Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1991 r.

Историята на Европейския съюз - 1991 r.


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Януари

1

Люксембург поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Март

18

В Манагуа, Никарагуа, се открива 7-та конференция на равнище министри между Общността и нейните държави-членки и държавите от Централна Америка, заедно със сътрудничещите държави Панама, Колумбия, Мексико и Венецуела. Основни теми на конференцията са политическият диалог и икономическото сътрудничество (Сан Хосе VII).

Април

8

В Люксембург се провежда неофициално заседание на Европейския съвет, за да бъдат разгледани проблемите в Близкия Изток, произтичащи от кризата в Залива. На него се взема решение за неотложна хуманитарна помощ за кюрдите и други бежанци.

14

В Лондон, Обединеното кралство, официално се открива Европейската банка за възстановяване и развитие.

Юни

4

Съветът на министрите на здравеопазването приема план за действие за програмата „Европа срещу СПИН“.

19

В Берлин, Германия, се открива първото заседание на Съвета на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ).

28-29

В Люксембург се провежда заседание на Европейския съвет. На него се потвърждава необходимостта от паралелно провеждане на две междуправителствени конференции съсредоточени върху икономическия и паричен съюз и аспектите на политическия съюз въз основа на проектодоговора, изготвен от председателството.

Юли

1

Нидерландия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Швеция официално подава молба за присъединяване към Европейските общности.

15-17

В Лондон, Обединеното кралство, се провежда седемнадесетата среща на високо равнище за икономиката на Запада. Участниците в нея се споразумяват да провеждат ежегодни срещи със Съветския съюз и определят план за подкрепа за тази цел. Те също така се споразумяват за отваряне на техните пазари за продукти и услуги от държавите от Източна Европа и се ангажират успешно да приключват преговорите от Уругвайския кръг.

22

Съветът предоставя финансова помощ на Израел и на палестинското население от окупираните територии.

25

Решение по делото Stoeckel. Съдът на Европейските общности постановява, че разпоредбите на френското трудово право, по силата на които на жените се забранява да работят през нощта в промишления сектор, противоречат на равното третиране на жени и мъже по отношение на достъпа до работа.

Август

22

Неуспешен държавен преврат в Съветския съюз.

Септември

1

Влиза в сила четвъртата Конвенция от Ломе относно развитието на отношенията между Общността и държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

7

В Хага, Нидерландия, се състои откриване на Мирната конференция за Югославия.

Октомври

21

Съветът постига споразумение относно създаването на Европейско икономическо пространство (ЕИП).

30-14/11

В Мадрид, Испания, се открива Мирната конференция за Близкия Изток. На Общността се възлага водеща роля в предстоящите многостранни преговори.

Ноември

6

Комисията решава да създаде Европейска служба за хуманитарна помощ.

7

Съветът постига споразумение за намаляване на дълга на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

19

Решение по делото Francovich. Съдът на Европейските общности потвърждава, че всяка държава-членка, която причинява вреди на частно лице чрез нарушение на правото на Общността, трябва да заплати обезщетение за това.

26

Общността се присъединява към Организацията по прехраната и земеделието (ФАО), като става първата организация за икономическа интеграция, радваща се на пълноправно членство в специализирана агенция на Организацията на обединените нации.

Декември

9-10

В Маастрихт, Нидерландия, заседава Европейски съвет. На него се постига споразумение относно Проектодоговора за Европейския съюз.

16

Подписват се „Европейски споразумения“ с Полша, Унгария и Чехословакия.

17

Подписва се Европейската енергийна харта.

21

Президентите на съветските социалистически републики, с изключение на Грузия, подписват споразумение за създаване на Общност на независимите държави (ОНД) в Алма-Ата, Казахстан.

25

Президентът на Съветския съюз Михаил Горбачов подава оставка.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Вижте също
Back to top