Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1991

Zgodovina Evropske unije - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Luksemburg je prevzel predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Marec

18

V prestolnici Nikaragve Managui se je začela sedma ministrska konferenca držav članic Evropske skupnosti in držav Srednje Amerike ter sodelujočih držav (Paname, Kolumbije, Mehike in Venezuele). Na konferenci so govorili predvsem o političnem in gospodarskem sodelovanju (VII. dialog iz San Joséja).

April

8

Na neuradnem zasedanju Evropskega sveta v Luxembourgu so govorili o težavah na Bližnjem Vzhodu po izbruhu zalivske krize. Odločili so, da bodo kurdskim in drugim beguncem nemudoma zagotovili humanitarno pomoč.

14

V Londonu ustanovitev Evropske banke za obnovo in razvoj.

Junij

4

Svet ministrov za zdravje je sprejel akcijski načrt o evropskem boju proti aidsu.

19

V Berlinu začetek prvega zasedanja sveta Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi.

28-29

Evropski svet je na zasedanju v Luxembourgu na podlagi osnutka nove pogodbe, ki ga je pripravilo predsedstvo, potrdil, da je treba medvladni konferenci o ekonomsko-monetarni uniji in političnem sodelovanju izvesti vzporedno.

Julij

1

Nizozemska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Švedska je uradno vložila prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

15-17

V Londonu so se na 17. gospodarskem vrhu razvitih zahodnih držav potrdili začetek rednih letnih srečanj s Sovjetsko zvezo (SZ) in sprejeli načrt pomoči za SZ. Dogovorili so se tudi o odpiranju trgov za blago in storitve iz držav Vzhodne Evrope ter se zavezali, da bodo uspešno zaključili urugvajski krog trgovinskih pogajanj.

22

Svet je odobril finančno pomoč Izraelu in palestinskemu prebivalstvu na zasedenih ozemljih.

25

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Stoeckel razsodilo, da je francoska delovna zakonodaja, ki ženskam v industrijskem sektorju prepoveduje nočno delo, v nasprotju z načelom enake obravnave žensk in moških na delovnem mestu.

Avgust

22

Neuspešen državni udar v Sovjetski zvezi.

September

1

Začetek veljavnosti četrte Loméjske konvencije o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami.

7

V nizozemskem Haagu se je začela mirovna konferenca o nekdanji Jugoslaviji.

Oktober

21

Svet se je dogovoril o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

30-14/11

V Madridu začetek mirovne konference o Bližnjem Vzhodu. Evropski skupnosti so zaupali vodilno vlogo v načrtovanih večstranskih pogajanjih.

November

6

Komisija se je odločila ustanoviti Evropski urad za humanitarno pomoč.

7

Svet se je dogovoril o zmanjšanju dolga afriških, karibskih in pacifiških držav.

19

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Francovich razsodilo, da mora država članica posamezniku, ki je zaradi njene kršitve prava Skupnosti utrpel škodo, plačati odškodnino.

26

Evropska skupnost je pristopila k Organizaciji ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) in tako postala prva mednarodna gospodarska povezava s polnopravnim članstvom v posebni agenciji Združenih narodov.

December

9-10

Na zasedanju Evropskega sveta v nizozemskem Maastrichtu so se dogovorili o osnutku pogodbe o Evropski uniji.

16

Podpis evropskih sporazumov s Poljsko, Madžarsko in Čehoslovaško.

17

Podpis Evropske energetske listine.

21

Predsedniki nekaterih republik Sovjetske zveze so v kazahstanski prestolnici Alma-Ata (pozneje Almaty) podpisali sporazum o ustanovitvi Skupnosti neodvisnih držav. Gruzija in baltske države niso sodelovale.

25

Odstop predsednika Sovjetske zveze Mihaila Gorbačova.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi
Back to top