Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1992 r.

Историята на Европейския съюз - 1992 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Португалия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Февруари

3

Съветът приема мерки за подпомагане на Хърватия, Словения, югославските републики Босна и Херцеговина и Черна гора и бившата югославска република Македония.

7

В Маастрихт външните министри и министрите на финансите на държавите-членки подписват Договора за Европейския съюз.

19

Комисията приема Зелена книга относно въздействието на транспорта върху околната среда.

Март

18

Финландия официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Април

4

Ескудото става част от механизма на валутните курсове на Европейската парична система.

Май

2

В Порто, Португалия, е подписано споразумение за Европейското икономическо пространство.

20

Швейцария официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

Юни

2

В Дания се провежда референдум, на който населението гласува против ратифицирането на Договора за Европейския съюз.

3-14

В Рио де Жанейро, Бразилия, се провежда Конференцията на ООН за околната среда и развитието (UNCED). Общността участва в тази конференция и подписва няколко международни конвенции относно глобалното изменение на климата и биологичното разнообразие.

18

В Ирландия се провежда референдум, на който хората гласуват в полза на ратифицирането на Договора за Европейския съюз.

26-27

В Лисабон, Португалия, се провежда заседание на Европейския съвет. На него се подчертава колко важно е да бъде спазван графикът за ратифицирането на Договора за Европейския съюз.

Юли

1

Обединеното кралство поема председателството на Съвета на Европейските общности.

2

Люксмебург ратифицира Договора за Европейския съюз.

6-8

В Мюнхен, Германия, се провежда осемнадесетата среща на високо равнище за икономиката на Запада. Членовете на седемте най-развити държави в света отделят внимание на определянето на ново партньорство с останалата част от Европа и света въз основа на постепенно разпространяване на общи ценности.

31

Гърция ратифицира Договора за Европейския съюз.

Август

7

Съветът приема регламент за разширяване на обхвата на програмата за икономическа помощ (ФАР) чрез включване на Словения в нея.

25

В Лондон, Обединеното кралство, се открива международна конференция относно бивша Югославия.

Септември

20

Във Франция се провежда референдум, на който хората гласуват в полза на ратифицирането на Договора за Европейския съюз.

Октомври

7

Комисията предоставя допълнителна спешна помощ за жертвите на войната в бивша Югославия.

12-13

В Женева, Швейцария, се провежда донорска конференция за оказване на помощ на Сомалия. Общността взема участие, тъй като възнамерява да прави дарения в бъдеще.

16

В Бирмингам, Обединеното кралство, се провежда извънредно заседание на Европейския съвет. На него се приема декларация „Близка до гражданите си Общност“.

26

Италия ратифицира Договора за Европейския съюз.

Ноември

4

Белгия ратифицира Договора за Европейския съюз.

25

Норвегия официално подава молба за присъединяване към Европейските общности. Испания ратифицира Договора за Европейския съюз.

Декември

2

Комисията приема Бяла книга за бъдещото развитие на общата транспортна политика.

6

В Швейцария се провежда референдум, на който хората гласуват против ратифицирането на Договора за Европейския съюз.

11

Португалия ратифицира Договора за Европейския съюз.

11-12

В Единбург, Обединеното кралство, се провежда заседание на Европейския съвет. На това заседание на Дания се предлагат специални мерки, които да ѝ дадат възможност да проведе втори референдум за ратифицирането на Договора. Одобрява се пакетът Делор II и се постига споразумение за започване на преговори за присъединяване с Австрия, Швеция и Финландия на 1-ви януари.

15

Нидерландия ратифицира Договора за Европейския съюз.

18

Германия ратифицира Договора за Европейския съюз.

21

Андре Миделхук е избран за председател на Сметната палата.

23

Комисията приема Зелена книга, озаглавена „Плурализъм и медийна концентрация на вътрешния пазар – оценка на необходимостта от действие от страна на Общността“.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също
Back to top