Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1992

Euroopan unionin historia - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Portugalista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Helmikuu

3.

Neuvosto hyväksyy toimenpiteet Kroatian, Slovenian, Bosnian ja Hertsegovinan sekä Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian auttamiseksi. 

7.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulko- ja valtiovarainministerit allekirjoittavat Maastrichtissa sopimuksen Euroopan unionista. 

19.

Komissio julkaisee vihreän kirjan liikenteen ympäristövaikutuksista.

Maaliskuu

18.

Suomi hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

Huhtikuu

4.

Portugalin escudo liitetään Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssimekanismiin.

Toukokuu

2.

Sopimus Euroopan talousalueesta allekirjoitetaan Portossa, Portugalissa. 

20.

Sveitsi hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä. 

Kesäkuu

2.

Tanskan kansanäänestyksessä hylätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ratifiointi. 

3.-14.

Rio de Janeirossa, Brasiliassa pidetään Yhdistyneiden kansakuntien ympäristö- ja kehityskonferenssi (UNCED). Yhteisö osallistuu konferenssiin ja allekirjoittaa maailmanlaajuista ilmastomuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia.

18.

Irlannin kansanäänestyksessä hyväksytään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ratifiointi. 

26.-27.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Lissabonissa, Portugalissa. Kokouksessa painotetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ratifiointiaikataulun noudattamista.

Heinäkuu

1.

Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. 

2.

Luxemburg ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

6.-8.

Münchenissä, Saksassa pidetään 18. länsimaiden taloudellinen huippukokous. Maailman seitsemän johtavan teollisuusmaan ryhmän jäsenet pohtivat yhteisten arvojen asteittaiseen juurruttamiseen perustuvaa tapaa määritellä muiden Euroopan ja maailman maiden kanssa harjoitettava uusi kumppanuus.

31.

Kreikka ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

Elokuu

7.

Neuvosto antaa asetuksen Phare-talousapuohjelman laajentamisesta Sloveniaan. 

25.

Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa avataan entistä Jugoslaviaa käsittelevä kansainvälinen konferenssi.

Syyskuu

20.

Ranskan kansanäänestyksessä hyväksytään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ratifiointi. 

Lokakuu

7.

Komissio myöntää lisää hätäapua entisen Jugoslavian sodan uhreille. 

12.-13.

Genevessä, Sveitsissä pidetään avunantajien konferenssi Somalian avustamiseksi. Yhteisö osallistuu konferenssiin tarkoituksenaan myöntää avustuksia Somalialle.

16.

Birminghamissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa pidetään ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous, jossa annetaan "Kansalaisten yhteisö" -niminen julistus.

26.

Italia ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

Marraskuu

4.

Belgia ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

25.

Norja hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä. Espanja ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

Joulukuu

2.

Komissio julkaisee valkoisen kirjan yhteisen liikennepolitiikan tulevasta kehityksestä.

6.

Sveitsin kansanäänestyksessä hylätään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ratifiointi.

11.

Portugali ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

11.-12.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Edinburghissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tanskalle tarjotaan erityisjärjestelyjä, jotka antaisivat sille mahdollisuuden järjestää toinen kansanäänestys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ratifioimisesta. Eurooppa-neuvosto hyväksyy Delors II -paketin ja sopii liittymisneuvotteluiden aloittamisesta Itävallan, Ruotsin ja Suomen kanssa 1. tammikuuta 1993.

15.

Alankomaat ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

18.

Saksa ratifioi sopimuksen Euroopan unionista.

21.

André Middelhoek valitaan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi.

23.

Komissio julkaisee vihreän kirjan moniarvoisuudesta ja joukkoviestinten keskittymisestä sisämarkkinoilla sekä tätä koskevan yhteisön toiminnan tarpeellisuuden arvioinnista.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top