Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1990

Istoria Uniunii Europene - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Ianuarie

1

Irlanda preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

9

Aldo Angioi este ales preşedinte al Curţii de Conturi.

Februarie

21

Comisia se reuneşte în şedinţa cu numărul 1000.

Martie

7

Hotărârea GB-INNO-BM. Curtea Europeană de Justiţie declară că o legislaţie naţională care limitează sau interzice difuzarea, pe teritoriul statului respectiv, de materiale publicitare difuzate în mod legal într-un alt stat membru în care propriii cetăţeni ar putea face cumpărături poate aduce atingere principiului libertăţii de circulaţie a mărfurilor.

Aprilie

2

Comunitatea Europeană şi Argentina semnează un acord cadru privind cooperarea comercială şi economică.

28

La Dublin (Irlanda) are loc o reuniune specială a Consiliului European. Acesta adoptă o abordare comună privind unificarea Germaniei şi relaţiile comunitare cu ţările din Europea Centrală şi de Est.

Mai

7

Consiliul European decide înfiinţarea unei Fundaţii Europene de Formare şi adoptă un regulament privind crearea Agenţiei Europene de Mediu.

9

A 40-a aniversare a declaraţiei Schuman.

22

Curtea Europeană de Justiţie decide că Parlamentul European poate fi adus în faţa Curţii de Justiţie de către alte instituţii şi alte instituţii pot fi aduse în faţa Curţii de Justiţie de către Parlamentul European, în cazurile în care echilibrul instituţional este pus sub semnul întrebării. Aceste principii vor fi introduse ulterior în Tratatul de la Maastricht.

29

La Paris (Franţa) este semnat acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), al cărei rol este de a oferi asistenţă financiară ţărilor din Europa Centrală şi de Est.

Iunie

6

Comisia Europeană prezintă o carte verde privind mediul urban.

19

Acordul Schengen de eliminare a controalelor la frontieră este semnat de către ţările Benelux, Franţa şi Germania.

20

CEE şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) încep negocierile formale privind crearea Spaţiului Economic European (SEE).

25-26

La Dublin (Irlanda) are loc o reuniune a Consiliului European. Acesta confirmă necesitatea organizării în paralel a două conferinţe interguvernamentale cu privire la uniunea economică şi monetară şi respectiv la celelalte aspecte ale uniunii politice.

Iulie

1

Italia preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene. Intră în vigoare prima fază a uniunii economice şi monetare (UEM). Patru state membre (Spania, Portugalia, Grecia şi Irlanda) beneficiază de un regim special, având în vedere progresele insuficiente către integrare financiară.

3

Cipru îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.

16

Malta îşi depune oficial candidatura pentru aderarea la Comunităţile Europene.

Octombrie

3

Germania se unifică, iar landurile din fosta Germanie de Est devin parte a UE.

27-28

La Roma (Italia) are loc o reuniune specială a Consiliului European. Acesta finalizează pregătirea a două conferinţe interguvernamentale privind uniunea economică şi monetară şi alte aspecte ale uniunii politice.

Noiembrie

19-21

La Paris (Franţa) este organizată o reuniune. 34 de şefi de stat sau de guvern din cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE) semnează o cartă pentru o nouă Europă.

27

Italia semnează acordul Schengen.

Decembrie

2

În Republica Federală Germania sunt organizate alegeri legislative.

4

Consiliul European adoptă măsurile tranzitorii convenite în contextul reunificării Germaniei.

12

În Danemarca sunt organizate alegeri legislative.

14-15

La Roma (Italia) are loc o reuniune a Consiliului European. Sunt lansate cele două conferinţe interguvernamentale privind uniunea economică şi monetară şi uniunea politică.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Alte linkuri
Back to top