Evropska unija

Evropa spreminja videz – padec berlinskega zidu

Evropa spreminja videz – padec berlinskega zidu


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Evropa spreminja videz – padec berlinskega zidu

Po stavki v ladjedelnici v Gdansku poleti leta 1980 sta poljski sindikat Solidarnost in njegov vodja Lech Walensa zaslovela po Evropi in svetu. Leta 1981 je postala Grčija deseta država članica EU, čez pet let pa sta ji sledili Španija in Portugalska. Leta 1986 so podpisali Enotni evropski akt. Ta pogodba je bila temelj obširnemu šestletnemu programu za rešitev težav proste trgovine med državami članicami EU in je omogočila nastanek „enotnega trga“. 9. novembra 1989 je padel berlinski zid. Po 28 letih se je spet odprla meja med vzhodno in zahodno Nemčijo in državi sta se kmalu združili.

Poleti 1980 ladjedelniški delavci v poljskem mestu Gdansk pod vodstvom Lecha Walense stavkajo za več pravic. Po državi sledi še več stavk. Avgusta se vlada vda, ustanovljen je neodvisni sindikat Solidarnost. Vlada postopoma ponovno pridobi moč in decembra 1981 razglasi vojno stanje ter s tem konča srečanje Poljske z ljudsko oblastjo. A vendar je s tem zasejano seme poznejših dogodkov.

1. januar 1981

Po pridružitvi Grčije EU doseže število članic dvomestno število. Po padcu vojaškega režima in ponovni vzpostavitvi demokracije leta 1974 izpolnjuje pogoje za pristop.

Države članiceDržave članice: Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

Nova država članicaNova država članica: Grčija

Zemljevid - države članice EU, 1981 © Stefan Chabluk

Države članice EU in leto njihove pridružitve

28. februar 1984

Računalniki in avtomatizacija spreminjajo naš način življenja in dela. Da bi ostala pobudnica inovacij, sprejme EU leta 1984 program „Esprit" kot prvega od številnih raziskovalnih in razvojnih programov, ki jih financira.

1. januar 1986

EU se pridružita Španija in Portugalska, s tem se število članic poveča na 12.

Države članice Države članice: Belgija, Danska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

Novi državi članiciNovi državi članici: Španija in Portugalska.

Zemljevid - države članice EU, 1986 © Stefan Chabluk

Države članice EU in leto njihove pridružitve

17. februar 1986

Čeprav so bile leta 1968 carine odpravljene, trgovina ne poteka prosto preko meja EU. Glavne ovire so razlike v nacionalnih predpisih. Za ureditev tega vprašanja se z Enotnim evropskim aktom   iz leta 1986 začne obsežen šestletni program. Enotni evropski akt nameni več pristojnosti tudi Evropskemu parlamentu in okrepi moč EU na področju varstva okolja.

15. junij 1987

EU uvede program „Erasmus", namenjen študentom, v okviru katerega financira največ enoletni univerzitetni študij v drugi evropski državi. Več kot dva milijona mladih izkoristi ta ali druge podobne programe EU.

Padec berlinskega zidu leta 1989 simbolizira padec komunizma v srednji in vzhodni Evropi, ki se začne na Poljskem in Madžarskem. Vzhodnonemška vlada, soočena z množičnim begom državljanov na zahod, odpre prehode. Nemčija je ponovno združena po več kot 40 letih in vzhodni del se pridruži EU (oktobra 1990).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Glej tudi
Back to top