an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1991

Stair an Aontais Eorpaigh - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann Lucsamburg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Márta

18

Oscailt na seachtú comhdhála aireachta idir an Comhphobal agus a Bhallstáit agus Tíortha Lár Mheiriceá móide na tíortha comhoibritheacha, Panamá, an Cholóim, Meicsiceo agus Veiniséala in Managua, Nicearagua. Díríonn an chomhdháil ar chomhphlé polaitiúil agus ar chomhar eacnamaíoch (San José VII).

Aibreán

8

Tionólann an Chomhairle Eorpach cruinniú neamhfhoirmiúil i Lucsamburg chun scrúdú a dhéanamh ar fhadhbanna sa Mheánoirthear de thoradh ghéarchéim na Murascaille. Cinneann sí cúnamh daonnúil a dheonú láithreach do dhídeanaithe Choirdíneacha agus do theifigh eile nach iad.

14

Tionscnaítear an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha i Londain na Ríochta Aontaithe.

Meitheamh

4

Glacann Comhairle na nAirí Sláinte plean gníomhaíochta ar "An Eoraip in éadan an SEIF".

19

Tionóltar céad seisiún na Comhdhála um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (CSCE) i mBeirlín na Gearmáine.

28-29

Tionóltar Comhairle Eorpach i Lucsamburg. Deimhníonn sí an gá atá le dhá cheann de chomhdhálacha idir-rialtasacha a bhunú, ceann amháin a dhíreoidh ar an aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta agus ceann eile a dhíreoidh ar ghnéithe an aontais pholaitiúil, agus iad a thionól ag an am céanna bunaithe ar an dréacht-Chonradh a réitigh an Uachtaránacht.

Iúil

1

Téann an Ísiltír i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Déanann an tSualainn iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

15-17

Tionóltar an 17ú Cruinniú Mullaigh Eacnamaíoch an Iarthair i Londain na Ríochta Aontaithe. Comhaontaíonn na rannpháirtithe cruinnithe bliantúla a bheith acu leis an Aontas Sóivéadach agus plean tacaíochta a shainiú chuige sin. Comhaontaíonn siad chomh maith a gcuid margaí a oscailt do tháirgí agus do sheirbhísí ó thíortha Oirthear na hEorpa agus tiomnaíonn siad do chaibidlíocht Bhabhta Uragua a thabhairt chun críche go rathúil.

22

Soláthraíonn an Chomhairle cúnamh airgeadais d'Iosrael agus don phobal Phalaistíneach sna Críocha faoi Fhorghabháil.

25

Rialú Stoeckel. Forordaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil na forálacha i reachtaíocht oibre na Fraince a chrosann ar mhná dul i mbun oibre istoíche san earnáil tionscail contrártha do chaitheamh comhionann le mná agus le fir maidir le rochtain ar fhostaíocht.

Lúnasa

22

Coup nár éirigh leis san Aontas Sóivéadach.

Meán Fómhair

1

Tagann an ceathrú Coinbhinsiún Lomé, maidir le forbairt an chaidrimh idir an Comhphobal agus Stáit san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC), i bhfeidhm.

7

Osclaíonn an Chomhdháil Síochána ar an Iúgslaiv san Háig, an Ísiltír.

Deireadh Fómhair

21

Tagann an Chomhairle ar chomhaontú maidir le bunú an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíochta (LEE).

30-14/11

Osclaíonn Comhdháil Síochána an Mheánoirthir i Maidrid na Spáinne. Tugtar an príomhról sa chaibidlíocht iltaobhach atá le teacht don Chomhphobal.

Samhain

6

Cinneann an Coimisiún ar Oifig Eorpach um Chabhair Dhaonnúil a bhunú.

7

Tagann an Chomhairle ar chomhaontú chun fiachas stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) a laghdú.

19

Rialú Francovich. Dearbhaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach nach mór do Bhallstát a dhéanann díobháil do dhuine príobháideach trí dhlí Comhphobail a shárú, cúiteamh a íoc.

26

Comhaontaíonn an Comhphobal go mbeidh an Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (EBT) ar an gcéad eagraíocht um lánpháirtiú eacnamaíoch a bheidh ina chomhalta iomlán de shainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe.

Nollaig

9-10

Tionóltar Comhairle Eorpach i Maastricht na hÍsiltíre. Tagann sí ar chomhaontú maidir leis an dréacht-Chonradh ar an Aontas Eorpach.

16

Sínítear "Comhaontuithe Eorpacha" leis an bPolainn, an Ungáir agus an tSeicslóvaic.

17

Sínítear an Chairt Eorpach Fuinnimh.

21

Síníonn uachtaráin Phoblachtaí an Aontais Sóivéadaigh, ach amháin an tSeoirsia, comhaontú in Alma Ata na Casacstáine ag cruthú Phobal na Stát Neamhspleách (PSN).

25

Éiríonn an tUasal Gorbachev, Uachtarán an Aontais Sóivéadaigh, as a phost.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin
Back to top