Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1992

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Η Πορτογαλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φεβρουάριος

3

Το Συμβούλιο εκδίδει θετικά μέτρα συνδρομής για την Κροατία, τη Σλοβενία, τις Γιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του Μαυροβουνίου και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

7

Οι υπουργοί εξωτερικών και οικονομίας των κρατών μελών υπογράφουν στο Μάαστριχτ τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19

Η Επιτροπή εκδίδει το Πράσινο Βιβλίο για την επίδραση των μεταφορών στο περιβάλλον.

Μάρτιος

18

Η Φινλανδία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Απρίλιος

4

Το εσκούδο εισέρχεται στον συναλλαγματικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.

Μάιος

2

Υπογράφεται στο Πόρτο, Πορτογαλία, συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

20

Η Ελβετία υποβάλλει επίσημα αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Ιούνιος

2

Διεξάγεται δημοψήφισμα στη Δανία, όπου ο λαός ψηφίζει κατά της κύρωσης της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3-14

Διεξάγεται στο Ρίο Ιανέιρο, Βραζιλία, η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (UNCED). Η Κοινότητα συμμετέχει στη διάσκεψη αυτή και υπογράφει ορισμένες διεθνείς συμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την βιοποικιλότητα.

18

Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, όπου ο λαός ψηφίζει υπέρ της κύρωσης της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

26-27

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει στη Λισαβόνα, Πορτογαλία, και επισημαίνει τη σημασία της τήρησης του χρονοδιαγράμματος για την κύρωση της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιούλιος

1

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2

Το Λουξεμβούργο κυρώνει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6-8

Διεξάγεται στο Μόναχο, Γερμανία, η δέκατη όγδοη Οικονομική Διάσκεψη Κορυφής των Δυτικών Χωρών. Τα μέλη των επτά πλέον βιομηχανοποιημένων χωρών στον κόσμο εξετάζουν τον καθορισμό μίας νέας εταιρικής σχέσης με την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο, που θα στηρίζεται στην προοδευτική καθιέρωση κοινών αξιών.

31

Η Ελλάδα κυρώνει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αύγουστος

7

Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό για την επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής βοήθειας (PHARE) στη Σλοβενία.

25

Κηρύσσεται η έναρξη στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, διεθνούς διάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Σεπτέμβριος

20

Διεξάγεται στη Γαλλία δημοψήφισμα όπου ο λαός ψηφίζει υπέρ της κύρωσης της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οκτώβριος

7

Η Επιτροπή χορηγεί επιπλέον επείγουσα βοήθεια για τα θύματα του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

12-13

Διεξάγεται στη Γενεύη, Ελβετία, διάσκεψη δωρητών με θέμα τη βοήθεια στη Σομαλία. Η Κοινότητα συμμετέχει ενόψει μελλοντικών δωρεών.

16

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται στο Μπίρμινγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εκδίδει δήλωση με τίτλο "Η Κοινότητα κοντά στους πολίτες".

26

Η Ιταλία κυρώνει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νοέμβριος

4

Το Βέλγιο κυρώνει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25

Η Νορβηγία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Η Ισπανία κυρώνει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεκέμβριος

2

Η Επιτροπή εκδίδει Λευκό Βιβλίο για τις μελλοντικές εξελίξεις της κοινής πολιτικής μεταφορών.

6

Διεξάγεται δημοψήφισμα στην Ελβετία, όπου ο λαός ψηφίζει κατά της κύρωσης της συμφωνίας για τον καθορισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

11

Η Πορτογαλία κυρώνει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11-12

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται στο Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο. Παρέχει στη Δανία ειδικές διευθετήσεις ώστε να προβεί στη διενέργεια δεύτερου δημοψηφίσματος για την κύρωση της συνθήκης. Επικυρώνει το πακέτο Delors II και συμφωνεί για την έναρξη, την 1η Ιανουαρίου, των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Αυστρία, Σουηδία και Φινλανδία.

15

Οι Κάτω Χώρες κυρώνουν τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

18

Η Γερμανία κυρώνει τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

21

Ο κ. Andre Middelhoek εκλέγεται πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

23

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινο Βιβλίο με τίτλο "Πολυφωνία και συγκέντρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά - Στάθμιση της ανάγκης κοινοτικής δράσης".

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top