Europeiska Unionen

Europas nya ansikte – Berlinmurens fall

Europas nya ansikte – Berlinmurens fall


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Europas nya ansikte – Berlinmurens fall

Efter varvsarbetarnas strejk i den polska staden Gdansk på sommaren 1980 är namnen på den polska fackföreningen, Solidaritet, och dess ledare, Lech Walesa, i var mans mun. 1981 blir Grekland EU:s tionde medlemsland, och fem år senare följer Portugal och Spanien. Europeiska enhetsakten undertecknas 1986. Härigenom läggs grunden för ett ambitiöst sexårsprogram som ska lösa frihandelsproblemen inom EU och på så sätt bana väg för den inre marknaden. Den stora politiska omvälvningen kommer när Berlinmuren faller den 9 november 1989 och gränsen mellan Öst- och Västtyskland öppnas för första gången på 28 år. En kort tid senare återförenas landet.

Under sommaren 1980 går varvsarbetarna i den polska staden Gdansk, under ledning av Lech Walesa, ut i strejk för bättre villkor. Därefter följer strejker i hela landet. I augusti kapitulerar regeringen och den oberoende fackföreningen Solidaritet bildas. Regeringen tar emellertid gradvis tillbaka sitt inflytande och i december 1981 införs undantagstillstånd. Det var slutet på en kort period av folkligt styre i Polen, men ett frö hade såtts inför framtiden.

1 januari 1981

Grekland går med i EU, som nu har tio medlemsstater. Landet kan gå med sedan militärregimen störtats och demokratiskt styre återinförts 1974.

Member States Medlemsländer: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

New Member StatesNytt medlemsland: Grekland.

Karta över EU:s medlemsländer 1981 © Stefan Chabluk

Lista över alla EU-länder och när de gick med

28 februari 1984

Datorernas ankomst ändrar våra levnads- och arbetsvillkor. EU vill gå i frontlinjen för den tekniska utvecklingen och därför skapar man 1984 Esprit-programmet, som är det första av en lång rad EU-program för forskning och utveckling

1 januari 1986

Spanien och Portugal går med i EU och antalet medlemsstater är nu tolv.

Member States Medlemsländer: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.

New Member StatesNya medlemsländer: Portugal och Spanien.

Karta över EU:s medlemsländer 1986 © Stefan Chabluk

Lista över alla EU-länder och när de gick med

17 februari 1986

Trots att tullarna avskaffades 1986 är handeln över gränserna inom EU ännu inte helt fri. Det är det faktum att de olika medlemsstaterna inte har samma bestämmelser som försvårar handeln. Europeiska enhetsakten antas 1986 och därmed inleds ett ambitiöst projekt på sex år för att lösa problemen. Genom Europeiska enhetsakten får Europaparlamentet större inflytande. Dessutom får EU större befogenheter på miljöskyddsområdet.

15 juni 1987

EU lanserar Erasmusprogrammet som ger universitetsstuderande möjlighet att studera i ett annat EU-land i upp till ett år. Sedan 1987 har fler än två miljoner unga människor kunnat dra nytta av Erasmusprogrammet och andra liknande program.

Kommunistregimerna i Central- och Östeuropa störtas med början i Polen och Ungern och Berlinmurens fall 1989 blir en symbol för kommunismens nederlag. Tusentals östtyskar flyr till väst och de östtyska myndigheterna beslutar att det är dags att slå upp portarna. Tyskland kan återförenas efter 40 år och den östra delen av Tyskland går med i EU i oktober 1990.

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top