Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1991

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ιανουάριος

1

Το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μάρτιος

18

Αρχίζει στη Μανάγκουα, Νικαράγουα, η 7η υπουργική διάσκεψη μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής καθώς και των συνεργαζόμενων χωρών Παναμά, Κολομβίας, Μεξικού και Βενεζουέλας, αφετέρου. Η διάσκεψη εστιάζει στον πολιτικό διάλογο και την οικονομική συνεργασία (San Jose VII).

Απρίλιος

8

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται σε άτυπη σύνοδο στην πόλη του Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, για να εξετάσει τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή, τα οποία προέκυψαν από την κρίση στον Περσικό Κόλπο. Αποφασίζει τη χορήγηση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στους Κούρδους και σε άλλους πρόσφυγες.

14

Εγκαινιάζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ιούνιος

4

Το Συμβούλιο Υπουργών Υγείας εγκρίνει το σχέδιο δράσης με τίτλο "Η Ευρώπη κατά του AIDS".

19

Πραγματοποιείται στο Βερολίνο, Γερμανία, η έναρξη της πρώτης συνόδου της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ).

28/29

Συνέρχεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πόλη του Λουξεμβούργου, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Επιβεβαιώνει την ανάγκη να πραγματοποιηθούν παράλληλα οι δύο διακυβερνητικές διασκέψεις με αντικείμενο την οικονομική και νομισματική ένωση και τα ζητήματα της πολιτικής ένωσης, βάσει του σχεδίου συνθήκης που συνέταξε η προεδρία.

Ιούλιος

1

Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Σουηδία υποβάλλει επίσημη αίτηση προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

15-17

Πραγματοποιείται στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, η έβδομη Οικονομική Διάσκεψη Κορυφής των Δυτικών Χωρών. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να πραγματοποιούν ετήσιες συνεδριάσεις με τη συμμετοχή της Σοβιετικής Ένωσης και καθορίζουν σχέδιο υποστήριξής της. Συμφωνούν επίσης να ανοίξουν τις αγορές τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και να καταβάλουν προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

22

Το Συμβούλιο χορηγεί χρηματοδοτική βοήθεια στο Ισραήλ και στον παλαιστινιακό πληθυσμό των Κατεχόμενων Περιοχών.

25

Απόφαση Stoeckel. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι οι διατάξεις της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας που απαγορεύουν την εργασία των γυναικών κατά τη διάρκεια της νύχτας στον βιομηχανικό τομέα είναι αντίθετες με την ισότητα της μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση.

Αύγουστος

22

Εκδήλωση αποτυχημένου πραξικοπήματος στη Σοβιετική Ένωση.

Σεπτέμβριος

1

Τίθεται σε ισχύ η τέταρτη Σύμβαση Λομέ για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ).

7

Η έναρξη της Ειρηνευτικής Διάσκεψης για τη Γιουγκοσλαβία πραγματοποιείται στη Χάγη, Κάτω Χώρες.

Οκτώβριος

21

Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

30/10- 14/11

Αρχίζει στη Μαδρίτη, Ισπανία, η Ειρηνευτική Διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή. Ανατίθεται στην Κοινότητα ηγετικός ρόλος για τις επερχόμενες πολυμερείς διαπραγματεύσεις.

Νοέμβριος

6

Η Επιτροπή αποφασίζει να δημιουργήσει την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

7

Το Συμβούλιο συμφωνεί να μειωθεί το χρέος των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού (ΑΚΕ).

19

Απόφαση Francovich. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι ένα κράτος μέλος που προκαλεί ζημία σε ιδιώτη, κατά παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας, πρέπει να καταβάλει αποζημίωση.

26

Η Κοινότητα προσχωρεί στην Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) και αποτελεί τον πρώτο οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που γίνεται πλήρες μέλος ενός ειδικού οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Δεκέμβριος

9/10

Συνέρχεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μάαστριχτ, Κάτω Χώρες. Καταλήγει σε συμφωνία για σχέδιο συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

16

Υπογράφονται με την Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία "Ευρωπαϊκές Συμφωνίες".

17

Υπογράφεται ο Ευρωπαϊκός Ενεργειακός Χάρτης.

21

Οι Πρόεδροι των Δημοκρατιών της Σοβιετικής Ένωσης, πλην της Γεωργίας, υπογράφουν στην Άλμα Άτα, Καζακστάν, συμφωνία για τη δημιουργία της Κοινότητας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ).

25

Παραιτείται ο κ. Γκορμπατσώφ, πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top