Európai Unió

Az Európai Unió története - 1991

Az Európai Unió története - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Luxemburg átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

Március

18

Az Európai Közösség és tagállamai, a közép-amerikai országok, valamint az együttműködő országok, úgymint Panama, Kolumbia, Mexikó és Venezuela részvételével megnyílik Managuában (Nicaragua) a 7. miniszteri konferencia. A hetedik San José-i konferencia középpontjában a politikai párbeszéd és a gazdasági együttműködés áll.

Április

8

Az Európai Tanács informális ülést tart Luxembourgban azzal a céllal, hogy megvitassa az Öböl-válságból eredő közel-keleti problémákat. A résztvevők sürgős humanitárius segítséget szavaznak meg a kurd és más menekültek számára.

14

Londonban (Egyesült Királyság) megkezdi működését az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank.

Június

4

Az egészségügyi miniszterek tanácsa elfogadja az „Európa az AIDS ellen” elnevezésű cselekvési tervet.

19

Berlinben (Németország) megnyitják az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) első ülését.

28–29

Az Európai Tanács Luxembourgban ülésezik. A Tanács megerősíti annak szükségességét, hogy – az elnökség által készített szerződéstervezet alapján – egymással párhuzamosan meg kell rendezni a gazdasági és monetáris unióval, illetve a politikai unió kérdéseivel foglalkozó két kormányközi konferenciát.

Július

1

Hollandia átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. Svédország hivatalosan felvételét kéri az Európai Közösségekbe.

15–17

Londonban (Egyesült Királyság) megtartják a legfejlettebb nyugati ipari országok 17. csúcstalálkozóját. A résztvevők úgy határoznak, hogy a Szovjetunióval évente találkozót tartanak majd, s hogy ennek támogatására munkatervet dolgoznak ki. Ezen túlmenően döntést hoznak arról, hogy megnyitják piacaikat a kelet-európai országokból származó termékek és szolgáltatások előtt, és elkötelezik magukat az uruguayi forduló tárgyalásainak sikeres lezárása mellett.

22

A Tanács pénzügyi segítséget nyújt Izraelnek és az Izrael által megszállt területeken élő palesztinoknak.

25

Ítélet a Stoeckel-ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy azok a francia munkaügyi törvények, amelyek tiltják az iparban dolgozó nők számára, hogy éjszaka munkát végezzenek, ellentmondanak a férfiakkal és a nőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatáshoz való hozzáférést illetően.

Augusztus

22

A Szovjetunióban sikertelen puccskísérletre kerül sor.

Szeptember

1

Hatályba lép a negyedik Loméi Egyezmény, amely a Közösség és az afrikai, karibi, valamint csendes-óceáni országok (az ún. AKCS-országok) közötti kapcsolatok előmozdítására irányul.

7

Hágában (Hollandia) békekonferencia kezdődik a jugoszláv helyzetről.

Október

21

A Tanács megállapodásra jut az Európai Gazdasági Térség (EGT) létrehozásáról.

30 – november 14.

Madridban (Spanyolország) megkezdődik a közel-keleti békekonferencia. Az Európai Közösséget megbízzák, hogy játsszon vezető szerepet a soron következő többoldalú tárgyalások lefolytatása során.

November

6

A Bizottság úgy dönt, hogy létrehozza a Humanitárius Segélyek Hivatalát.

7

A Tanács az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (az ún. AKCS-országok) adósságának csökkentése mellett dönt.

19

Ítélet a Francovich-ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy annak a tagállamnak, mely a közösségi jog megsértésével kárt okoz valamely magánszemélynek, kártérítést kell fizetnie.

26

A Közösség belép az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetébe (FAO). A Közösség az első olyan gazdasági integráción alapuló szervezet, amely teljes jogú tagja az ENSZ valamelyik szakosított intézményének.

December

9–10

Az Európai Tanács ülése Maastrichtban (Hollandia). A résztvevők megállapodásra jutnak az Európai Unióról szóló szerződés tervezetéről.

16

Az Európai Közösségek és tagállamaik úgynevezett „Európa-megállapodást” írnak alá Lengyelországgal, Magyarországgal és Csehszlovákiával.

17

Aláírják az Európai Energia Chartát.

21

Alma Atában (Kazahsztán) a Szovjetunió összes tagköztársaságának elnöke aláírja a Független Államok Közösségét (FÁK) létrehozó megállapodást, Grúzia kivételével.

25

Lemond Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió elnöke.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak
Back to top