Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1990

Eiropas Savienības vēsture - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Janvāris

1

Īrija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

9

Par Revīzijas palātas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Aldo Andžoi.

Februāris

21

Komisija tiekas 1000. reizi.

Marts

7

Spriedums lietā “GB-Inno-BM”. Eiropas Kopienu Tiesa paziņo, ka valsts tiesību akti, kas liedz piekļuvi reklāmai, kura ir likumīgi pieejama preču iegādes valstī, ir pretrunā brīvas preču aprites principam.

Aprīlis

2

Eiropas Kopiena un Argentīna paraksta pamatnolīgumu par tirdzniecisko un ekonomisko sadarbību.

28

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme. Tajā vienojas par kopēju pieeju attiecībā uz Vācijas apvienošanos un Kopienas attiecībām ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

Maijs

7

Eiropadome vienojas par Eiropas Izglītības fonda izveidi un pieņem regulu attiecībā uz Eiropas Vides aģentūras izveidi.

9

Šūmana deklarācijas 40. gadadiena.

22

Eiropas Kopienu Tiesa nolemj, ka Eiropas Parlaments var celt prasību Tiesā pret citām iestādēm un citas iestādes var celt prasību tiesā pret Eiropas Parlamentu, ja tās apšauba institucionālo līdzsvaru. Vēlāk šie principi tiks iekļauti Māstrihtas Līgumā.

29

Parīzē (Francijā) tiek parakstīts Līgums par Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanu, lai sniegtu finansiālu atbalstu Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm.

Jūnijs

6

Eiropas Komisija iesniedz Zaļo grāmatu par pilsētvidi.

19

Beniluksa valstis, Francija un Vācija paraksta Šengenas nolīgumu par pārbaužu atcelšanu uz robežām.

20

EEK un EBTA sāk oficiālas sarunas par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) izveidi.

25-26

Dublinā (Īrijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Tajā vienojas par to, ka ir jāatklāj divas starpvaldību konferences — viena par ekonomikas un monetāro savienību un otra par politiskās savienības aspektiem — un ka abām konferencēm jānotiek vienlaicīgi.

Jūlijs

1

Itālija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Sākas Ekonomikas un monetārās savienības izveides pirmais posms. Ņemot vērā četru dalībvalstu (Spānijas, Portugāles, Grieķijas un Īrijas) nepietiekamo progresu ceļā uz finansiālo integrāciju, tām tiek paredzēts īpašs režīms.

3

Kipra iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

16

Malta iesniedz oficiālu pieteikumu dalībai Eiropas Kopienās.

Oktobris

3

Vācija ir apvienojusies, un bijušās Austrumvācijas zemes kļūst par ES daļu.

27-28

Romā (Itālijā) notiek Eiropadomes ārkārtas sanāksme. Tajā tiek pabeigta gatavošanās divām starpvaldību konferencēm — par ekonomikas un monetāro savienību un par politiskās savienības aspektiem.

Novembris

19-21

Parīzē (Francijā) notiek sanāksme. 34 Eiropas Drošības un sadarbības konferences valstu vai to valdību vadītāji paraksta Hartu jaunai Eiropai.

27

Itālija paraksta Šengenas nolīgumu.

Decembris

2

Vācijas Federatīvajā Republikā notiek likumdevēja vēlēšanas.

4

Eiropadome pieņem pagaidu pasākumus, kas saskaņoti Vācijas atkalapvienošanās ietvaros.

12

Dānijā notiek likumdevēja vēlēšanas.

14-15

Romā (Itālijā) notiek Eiropadomes sanāksme. Sākas abas starpvaldību konferences — par ekonomikas un monetāro savienību un par politiskās savienības aspektiem.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Skatīt arī
Back to top