Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1991

Dějiny Evropské unie - 1991


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Lucembursko.

Březen

18

V nikaragujské Manague je zahájena 7. ministerská konference mezi Společenstvím a jeho členskými státy a středoamerickými zeměmi doplněnými o spolupracující země Panamu, Kolumbii, Mexiko a Venezuelu. Konference je zaměřena na politický dialog a hospodářskou spolupráci (San José VII).

Duben

8

V Lucemburku se koná neformální zasedání Evropské rady o otázkách Středního východu vyvolaných krizí v Perském zálivu. Rada rozhoduje o naléhavé humanitární pomoci kurdským i dalším uprchlíkům.

14

V Londýně je otevřeno sídlo Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

Červen

4

Rada ministrů zdravotnictví schvaluje akční plán „Evropa proti AIDS“.

19

V Berlíně je zahájeno první zasedání Rady Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE).

28-29

Zasedání Evropské rady v Lucemburku. Rada potvrzuje souběžné konání dvou mezivládních konferencí zaměřených na hospodářskou a měnovou unii a na otázky politické unie, a to na základě návrhu Smlouvy vypracovaného předsednictvím Rady.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Nizozemsko. Švédsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

15-17

V Londýně se koná 17. hospodářský summit západních států. Účastníci se shodují na konání každoročních jednání se Sovětským svazem a vypracovávají pro něj plán pomoci. Rozhodují také o otevření svých trhů výrobkům a službám ze zemí východní Evropy a zavazují se k úspěšnému ukončení jednání Uruguayského kola.

22

Rada poskytuje finanční pomoc Izraeli a palestinskému obyvatelstvu na okupovaných územích.

25

Rozhodnutí ve věci Stoeckel. Evropský soudní dvůr nařizuje, že ustanovení francouzských pracovních zákonů, která zakazují ženám noční práci v průmyslu, jsou v rozporu se zásadou rovnosti žen a mužů, co se týče přístupu k zaměstnání.

Srpen

22

Neúspěšný pokus o převrat v Sovětském svazu.

Září

1

V platnost vstupuje čtvrtá úmluva z Lomé o rozvoji vztahů mezi Společenstvím a africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT).

7

V nizozemském Haagu je zahájena mírová konference o Jugoslávii.

Říjen

21

Rada rozhoduje o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP).

30-14/11

V Madridu je zahájena mírová konference o Středním východě. Společenství je v následujících multilaterálních jednáních svěřena vedoucí úloha.

Listopad

6

Komise rozhoduje o zřízení Evropského úřadu pro humanitární pomoc.

7

Rada souhlasí se snížením dluhu afrických, karibských a tichomořských států (AKT).

19

Rozhodnutí ve věci Francovich. Evropský soudní dvůr prohlašuje, že členský stát je povinen zaplatit jednotlivci odškodné, pokud mu porušením práva Společenství způsobil újmu.

26

Společenství přistupuje k Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a stává se tak první organizací hospodářské integrace s plným členstvím v jedné ze specializovaných agentur OSN.

Prosinec

9-10

Zasedání Evropské rady v nizozemském Maastrichtu. Rada schvaluje návrh Smlouvy o Evropské unii.

16

S Polskem, Maďarskem a Československem jsou podepsány tzv. „evropské dohody“.

17

Je podepsána Evropská energetická charta.

21

V kazašské Alma Atě podepisují prezidenti republik Sovětského svazu s výjimkou gruzínského dohodu o vytvoření Společenství nezávislých států (SNS).

25

Prezident Sovětského svazu Michael Gorbačov podává demisi.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také
Back to top