucsamburg an Conradh ar an Aontas Eorpach.

6-8

Tionóltar an 18ú Cruinniú Mullaigh Eacnamaíoch an Iarthair i München na Gearmáine. Féachann comhaltaí na seacht dtír is tionsclaithe ar domhan le comhpháirtíocht nua a shainiú leis an gcuid eile den Eoraip agus leis an domhan, bunaithe ar chomhluachanna a dhaingniú de réir a chéile.

31

Daingníonn an Ghréig an Conradh ar an Aontas Eorpach.

Lúnasa

7

Glacann an Chomhairle rialachán ar leathnú an chláir um chúnamh eacnamaíoch (PHARE) go dtí an tSlóivéin.

25

Osclaíonn comhdháil idirnáisiúnta ar an iar-Iúgslaiv i Londain na Ríochta Aontaithe.

Meán Fómhair

20

I reifreann sa Fhrainc vótálann an pobal i bhfabhar dhaingniú an Chonartha ar an Aontas Eorpach.

Deireadh Fómhair

7

Deonaíonn an Coimisiún cúnamh breise éigeandála d'íospartaigh an chogaidh san iar-Iúgslaiv.

12-13

Eagraíodh comhdháil bronntóirí sa Ghinéiv, an Eilvéis, i dtaobh chúnamh le haghaidh na Somáile. Glacann an Comhphobal páirt ann ag smaoineamh ar bhronntanais a dhéanfaidh sé sa todhchaí.

16

Tionóltar Comhairle Eorpach urghnách i mBermingham na Ríochta Aontaithe. Glacann sí dearbhú ar "Comhphobal atá gar dá shaoránaigh".

26

Daingníonn an Iodáil an Conradh ar an Aontas Eorpach.

Samhain

4

Daingníonn an Bheilg an Conradh ar an Aontas Eorpach.

25

Déanann an Iorua iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha. Daingníonn an Spáinn an Conradh ar an Aontas Eorpach.

Nollaig

2

Glacann an Coimisiún páipéar bán ar fhorbairt an chomhbheartais iompair sa todhchaí.

6

I reifreann san Eilvéis vótálann na daoine in aghaidh dhaingniú an Chomhaontaithe ag bunú an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch.

11

Daingníonn an Phortaingéil an Conradh ar an Aontas Eorpach.

11-12

Tionóltar an Chomhairle Eorpach i nDún Éideann na Ríochta Aontaithe. Tairgeann sí socruithe speisialta don Danmhairg chun gur féidir léi an dara reifreann a bheith aici ar dhaingniú an Chonartha. Formhuiníonn sí pacáiste Delors II agus aontaíonn sí go dtosóidh caibidlíocht leis an Ostair, an tSualainn agus an Fhionlainn an 1ú Eanáir.

15

Daingníonn an Ísiltír an Conradh ar an Aontas Eorpach.

18

Daingníonn an Ghearmáin an Conradh ar an Aontas Eorpach.

21

Toghtar an tUasal André Middelhoek ina uachtarán ar an gCúirt Iniúchóirí.

23

Glacann an Coimisiún Páipéar Uaine dar teideal “Iolrachas agus Comhchruinniú na Meán sa Mhargadh Inmheánach – Measúnú ar an ngá atá le gníomhaíocht Chomhphobail".

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin
Back to top