Európai Unió

Az Európai Unió története - 1990

Az Európai Unió története - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Január

1

Írország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

9

Aldo Angioi-t választják a Számvevőszék elnökévé.

Február

21

A Bizottság megtartja 1000. ülését.

Március

7

Ítélet a GB-Inno-BM ügyben. Az Európai Bíróság kimondja, hogy minden olyan nemzeti jogszabály, mely tiltja a vásárlás helye szerinti országban jogszerűen elérhető reklámokhoz történő hozzáférést, ellentmond „az áruk szabad mozgása” alapelvnek.

Április

2

Az Európai Közösség és Argentína kereskedelmi és gazdasági együttműködési keretmegállapodást ír alá.

28

Az Európai Tanács rendkívüli ülése Dublinban (Írország). Megállapodás születik a német újraegyesítésre, valamint a Közösség és Közép- és Kelet-Európa országainak kapcsolatára vonatkozó közös álláspontról.

Május

7

Az Európai Tanács létrehozza az Európai Képzési Alapítványt, valamint rendeletet fogad el az Európai Környezetvédelmi Ügynökség felállításáról.

9

A Schuman-nyilatkozat 40. évfordulója.

22

Az Európai Bíróság kimondja, hogy az Európai Parlamenttel kapcsolatban más intézmények a Bírósághoz fordulhatnak, illetve hogy az Európai Parlament más intézményekkel kapcsolatban a Bírósághoz fordulhat, amennyiben kétség merül fel az intézményi egyensúlyt illetően. Ezeket az elveket később belefoglalják a Maastrichti Szerződésbe.

29

Párizsban (Franciaország) aláírják az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról szóló megállapodást. Az EBRD célja Közép- és Kelet-Európa országainak pénzügyi támogatása.

Június

6

Az Európai Bizottság kiadja a városi környezetről szóló zöld könyvet.

19

A Benelux államok, Franciaország és Németország aláírja a határellenőrzés megszüntetéséről rendelkező Schengeni Megállapodást.

20

Az EGK és az EFTA hivatalos tárgyalásokat kezd az Európai Gazdasági Térség (EGT) létrehozásáról.

25–26

Az Európai Tanács ülése Dublinban (Írország). Döntés születik két kormányközi konferencia párhuzamos összehívásáról: az egyik témája a gazdasági és monetáris unió, míg a másiké a politikai unió kérdései.

Július

1

Olaszország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. Hatályba lép a gazdasági és monetáris unió első szakasza. Négy tagállam (Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország) kivételes bánásmódban részesül arra való tekintettel, hogy a pénzügyi integráció terén nem tudtak kielégítő mértékű előrehaladást felmutatni.

3

Ciprus hivatalosan felvételét kéri az Európai Közösségekbe.

16

Málta hivatalosan felvételét kéri az Európai Közösségekbe.

Október

3

Lezárul Németország újraegyesítése, a keletnémet szövetségi államok az EU részévé válnak.

27–28

Az Európai Tanács rendkívüli ülése Rómában (Olaszország). Lezárulnak a gazdasági és monetáris unióról, illetve a politikai unió kérdéseiről rendezendő két kormányközi konferencia előkészületei.

November

19–21

Párizsi (Franciaország) találkozójukon az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezleten (EBEÉ) részt vevő harmincnégy állam- és kormányfő aláírja a „Párizsi charta egy új Európáért” című dokumentumot.

27

Olaszország aláírja a Schengeni Megállapodást.

December

2

A Német Szövetségi Köztársaságban parlamenti választásokat tartanak.

4

Az Európai Tanács elfogadja azokat az átmeneti intézkedéseket, melyekről a német újraegyesítés keretében született megállapodás.

12

Dániában országgyűlési választásokat tartanak.

14–15

Az Európai Tanács ülése Rómában (Olaszország). Megnyitják a gazdasági és monetáris unióval, illetve a politikai unió kérdéseivel foglalkozó két kormányközi konferenciát.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Kapcsolódó weboldalak
Back to top