an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1990

Stair an Aontais Eorpaigh - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Eanáir

1

Téann Éire i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

9

Toghtar an tUasal Aldo Angioi ina uachtarán ar an gCúirt Iniúchóirí.

Feabhra

21

An míliú cruinniú de chuid an Choimisiúin.

Márta

7

Rialú GB-Inno-BM. Dearbhaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go bhfuil reachtaíocht náisiúnta a dhiúltaíonn rochtain ar aon táirge atá ar fáil go dleathach sa tír cheannaigh contrártha don phrionsabal “saorghluaiseacht earraí".

Aibreán

2

Síníonn an Comhphobal Eorpach agus an Airgintín creat-chomhaontú ar chomhar tráchtála agus eacnamaíoch.

28

Tionóltar Comhairle Eorpach speisialta i mBaile Átha Cliath, Éire. Roghnaíonn sí cur chuige comhpháirteach maidir le hathaontú na Gearmáine agus maidir le caidreamh an Chomhphobail le tíortha Lár agus Oirthear na hEorpa.

Bealtaine

7

Comhaontaíonn an Chomhairle Eorpach bunú na Fondúireachta Eorpaí Oiliúna agus glacann rialachán maidir le cruthú na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil.

9

Comóradh daichead bliain dhearbhú Schuman.

22

Rialaíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach gur féidir le Parlaimint na hEorpa institiúidí eile a tharchur chuig an gCúirt Bhreithiúnais agus gur féidir le hinstitiúidí eile Parlaimint na hEorpa a tharchur chuig an gCúirt Bhreithiúnais má chuirtear cothromaíocht na n-institiúidí i mbaol. Cuirfear na prionsabail seo isteach i gConradh Maastricht ar ball.

29

Sínítear i bPáras na Fraince an Comhaontú ag bunú an Bhanc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha (BEAF) chun tacaíocht airgeadais a sholáthar do thíortha Lár agus Oirthear na hEorpa.

Meitheamh

6

Cuireann an Coimisiún Eorpach Páipéar Uaine i láthair ar an timpeallacht uirbeach.

19

Síníonn na tíortha Benelux, an Fhrainc agus an Ghearmáin Comhaontú Schengen ag cur deireadh le seiceálacha teorann.

20

Cuireann an CEE agus CSTE (Comhlachas Saorthrádála na hEorpa) tús le chaibidlíocht fhoirmiúil chun an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) a chruthú.

25-26

Tionóltar Comhairle Eorpach i mBaile Átha Cliath, Éire. Deimhníonn sí an gá atá le dhá cheann de chomhdhálacha idir-rialtasacha a oscailt, ceann amháin ar an aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta agus ceann eile ar ghnéithe an aontais pholaitiúil, agus iad a reáchtáil ag an am céanna.

Iúil

1

Téann an Iodáil i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Tagann an chéad chéim den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (AEA) i bhfeidhm. Deonaítear córas eisceachtúil do cheithre Bhallstát (An Spáinn, an Phortaingéil, an Ghréig agus Éire) toisc nach bhfuil siad ullamh go fóill don chomhtháthú airgeadais.

3

Déanann an Chipir iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

16

Déanann Málta iarratas foirmiúil ar dhul isteach sna Comhphobail Eorpacha.

Deireadh Fómhair

3

Athaontaítear an Ghearmáin, agus déantar cuid den AE de Länder Oirthear na Gearmáine mar a bhí tráth.

27-28

Tionóltar Comhairle Eorpach speisialta i Róimh na hIodáile. Tugann sí chun críche réiteach an dá chomhdhála idir-rialtasaigh ar aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta agus ar ghnéithe an aontais pholaitiúil.

Samhain

19-21

Tionóltar cruinniú i bPáras na Fraince. Síníonn ceithre cheann stáit nó rialtais is tríocha de chuid na Comhdhála um Shlándáil agus Comhar san Eoraip cairt d’Eoraip nua.

27

Síníonn an Iodáil comhaontú Schengen.

Nollaig

2

Déantar toghcháin reachtacha i bPoblacht Chónaidhme na Gearmáine.

4

Glacann an Chomhairle Eorpach na bearta idirlinne a aontaíodh mar chuid de chreat athaontú na Gearmáine.

12

Déantar toghcháin reachtacha sa Danmhairg.

14-15

Tionóltar Comhairle Eorpach i Róimh na hIodáile. Seoltar an dá chomhdháil idir-rialtasach ar aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta agus ar aontas polaitiúil.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Féach freisin
Back to top