Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1992

Dějiny Evropské unie - 1992


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Portugalsko.

Únor

3

Rada přijímá opatření na pomoc Chorvatsku, Slovinsku, jugoslávským republikám Bosně a Hercegovině a Černé Hoře a bývalé jugoslávské republice Makedonii.

7

Ministři zahraničí a financí členských států podepisují v Maastrichtu Smlouvu o Evropské unii.

19

Komise schvaluje Zelenou knihu o dopadu dopravy na životní prostředí.

Březen

18

Finsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Duben

4

Escudo vstupuje do mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému.

Květen

2

V portugalském Portu je podepsána dohoda o Evropském hospodářském prostoru.

20

Švýcarsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Červen

2

Referendum v Dánsku. Voliči hlasují proti ratifikaci Smlouvy o Evropské unii.

3-14

V brazilském Rio de Janeiru se koná konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). Společenství se konference účastní a podepisuje zde několik mezinárodních úmluv o globální změně klimatu a o biologické rozmanitosti.

18

Referendum v Irsku. Voliči hlasují pro ratifikaci Smlouvy o Evropské unii.

26-27

V Lisabonu se koná zasedání Evropské rady. Rada zdůrazňuje význam dodržení časového plánu ratifikace Smlouvy o Evropské unii.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Spojené království.

2

Lucembursko ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

6-8

V Mnichově se koná 18. hospodářský summit západních států. Zástupci sedmi nejrozvinutějších zemí světa zde hledají definici nového partnerství se zbytkem Evropy a světa založenou na postupném prosazování společných hodnot.

31

Řecko ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

Srpen

7

Rada schvaluje nařízení o rozšíření programu hospodářské pomoci (PHARE) na Slovinsko.

25

V Londýně je zahájena mezinárodní konference o bývalé Jugoslávii.

Září

20

Referendum ve Francii. Voliči hlasují pro ratifikaci Smlouvy o Evropské unii.

Říjen

7

Komise poskytuje další naléhavou pomoc obětem války v bývalé Jugoslávii.

12-13

V Ženevě se koná dárcovská konference pro pomoc Somálsku. Společenství se jí účastní s ohledem na své budoucí příspěvky.

16

V britském Birminghamu se koná mimořádné zasedání Evropské rady. Rada přijímá prohlášení nazvané „Společenství blíže svým občanům“.

26

Itálie ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

Listopad

4

Belgie ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

25

Norsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích. Španělsko ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

Prosinec

2

Komise schvaluje bílou knihu o budoucím vývoji společné dopravní politiky.

6

Referendum ve Švýcarsku. Voliči hlasují proti ratifikaci dohody o vytvoření Evropského hospodářského prostoru.

11

Portugalsko ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

11-12

V britském Edinburghu se koná zasedání Evropské rady. Rada nabízí Dánsku zvláštní ujednání, aby mohlo vyhlásit druhé referendum o ratifikaci Smlouvy. Schvaluje Delorsův balíček II a souhlasí s tím, aby přístupová jednání s Rakouskem, Švédskem a Finskem začala 1. ledna.

15

Nizozemsko ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

18

Německo ratifikuje Smlouvu o Evropské unii.

21

Předsedou Účetního dvora je zvolen André Middelhoek.

23

Komise schvaluje zelenou knihu s názvem „Pluralismus a koncentrace médií na vnitřním trhu - posouzení nutnosti opatření na úrovni Společenství“.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také
Back to top