Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1990

Dějiny Evropské unie - 1990


1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Irsko.

9

Předsedou Účetního dvora je zvolen Aldo Angioi.

Únor

21

Koná se 1 000. zasedání Komise.

Březen

7

Rozhodnutí ve věci GB-Inno-BM. Evropský soudní dvůr prohlašuje, že vnitrostátní předpisy zakazující reklamu, která je povolena v zemi nákupu, jsou v rozporu se zásadou „volného pohybu zboží“.

Duben

2

Evropské společenství a Argentina podepisují rámcovou dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci.

28

V irském Dublinu se koná zvláštní zasedání Evropské rady. Rozhoduje se na něm o společném postoji k německému sjednocení a o vztazích Společenství k zemím střední a východní Evropy.

Květen

7

Evropská rada se shoduje na založení Evropské nadace odborného vzdělávání a schvaluje nařízení o vytvoření Evropské agentury pro životní prostředí.

9

40. výročí Schumanovy deklarace.

22

Evropský soudní dvůr rozhoduje, že jednotlivé orgány Společenství mohou u Soudního dvora podat žalobu na Evropský parlament a že také obráceně Evropský parlament může u Soudního dvora podat žalobu na ostatní orgány, pokud jde o záležitosti institucionální rovnováhy. Tyto zásady budou později zahrnuty do Maastrichtské smlouvy.

29

V Paříži je podepsána dohoda o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), která má finančně podporovat země střední a východní Evropy.

Červen

6

Evropská komise předkládá Zelenou knihu o městském prostředí.

19

Země Beneluxu, Francie a Německo podepisují Schengenskou dohodu o odstranění kontrol na společných hranicích.

20

EHS a ESVO zahajují formální jednání o vytvoření Evropského hospodářského prostoru (EHP).

25-26

Zasedání Evropské rady v irském Dublinu. Rada potvrzuje nutnost zahájit dvě mezivládní konference, z nichž jedna se bude věnovat hospodářské a měnové unii a druhá otázkám politické unie, přičemž obě by měly probíhat souběžně.

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Itálie. Začíná první etapa hospodářské a měnové unie (HMU). Čtyřem členským státům (Španělsku, Portugalsku, Řecku a Irsku) je poskytnut zvláštní režim vzhledem k jejich nedostatečnému pokroku směrem k finanční integraci.

3

Kypr podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

16

Malta podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Říjen

3

Sjednocení Německa - spolkové země bývalého východního Německa se stávají součástí EU.

27-28

V Římě se koná zvláštní zasedání Evropské rady. Dochází na něm k dokončení příprav dvou mezivládních konferencí o hospodářské a měnové unii a o otázkách politické unie.

Listopad

19-21

Summit v Paříži. Hlavy států a vlád třiceti čtyř zemí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) podepisují chartu pro novou Evropu.

27

Itálie podepisuje Schengenskou dohodu.

Prosinec

2

Parlamentní volby ve Spolkové republice Německo.

4

Evropská rada přijímá přechodná opatření, která byla dohodnuta v rámci sjednocení Německa.

12

Parlamentní volby v Dánsku.

14-15

V Římě se koná zasedání Evropské rady. Zahájení mezivládních konferencí o hospodářské a měnové unii a o politické unii.

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
Viz také
Back to top