Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1990

Euroopan unionin historia - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Tammikuu

1.

Irlannista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

9.

Aldo Angioi valitaan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi.

Helmikuu

21.

Komissio kokoontuu tuhannennen kerran.

Maaliskuu

7.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa tuomion asiassa GB-Inno-BM. Ratkaisun mukaan kansallinen lainsäädäntö, joka kieltää hankintamaassa laillisen mainonnan, on tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen vastainen. 

Huhtikuu

2.

Euroopan yhteisö ja Argentiina allekirjoittavat kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen. 

28.

Eurooppa-neuvoston erityiskokous pidetään Dublinissa. Siinä sovitaan yhteisestä kannasta Saksan yhdistymiseen ja yhteisön suhteisiin Keski- ja Itä-Euroopan maihin. 

Toukokuu

7.

Neuvosto antaa asetukset Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan ympäristökeskuksen perustamisesta. 

9.

Schumanin julistuksen 40. vuosipäivä.

22.

Ratkaisun mukaan muut toimielimet voivat nostaa kanteen Euroopan parlamenttia vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ja Euroopan parlamentti voi nostaa kanteen muita toimielimiä vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, jos on kysymys toimielinten keskinäisestä toimivallasta. Nämä periaatteet otetaan myöhemmin Maastrichtin sopimukseen. 

29.

Keski- ja Itä-Euroopan maille rahoitustukea tarjoavan Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamissopimus allekirjoitetaan Pariisissa.

Kesäkuu

6.

Komissio esittelee kaupunkiympäristöä koskevan vihreän kirjan. 

19.

Benelux-maat sekä Ranska ja Saksan liittotasavalta allekirjoittavat Schengenin sopimuksen rajamuodollisuuksien poistamisesta.

20.

Euroopan talousyhteisö ETY ja Euroopan vapaakauppajärjestö EFTA aloittavat viralliset neuvottelut Euroopan talousalueen ETA:n luomiseksi.

25.-26.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Dublinissa. Se vahvistaa, että tarvitaan kaksi rinnakkain järjestettävää hallitustenvälistä konferenssia, toinen talous- ja rahaliitosta ja toinen poliittista unionia koskevista näkökohdista. 

Heinäkuu

1.

Italiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Talous- ja rahaliiton (EMU:n) ensimmäinen vaihe tulee voimaan. Neljälle jäsenvaltiolle (Espanjalle, Portugalille, Kreikalle ja Irlannille) myönnetään erityisjärjestelyt, koska niiden rahoitusalan yhdentyminen on ollut riittämätöntä. 

3.

Kypros hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

16.

Malta hakee virallisesti Euroopan yhteisöjen jäsenyyttä.

Lokakuu

3.

Saksa yhdistyy, ja entisen Itä-Saksan osavaltiot liittyvät Euroopan unioniin.

27.-28.

Eurooppa-neuvoston erityiskokous pidetään Roomassa. Siinä viimeistellään sekä talous- ja rahaliittoa että poliittista unionia koskevien hallitustenvälisten konferenssien valmistelut. 

Marraskuu

19.-21.

Pariisissa pidetään Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYK:n) kokous, jossa 34 valtion- tai hallitusten päämiestä allekirjoittaa Uuden Euroopan peruskirjan. 

27.

Italia allekirjoittaa Schengenin sopimuksen.

Joulukuu

2.

Saksan liittotasavallassa pidetään parlamenttivaalit.

4.

Neuvosto hyväksyy sovitut Saksan yhdistymistä koskevat siirtymätoimenpiteet.

12.

Tanskassa pidetään parlamenttivaalit.

14.-15.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu Roomassa. Talous- ja rahaliittoa sekä poliittista unionia koskevat hallitustenväliset konferenssit käynnistetään.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Back to top