Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1992

Den Europæiske Unions historie - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Portugal overtog formandskabet i Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Februar

3

Rådet vedtog positive foranstaltninger til fordel for Kroatien, Slovenien, de jugoslaviske republikker Bosnien-Hercegovina og Montenegro samt Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

7

Traktaten om Den Europæiske Union blev undertegnet i Maastricht af medlemsstaternes udenrigs- og finansministre.

19

Kommissionen vedtog en grønbog om transportens indvirkning på miljøet.

Marts

18

Finland indgav sin formelle ansøgning om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

April

4

Escudoen blev optaget i Det Europæiske Monetære Systems valutamekanisme.

Maj

2

Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde blev undertegnet i Porto, Portugal.

20

Schweiz indgav sin formelle ansøgning om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

Juni

2

Ved en folkeafstemning sagde danskerne nej til at ratificere Traktaten om Den Europæiske Union.

3-14

De Forenede Nationers Konference om Miljø og Udvikling (UNCED) blev afholdt i Rio de Janeiro, Brasilien. Fællesskabet deltog og undertegnede de internationale konventioner om globale klimaændringer samt den biologiske diversitet.

18

Ved en folkeafstemning i Irland sagde vælgerne ja til at ratificere Traktaten om Den Europæiske Union.

26-27

Det Europæiske Råd mødtes i Lissabon, Portugal. Det understregede betydningen af, at de tidsfrister, der er fastsat for ratifikationen af Traktaten om Den Europæiske Union, overholdes.

Juli

1

Det Forenede Kongerige overtog formandskabet i Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

2

Luxembourg ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

6-8

Det attende vestlige økonomiske topmøde blev afholdt i München, Tyskland. Medlemmerne af gruppen af de syv mest industrialiserede lande gjorde sig overvejelser om definitionen af et nyt partnerskab med resten af Europa og verden, som skulle bygge på en gradvis udbredelse af fælles værdier.

31

Grækenland ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

August

7

Rådet vedtog en forordning om udvidelse af den økonomiske bistand (PHARE-programmet) til også at omfatte Slovenien.

25

En international konference om det tidligere Jugoslavien blev afholdt i London, Det Forenede Kongerige.

September

20

Ved en folkeafstemning i Frankrig, stemte vælgerne for ratificering af Traktaten om Den Europæiske Union.

Oktober

7

Fællesskabet ydede på ny nødhjælp til ofrene for konflikten i det tidligere Jugoslavien.

12-13

En donorkonference om bistand til Somalia blev afholdt i Genève, Schweiz. Fællesskabet deltog med henblik på sine fremtidige bidrag.

16

Det Europæiske Råd afholdt et ekstraordinært møde i Birmingham, Det Forenede Kongerige. Det vedtog erklæringen "Et Fællesskab, der er tættere på dets borgere".

26

Italien ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

November

4

Belgien ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

25

Norge indgav sin officielle ansøgning om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Spanien ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

December

2

Kommissionen vedtog en hvidbog om den fælles transportpolitiks fremtidige udvikling.

6

Ved en folkeafstemning i Schweiz stemte vælgerne nej til at ratificere aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

11

Portugal ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

11-12

Det Europæiske Råd mødtes i Edinburgh, Det Forenede Kongerige. Det tillod Danmark at gøre de undtagelser, der ville muliggøre en ny folkeafstemning om ratificering af Traktaten. Det godkendte Delors II-pakken og fastsatte indledningen af tiltrædelsesforhandlingerne med Østrig, Sverige og Finland til den 1. januar 1993.

15

Nederlandene ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

18

Tyskland ratificerede Traktaten om Den Europæiske Union.

21

André Middelhoek vælges til formand for Revisionsretten.

23

Kommissionen vedtog en grønbog om pluralisme og koncentration i medierne i det indre marked - Vurdering af behovet for et EF-initiativ.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Se også
Back to top