Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1991

Euroopan unionin historia - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Luxemburgista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Maaliskuu

18.

Yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan maiden ja yhteistyömaiden Panaman, Kolumbian, Meksikon ja Venezuelan välinen seitsemäs ministerikokous avataan Managuassa, Nicaraguassa. Kokouksessa keskitytään käsittelemään poliittista vuoropuhelua ja taloudellista yhteistyötä (San José VII).

Huhtikuu

8.

Eurooppa-neuvoston epävirallinen kokous pidetään Luxemburgissa. Kokouksessa käsitellään Persianlahden kriisistä aiheutuneita Lähi-Idän ongelmia ja päätetään kurdipakolaisille ja muille pakolaisille annettavasta kiireellisestä humanitaarisesta avusta. 

14.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki avataan Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Kesäkuu

4.

Terveysministerien neuvosto hyväksyy toimintasuunnitelman "Eurooppa aidsia vastaan". 

19.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYK) kokoontuu ensimmäiseen istuntoonsa Berliinissä, Saksassa. 

28.-29.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Luxemburgissa. Kokous vahvistaa tarpeen järjestää kaksi hallitustenvälistä konferenssia, joissa käsitellään rinnan talous- ja rahaliittoa sekä poliittiseen unioniin liittyviä näkökohtia puheenjohtajamaan laatiman perustamissopimusluonnoksen pohjalta. 

Heinäkuu

1.

Alankomaista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Ruotsi hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä. 

15.-17.

Lontoossa pidetään 17. länsimaiden taloudellinen huippukokous. Osallistujat päättävät järjestää vuosittain kokouksia, joihin myös Neuvostoliitto osallistuu, ja laatia sitä varten tukisuunnitelman. Osallistujat päättävät myös avata markkinansa Itä-Euroopan maista peräisin oleville tuotteille ja palveluille ja sitoutuvat saattamaan Uruguayn kierroksen neuvottelut tuloksekkaasti päätökseen.

22.

Neuvosto hyväksyy rahoitusavun antamisen Israelille ja miehitettyjen alueiden palestiinalaisväestölle.

25.

Stoeckel-tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion, jonka mukaan Ranskan työlainsäädäntöön sisältyvät säännökset teollisuudessa työskentelevien naisten yötyökiellosta ovat vastoin periaatetta, jonka mukaan naisilla ja miehillä on oltava yhtäläiset mahdollisuudet työhön. 

Elokuu

22.

Vallankaappausyritys Neuvostoliitossa epäonnistuu.

Syyskuu

1.

Neljäs Lomén yleissopimus yhteisön ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-valtioiden) suhteiden kehittämisestä tulee voimaan.

7.

Jugoslavian rauhankokous avataan Haagissa, Alankomaissa. 

Lokakuu

21.

Neuvosto pääsee yksimielisyyteen Euroopan talousalueen (ETA) perustamisesta.

30.10.-14.11.

Lähi-Idän rauhankokous avataan Madridissa, Espanjassa. Yhteisö saa johtavan aseman tulevissa monenvälisissä neuvotteluissa. 

Marraskuu

6.

Komissio päättää Euroopan yhteisöjen humanitaarisen avun toimiston perustamisesta.

7.

Neuvosto hyväksyy AKT-valtioiden velan vähentämisen.

19.

Francovich-tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvistaa, että jäsenvaltion on korvattava vahingot, jotka se aiheuttaa yksityishenkilöille yhteisön oikeutta rikkomalla. 

26.

Yhteisö liittyy YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) jäseneksi ja on siten ensimmäinen taloudellisen yhdentymisen järjestö, josta tulee Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestön täysivaltainen jäsen. 

Joulukuu

9.-10.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Maastrichtissa, Alankomaissa. Kokous hyväksyy luonnoksen sopimukseksi Euroopan unionista.

16.

Eurooppa-sopimukset allekirjoitetaan Puolan, Unkarin ja Tšekkoslovakian kanssa.

17.

Euroopan energiaperuskirja allekirjoitetaan.

21.

Neuvostoliiton tasavaltojen presidentit Georgian presidenttiä lukuun ottamatta allekirjoittavat Kazakstanin Alma Atassa sopimuksen itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) perustamisesta.

25.

Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov eroaa.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top