Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1990

Zgodovina Evropske unije - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Januar

1

Irska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

9

Za predsednika Evropskega računskega sodišča so izvolili Italijana Alda Angioia.

Februar

21

Tisoča seja Komisije Evropskih skupnosti.

Marec

7

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi GB-Inno-BM razsodilo, da se nacionalna zakonodaja o prepovedi določene vrste oglaševanja ne sme uporabiti za oglaševanje, ki se zakonito izvaja v drugi državi članici, saj je to v nasprotju z načelom prostega pretoka blaga.

April

2

Evropska skupnost in Argentina sta podpisali okvirni sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju.

28

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v irskem Dublinu so voditelji držav sprejeli skupno stališče o združitvi Nemčije in o odnosih Skupnosti z državami Srednje in Vzhodne Evrope.

Maj

7

Evropski svet je potrdil ustanovitev Evropske fundacije za usposabljanje in uredbo o ustanovitvi Evropske agencije za okolje.

9

40. obletnica Schumanove deklaracije.

22

Sodišče Evropskih skupnosti je razsodilo, da lahko druge institucije Skupnosti vložijo tožbo proti Evropskemu parlamentu pri Sodišču Evropskih skupnosti ter da Evropski parlament lahko vloži tožbo proti drugim institucijam, če je ogroženo institucionalno ravnovesje. To načelo je bilo pozneje vključeno v Maastrichtsko pogodbo.

29

V Parizu so podpisali sporazum o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, ki je zagotavljala finančno pomoč državam Srednje in Vzhodne Evrope.

Junij

6

Evropska komisija je predstavila zeleno knjigo o urbanem okolju.

19

Francija, Nemčija in države Beneluksa so podpisale Schengenski sporazum o odpravi nadzora na notranjih mejah.

20

Evropska gospodarska skupnost (EGS) in Evropsko združenje za prosto trgovino (EFTA) sta začela uradna pogajanja o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

25-26

Na zasedanju Evropskega sveta v Dublinu so se dogovorili o dveh medvladnih konferencah, ki naj bi potekali vzporedno: o ekonomsko-monetarni uniji in o političnem povezovanju.

Julij

1

Italija je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti. Začetek prve faze ekonomske in monetarne unije (EMU). Štirim državam članicam (Španiji, Portugalski, Grčiji in Irski) so dovolili posebno ureditev, ker še niso uspešno uresničile zahtev finančnega povezovanja.

3

Ciper je vložil uradno prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

16

Malta je vložila uradno prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim.

Oktober

3

Ponovna združitev Nemčije: zvezne dežele v nekdanji Nemški demokratični republiki (Vzhodni Nemčiji) so postale del EU.

27-28

Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v Rimu so se natančneje dogovorili o pripravi medvladnih konferenc o ekonomsko-monetarni uniji in političnem povezovanju.

November

19-21

Na srečanju Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) so voditelji 34 držav v Parizu podpisali listino za novo Evropo.

27

Italija je podpisala Schengenski sporazum.

December

2

Parlamentarne volitve v združeni Nemčiji.

4

Evropski svet je sprejel prehodne ukrepe, povezane s ponovno združitvijo Nemčije.

12

Parlamentarne volitve na Danskem.

14-15

Evropski svet je na zasedanju v Rimu odprl medvladni konferenci o ekonomsko-monetarni uniji in političnem povezovanju.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Glej tudi: 
Back to top