Unia Europejska

Zmiana oblicza Europy – upadek muru berlińskiego

Zmiana oblicza Europy – upadek muru berlińskiego


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Zmiana oblicza Europy – upadek muru berlińskiego

Po strajkach w stoczni gdańskiej latem 1980 r. polski związek zawodowy Solidarność i jego przywódca Lech Wałęsa, urastają do rangi symbolu w Europie i na świecie. W 1981 r. Grecja staje się dziesiątym członkiem UE, Hiszpania i Portugalia przystępują do niej pięć lat później. W 1986 r. podpisano Jednolity Akt Europejski. Jest to traktat tworzący podstawy dla szeroko zakrojonego sześcioletniego programu, mającego na celu usunięcie przeszkód dla wolnego przepływu handlu w UE, a w konsekwencji utworzenia „jednolitego rynku”. Wraz z upadkiem muru berlińskiego 9 listopada 1989 r. Europa przeżywa prawdziwy wstrząs polityczny. Po raz pierwszy od 28 lat otwierają się granice pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią Niemiec, które wkrótce ponownie się jednoczą.

Latem 1980 r. w Polsce pracownicy Stoczni Gdańskiej pod wodzą Lecha Wałęsy strajkują, żądając większych praw. W ślad za tym wybuchają kolejne strajki na terenie całego kraju. W sierpniu rząd ustępuje wobec żądań strajkowców i powstaje niezależny związek zawodowy „Solidarność". Rząd stopniowo odzyskuje władzę i wprowadza w grudniu 1981 r. stan wojenny, kładąc kres krótkiemu spotkaniu Polski z demokracją. Ale ziarno zostało już zasiane.

1 stycznia 1981 r.

Po przystąpieniu Grecji liczba członków UE staje się dwucyfrowa. Było to możliwe po obaleniu tam reżimu wojskowego i przywróceniu demokracji w 1974 r.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy

Nowe państwo członkowskieNowe państwo członkowskie: Grecja

Mapa - państwa członkowskie UE 1981 © Stefan Chabluk

Lista wszystkich państw członkowskich UE i daty ich przystąpienia

28 lutego 1984 r.

Komputery i automatyzacja zmieniają sposób życia i pracy. UE pragnie przodować w nowych rozwiązaniach, w 1984 r. przyjmuje więc program Esprit (Europejski Program Strategiczny na rzecz Badania i Rozwoju Technik Informatycznych) jako pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych.

1 stycznia 1986 r.

Hiszpania i Portugalia przystępują do UE, zwiększając liczbę państw członkowskich do 12.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy

Nowe państwa członkowskieNowe państwa członkowskie: Hiszpania i Portugalia

Mapa - państwa członkowskie UE 1986 © Stefan Chabluk

Lista wszystkich państw członkowskich UE i daty ich przystąpienia

17 lutego 1986 r.

Cła zniknęły wprawdzie w 1968 r., ale handel ponad granicami UE nie kwitnie. Główne przeszkody to różnice w przepisach krajowych. Jednolity Akt Europejski z 1986 r. wprowadza rozległy sześcioletni program, który ma wyeliminować problemy. Akt przyznaje również szersze uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu oraz zwiększa wpływ UE na ochronę środowiska naturalnego.

15 czerwca 1987 r.

UE ustanawia program Erasmus, którego celem jest finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku. Ponad dwa miliony młodych ludzi skorzystało z możliwości oferowanych przez ten i inne programy UE.

Symbolem upadku komunizmu w całej Europie Środkowo-Wschodniej, któremu początek dały Polska i Węgry, jest zburzenie muru berlińskiego w 1989 r. Wobec masowej ucieczki obywateli na Zachód władze wschodnich Niemiec otwierają granice. Po ponad 40 latach następuje zjednoczenie Niemiec, a ich wschodnia część przystępuje do UE (październik 1990 r.).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Zobacz również
Back to top