Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1991

Euroopa Liidu ajalugu - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Luksemburg.

Märts

18

Nicaragua pealinnas Managuas algab ühenduse ja selle liikmesriikide ning Kesk-Ameerika riikide ja koostööriikide Panama, Colombia, Mehhiko ja Venezuela 7. ministrite konverents. Teemade keskmes on poliitiline dialoog ja majanduskoostöö (San José VII dialoog).

Aprill

8

Euroopa Ülemkogu mitteametlik kohtumine Luxembourgis. Arutatakse Pärsia lahe kriisist tingitud Lähis-Ida probleeme. Otsustatakse anda kiiret humanitaarabi kurdi jt põgenikele.

14

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga pidulik avamine Londonis.

Juuni

4

Tervishoiuministrite nõukogu võtab vastu Euroopa AIDSi-vastase tegevuskava.

19

Berliinis algab Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi (CSCE) esimene istung.

28–29

Euroopa Ülemkogu kohtumine Luxembourgis. Kinnitatakse vajadust pidada kaht valitsustevahelist konverentsi, millest üks keskendub majandus- ja rahaliidu ning teine poliitilise liidu küsimustele, paralleelselt kooskõlas eesistujariigi poolt ette valmistatava asutamislepingu eelnõuga.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saavad Madalmaad. Rootsi esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

15–17

17. lääneriikide majandustippkohtumine Londonis. Osalejad lepivad kokku aastakohtumistes Nõukogude Liiduga ja määratlevad selle toetamise kava. Samuti lepitakse kokku oma turgude avamises Ida-Euroopa toodetele ja teenustele ning Uruguay vooru läbirääkimiste lõpuleviimises.

22

Nõukogu annab Iisraelile ja okupeeritud alade palestiinlastele rahalist abi.

25

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Stoeckel. Kohus otsustab, et Prantsuse tööõiguse sätted, mis keelavad tööstussektoris töötavatel naistel töötada öösiti, on töökohtadele juurdepääsu osas vastuolus meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõttega.

August

22

Ebaõnnestunud riigipöördekatse Nõukogude Liidus.

September

1

Jõustub neljas Lomé konventsioon suhete arendamise kohta ühenduse ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide vahel.

7

Haagis avatakse Jugoslaavia rahukonverents.

Oktoober

21

Nõukogu jõuab kokkuleppele Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) asutamises.

30/10–14/11

Madridis avatakse Lähis-Ida rahukonverents. Ühendusele antakse edasistes mitmepoolsetes läbirääkimistes juhtiv roll.

November

6

Komisjon otsustab luua Euroopa Humanitaarabi Ameti (ECHO).

7

Nõukogu otsustab vähendada Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide võlga.

19

Euroopa Kohus teeb otsuse kohtuasjas Francovich. Kohus kinnitab, et liikmesriik, kes tekitab eraisikule ühenduse õigust rikkudes kahju, peab maksma hüvitist.

26

Ühendus ühineb ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooniga (FAO). Sellega on ühendus esimene majandusintegratsiooni organisatsioon, kellest saab ÜRO spetsialiseeritud asutuse täisliige.

Detsember

9–10

Euroopa Ülemkogu kohtumine Maastrichtis. Jõutakse kokkuleppele Euroopa Liidu lepingu eelnõus.

16

Sõlmitakse nn Euroopa lepingud Poola, Ungari ja Tšehhoslovakkiaga.

17

Kirjutatakse alla Euroopa energiahartale.

21

Nõukogude Liidu vabariikide presidendid kirjutavad Kasahstani pealinnas Almatõs alla Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) asutamislepingule. Gruusia keeldub alla kirjutamast.

25

Nõukogude Liidu president Mihhail Gorbatšov astub tagasi.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Vaata ka …
Back to top