Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1991

Istoria Uniunii Europene - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Luxemburg preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Martie

18

La Managua (Nicaragua) are loc deschiderea celei de-a şaptea conferinţe ministeriale între Comunitate, statele membre şi statele central-americane, plus statele cooperante Panamá, Columbia, Mexic şi Venezuela. Conferinţa San José VII se axează pe dialogul politic şi cooperarea economică.

Aprilie

8

Consiliul European organizează o reuniune informală la Luxemburg, pentru a examina problemele provocate de criza Golfului în Orientul Mijlociu. Acesta decide acordarea de ajutoare umanitare de urgenţă kurzilor şi celorlalţi refugiaţi.

14

La Londra (Regatul Unit) este inaugurată Banca Europeană pentru Construcţie şi Dezvoltare.

Iunie

4

Consiliul miniştrilor sănătăţii adoptă un plan de acţiune denumit „Europa împotriva SIDA”.

19

La Berlin (Germania) are loc deschiderea primei sesiuni a Consiliului Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE).

28-29

La Luxemburg are loc o reuniune a Consiliului European. Se confirmă necesitatea continuării în paralel, pe baza proiectului de tratat pregătit de Preşedinţie, a celor două conferinţe interguvernamentale privind uniunea economică şi monetară şi aspectele uniunii politice.

Iulie

1

Ţările de Jos preiau preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Suedia îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.

15-17

La Londra (Regatul Unit) este organizat cel de al 17-lea summit economic occidental. Participanţii convin organizarea de reuniuni anuale împreună cu Uniunea Sovietică şi stabilesc un plan de sprijin pentru aceasta. De asemenea, acceptă deschiderea pieţelor proprii pentru produsele şi serviciile din ţările Europei de Est şi se angajează să finalizeze negocierile rundei Uruguay.

22

Consiliul furnizează ajutor financiar pentru Israel şi populaţia palestiniană din teritoriile ocupate.

25

Hotărârea Stoeckel. Curtea Europeană de Justiţie decide că dispoziţiile legislaţiei franceze a muncii prin care li se interzice femeilor să lucreze pe timpul nopţii în sectorul industrial este contrară principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la muncă.

August

22

Lovitură de stat eşuată în Uniunea Sovietică.

Septembrie

1

Intră în vigoare cea de-a patra Convenţie de la Lomé privind dezvoltarea relaţiilor între Comunitate şi statele din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP).

7

La Haga (Ţările de Jos) are loc deschiderea Conferinţei de pace pentru Iugoslavia.

Octombrie

21

Consiliul ajunge la un acord privind înfiinţarea Spaţului Economic European (SEE).

30-14/11

La Madrid (Spania) se deschide Conferinţa de pace pentru Orientul Mijlociu. Comunitatea primeşte rolul de conducător al viitoarelor negocieri multilaterale.

Noiembrie

6

Comisia decide înfiinţarea unui Birou european pentru ajutor umanitar.

7

Consiliul acceptă reducerea datoriei statelor din Africa, Caraibe şi Pacific (ACP).

19

Hotărârea Francovich. Curtea Europeană de Justiţie declară că un stat membru care aduce prejudicii unei persoane private ca urmare a încălcării dreptului comunitar trebuie să plătească despăgubiri.

26

Comunitatea aderă la Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), devenind prima organizaţie pentru integrare economică care se bucură de statutul de membru deplin al unei agenţii specializate a ONU.

Decembrie

9-10

La Maastricht (Ţările de Jos) are loc un o reuniune a Consiliului European. Se ajunge la un acord asupra proiectului de tratat privind Uniunea Europeană.

16

Sunt semnate „acorduri europene” cu Polonia, Ungaria şi Cehoslovacia.

17

Este semnată Carta europeană a energiei.

21

Preşedinţii republicilor Uniunii Sovietice, cu excepţia Georgiei, semnează la Alma Ata (Kazahstan) un acord de creare a Comunităţii Statelor Independente (CSI).

25

Mihail Gorbaciov demisionează din funcţia de preşedinte al Uniunii Sovietice.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri
Back to top