Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1990

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Jannar

1

L-Irlanda tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

9

Is-Sur Aldo Angioi jiġi elett President tal-Qorti tal-Awdituri.

Frar

21

Il-Kummissjoni tiltaqa' għall-1000 darba.

Marzu

7

Sentenza GB-Inno-BM. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddikjara li leġislazzjoni nazzjonali li tirrifjuta l-aċċess għal kwalunkwe riklam li jkun legalment disponibbli fil-pajjiż tax-xiri, tmur kontra l-prinċipju tal-"libertà ta' moviment tal-prodotti".

April

2

Il-Komunità Ewropea u l-Arġentina jiffirmaw ftehim ta' qafas dwar kooperazzjoni kummerċjali u ekonomika.

28

Kunsill Ewropew speċjali f'Dublin, l-Irlanda. Dan jiftiehem fuq approċċ komuni dwar l-unifikazzjoni tal-Ġermanja u dwar ir-relazzjonijiet Komunitarji mal-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.

Mejju

7

Il-Kunsill Ewropew jiddeċiedi l-ħolqien tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ u jadotta regolament dwar il-ħolqien tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

9

L-erbgħin anniversarju tad-dikjarazzjoni ta' Schuman.

22

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiddeċiedi li l-Parlament Ewropew jista' jiġi riferut lill-Qorti tal-Ġustizzja minn istituzzjonijiet oħra u li istituzzjonijiet oħra jistgħu jiġu riferuti lill-Qorti tal-Ġustizzja mill-Parlament Ewropew jekk iqumu dubji dwar l-ekwilibriju istituzzjonali. Aktar tard dawn il-prinċipji se jiddaħħlu fit-Trattat ta' Maastricht.

29

F'Pariġi, Franza, jiġi ffirmat il-Ftehim li jistabbilixxi l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD) sabiex jipprovdi għajnuna finanzjarja lill-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant.

Ġunju

6

Il-Kummissjoni Ewropea tippreżenta Green Paper dwar l-ambjent urban.

19

Il-Ftehim ta' Schengen dwar it-tneħħija tal-kontrolli fil-fruntieri jiġi ffirmat mill-pajjiżi tal-Benelux, Franza u l-Ġermanja.

20

Il-KEE u l-EFTA jibdew negozjati formali għall-ħolqien taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).

25-26

Kunsill Ewropew f'Dublin, l-Irlanda. Dan jikkonferma l-ħtieġa li jinfetħu żewġ konferenzi intergovernattivi, waħda dwar l-unjoni ekonomika u monetarja u l-oħra dwar l-aspetti tal-unjoni politika, u biex dawn isiru b'mod parallel.

Lulju

1

L-Italja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej. Tidħol fis-seħħ l-ewwel fażi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja (EMU). Erba' Stati Membri (Spanja, il-Portugall, il-Greċja u l-Irlanda) jingħataw reġim eċċezzjonali minħabba l-progress insuffiċjenti tagħhom lejn l-integrazzjoni finanzjarja.

3

Ċipru japplika formalment sabiex jissieħeb fil-Komunitajiet Ewropej.

16

Malta tapplika formalment sabiex tissieħeb fil-Komunitajiet Ewropej.

Ottubru

3

Il-Ġermanja tiġi unifikata, u l-Länder tal-ex Ġermanja tal-Lvant isiru parti mill-UE.

27-28

Kunsill Ewropew speċjali f'Ruma, l-Italja. Dan jiffinalizza l-preparazzjoni taż-żewġ konferenzi intergovernattivi dwar l-unjoni ekonomika u monetarja u dwar l-aspetti tal-unjoni politika.

Novembru

19-21

Laqgħa ġewwa Pariġi, fi Franza. Erbgħa u tletin kap ta' stat jew ta' gvern tal-Konferenza dwar is-Sigurtà fl-Ewropa (CSCE) jiffirmaw karta għal Ewropa ġdida.

27

L-Italja tiffirma l-Ftehim ta' Schengen.

Diċembru

2

Elezzjonijiet leġislattivi fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

4

Il-Kunsill Ewropew jadotta l-miżuri tranżitorji maqbula fil-qafas tal-unifikazzjoni mill-ġdid tal-Ġermanja.

12

Elezzjonijiet leġislattivi fid-Danimarka.

14-15

Kunsill Ewropew f'Ruma, l-Italja. Jitnedew iż-żewġ konferenzi intergovernattivi dwar l-unjoni ekonomika u monetarja u dwar l-unjoni politika.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Ara wkoll
Back to top