Unjoni Ewropea

Wiċċ ġdid għall-Ewropa - il-waqa' tal-ħajt ta' Berlin

Wiċċ ġdid għall-Ewropa - il-waqa' tal-ħajt ta' Berlin


1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989

Wiċċ ġdid għall-Ewropa - il-waqa' tal-ħajt ta' Berlin

It-trejdjunjin Pollakka, Solidarność, u l-mexxej tagħha Lech Walesa, isiru famużi fl-Ewropa u fid-dinja wara l-istrajks fit-tarzna fis-sajf 1980. Fl-1981 il-Ġreċja ssir l-għaxar membru tal-UE u Spanja u l-Portugall jingħaqdu wkoll ħames snin wara. Fl-1987 jiġi ffirmat l-Att Uniku Ewropew. Dan it-trattat hu l-bażi għal programm vast ta' sitt snin maħsub biex ineħħi l-ostakli għall-kummerċ bejn il-fruntieri tal-UE biex b'hekk joħloq is-'Suq Uniku'. Fid-9 ta' Novermbru 1989 isseħħ taqliba politika ewlenija, bil-waqa' tal-ħajt ta' Berlin u għall-ewwel darba wara 28 sena tinfetaħ il-fruntiera bejn il-Lvant u l-Punent tal-Ġermanja biex b'hekk issir ir-riunifikazzjoni tal-pajjiż meta l-Ġermanja tal-Lvant u tal-Punent jingħaqdu f'Ottubru 1990.

Fis-sajf 1980, il-ħaddiema tat-tarzna fil-belt Pollakka ta' Gdansk, immexxija minn Lech Walesa, jagħmlu strajk għal iktar drittijiet. Strajks oħrjan isegwu fil-bqija tal-pajjiż. F'Awwissu, il-gvern iċedi biex tinħoloq it-trejdjunjin indipendenti Solidarność. Bil-mod il-mod il-gvern jerġa' jasserixxi l-poter tiegħu u jimponi l-liġi marzjali f'Diċembru 1981, li ttemm il-parentesi qasira tal-poter demokratiku fil-Polonja. Iżda ż-żerriegħa diġà nxterdet biex tinbet iktar tard.

1 ta’ Jannar 1981

Is-sħubija tal-UE tilħaq għaxar membri bl-adeżjoni tal-Greċja. Saret eliġibbli wara l-waqa' tar-reġim militari u r-ritorn lejn id-demokrazija fl-1974.

Stati Membri Stati Membri: il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Belġju, il-Lussemburgu, id-Danimarka, l-Irlanda, lu r-Renju Unit.

Stati Membri ĠoddaStat Membru Ġdid: il-Greċja.

  Mappa - Stati membri tal-UE 1981 © Stefan Chabluk

Lista tal-istati membri kollha tal-UE u meta ssieħbu.

28 ta’ Frar 1984

Il-kompjuter u l-awtomazzjoni issa qed ibidlu l-mod kif ngħixu u naħdmu. Biex l-UE tibqa' dejjem fuq quddiem, tadotta l-programm 'Esprit' fl-1984, l-ewwel wieħed minn serje twila ta' programmi ta' riċerka u żvilupp li ffinanzjat.

1 ta’ Jannar 1986

Spanja u l-Portugall jingħaqdu fl-UE, issa bi 12-il membru.

Stati Membri Stati Membri: il-Ġermanja, Franza, l-Italja, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Belġju, il-Lussembrugu, id-Danimarka, l-Irlanda, ir-Renju Unit u l-Greċja.

Stati Membri ĠoddaStati Membri Ġodda: Spanja u l-Portugall.

  Map – member states of the EU 1986 © Stefan Chabluk

Lista tal-istati membri kollha tal-UE u meta ssieħbu.

17 ta’ Frar 1986

Għalkemm id-dazji doganali ġew eliminati fl-1968, għad baqa' xi ostakli għall- iskambju tal-kummerċ bejn il-fruntieri. Id-differenzi fir-regolamenti nazzjonali huma l-ostaklu ewlieni. L- Att Uniku Ewropew tal-1986 iniedi programm vast fuq sitt snin biex jelimina dan l-ostaklu. L-Att jagħti wkoll iktar influwenza lill-Parlament Ewropew u jsaħħaħ il-poteri tal-UE fil- ħarsien ambjentali.

15 ta’ Ġunju 1987

L-UE tniedi l- programm Erasmus li bis-saħħa tiegħu l-istudenti li jixtiequ jistudjaw f'pajjiż Ewropew ieħor għal perjodu massimu ta' sena jirċievu fondi mill-UE. Iktar minn 2 miljun żagħżugħ diġà gawdew minn dan il-programm u skemi simili tal-UE.

Il-waqa' tal-komuniżmu fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, li bdiet fil-Polonja u l-Ungerija, hi simbolizzata bil-waqa' tal-Ħajt ta' Berlin fl-1989. Quddiem il-ħruġ bil-massa taċ-ċittadini lejn il-Punent, il-gvern tal-Ġermanja tal-Lvant jiftaħ il-fruntiera. Il-Ġermanja tingħaqad wara iktar minn 40 sena, u l-parti tagħha fil-Lvant tingħaqad mal-UE (Ottubru 1990).

1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Back to top